Thông Báo Cuối Tuần- CHÚA NHẬT THỨ 6 THƯỜNG NIÊN NĂM C - 13/02/22

 1. Hôm nay giáo xứ sẽ nhận sự đóng góp của quý cộng đoàn đợt 2 cho quỹ xây dựng của Giáo Xứ (Building Fund)
 2. Chầu Thánh Thể thứ Sáu, ngày 18 tháng 2, do Huynh đoàn Đaminh        phụ trách.
 3. Giấy khai thuế cho năm 2021: đã có sẵn tại giáo xứ, xin quí cộng đoàn lấy về theo tên của mình.
 4. Về báo BC Catholic: Nếu anh chị em nào vẫn muốn tiếp tục nhận báo này tại nhà, xin vui lòng đến văn phòng Giáo xứ để đăng ký, hạn chót vào 5g chiều, thứ Sáu, ngày 25, tháng 2. Nếu không đến văn phòng đăng ký nữa, sẽ được xem là anh chị em đã hủy bỏ.
 5. Lớp Giáo Lý Hôn Nhân bằng tiếng Việt: Sẽ bắt đầu vào giữa tháng 5, giáo xứ xin mời các bạn chuẩn bị đời sống hôn nhân đăng ký tại văn phòng giáo xứ từ lúc này.
 6. Để chuẩn bị cho Lễ tro vào đầu tháng 3, ông bà anh chị em nào còn lá cũ trong Lễ Lá năm vừa qua, có thể mang đến để cuối nhà thờ để giáo xứ dùng làm tro xức trong năm nay.

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau, cho giáo xứ và cho Giáo Hội. Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý lễ trong tuần

Thứ Sáu ngày 11/02 lúc 7 Tối

-  Cầu cho LH Toma Nguyễn Thanh Thế do chị Kim Anh xin.

 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi vừa mới qua đời tại Mỹ do ôb cố Luân xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang cùng các đẳng LH do ô.b Hồ Phó xin.

-   Cầu cho LH Cha Giuse Trần Ngọc Thanh và xin ơn bình an cho ông bà cố và gia đình do cô Nga xin.

 • Cầu cho LH Benadeta Võ Hằng, Teresa Võ Hợp, Matta Trần Phép, Rosa Maria Hoàng Dung, Gioan Nguyễn Ngọc và các LH tiên nhân 2 bên do Võ Khang xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Nguyễn Văn Thạc xin.
 • Cầu cho Lh Phero Phít và Phero Chánh do anh Hướng xin.
 • Cầu cho LH Cha Giuse Trần Ngọc Thanh do 1 gia đình xin.
 • Cầu cho LH các linh mục, các LH tiên nhân và ân nhân do 1 gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gia đình trong năm mới và xin như ý chỉ do 1 gđ xin.
 • Cầu cho LH bố mẹ và LH Maria Gioan Baotixita do ac Nam Phụng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Phero – giỗ 21 năm do gđ anh Thăng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình trong năm mới do Nguyễn Hữu Tô xin.
 • Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Phero, Maria, Vincente cùng các đẳng LH do 1 gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Cha Giuse Trần Ngọc Thanh và cầu cho các LH tiên nhân do cô Mai xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, ơn chữa lành cho Mẹ và xin như ý chỉ do Thiên Hương xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho 2 LH Giuse do gđ Đào Tài xin.

Thứ Bảy ngày 12/02 lúc 7 Tối

-  Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang mới qua đời do chị Thu xin.

-  Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do vợ và các con xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Maria – lễ giỗ, cầu cho bố mẹ, thân nhân hai bên và xin thánh công việc do gđ Quang Nguyên xin.

-  Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ vừa mới qua đời do Gđ ac Tố Lan xin.

 • Cầu cho LH Toma Nguyễn Thanh Thế do Chị Kim Anh xin
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi vừa mới qua đời tại Mỹ do ôb cố Luân xin.

-  Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

-  Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

-  Cầu bình an cho gia đình do 1 người xin.

-  Cầu cho LH Giuse – giỗ 15 năm, LH Cataria – giỗ 8 năm, 2 LH Giese, 2 LH Maria và LH tiên nhân do Phúc Nguyễn xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình trong năm mới, cầu cho 2 LH Đaminh, LH Phero Maria và xin ơn chữa lành do 1 người xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH Cha Giuse Trần Ngọc Thanh và Mattheu Trần Đăng Quang mới qua đời do ac Tuyết Nam xin.

-  Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, Thánh Giuse, Cha Phanxinco Trương Bửu Diệp và Thánh Martino do bác Tuyết xin.

-  Cầu cho LH Giuse Trần Quýnh và Mattheu Trần Đăng Quang do ô.b Luân xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH Vincente, Giuse và 5 LH Maria cùng các đẳng LH do 1 gđ xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình và cầu cho các đẳng LH do Thùy Trâm xin.

Chúa Nhật ngày 13/02 lúc 9:30 sáng

-  Cầu cho LH Mathew Trần Đăng Quang mới qua đời do:

 • 2 em Tuấn Hồng và các con xin.
 • Đoàn Liên Minh Thánh Tâm xin

-   Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, cầu cho LH Anton và LH Maria do 1 gđ xin.

 • Cầu cho LH Giuse và Maria do các con và các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Maria – lễ giỗ, cầu cho bố mẹ, thân nhân hai bên và xin thánh công việc do gđ Quang Nguyên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và các Cha do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, đặc biệt cho giáo xứ Thánh Giuse do gđ Jimmy và Hoa xin.
 • Cầu cho LH Toma Nguyễn Thanh Thế do chị Kim Anh xin 
 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp do:
 • Đức - Thanh xin.
 • ô.b. Phong Thoa

-  Cầu cho LH Maria Vũ Thị Thanh vừa mới qua đời do

 • Phạm Thị Trinh xin
 • Cô Nhu xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi vừa mới qua đời tại Mỹ do ôb cố Luân xin.

-  Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

-  Cầu cho LH Maria-Teresa do gđ xin.

 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

-   Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

-  Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

-  Xin ơn bình an và mạnh khỏe trong năm mới do:

 • ô.b Lê Văn Trung xin.
 • ô.b Dương Vũ xin

-  Cầu cho LH Cha Giuse Trần Ngọc Thanh và xin ơn bình an cho ông bà cố và gia đình do cô Nga xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và cầu bình an cho gia đình cho năm Mới, cầu cho các LH tiên nhân, các LH anh chị em, LH Vincente, Maria, LH Vincente Maria Ngọc Nhi Brenda và Vincente Maria Nguyễn Ngọc Thông Benedic do gđ Hòa Chung xin.

-  Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang và Maria Nguyễn Thị Sáng do ô.b Ngọc Anh xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH tiên nhân 2 bên và xin ơn thánh hóa công ăn việc làm cho năm mới do Nga Hùng xin.

-  Cầu cho LH Maria Vũ Thị Thanh do Hung Nga xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh mất ở Vietnam do Nguyễn Văn Trung xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ do ac Ngọc Mai xin.

-  Xin ơn bình an cho gia đình, cầu cho LH Maria, 2 LH Phero cà các Lh tiên nhân 2 bên do cô chú Trai và Giới xin.

Chúa Nhật ngày 13/02 lúc 3g chiều

-   Cầu cho các đẳng LH do 1 người xin. 

-  Cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH Guise Dần Hương do 1 người xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, Cha Trương Bửu diệp, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Phero , Teresa và các đẳng LH do Thu Dung xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH tổ tiên 2 bên cùng các đẳng LH do Hòa Li xin.

-  Cầu bình an cho gia đình do Văn Trần xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Giuse cùng các đẳng LH do chị Phúc xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Giuse Maria cùng các LH và xin ơn chữa lành cho các bệnh nhân do 1 người xin.

Thứ Ba Feb 15 lúc 10:30 sáng

- Cầu cho LH Mathew, LH Toma vừa mới qua đời, 2 LH Maria, LH Đa Minh và Phaolo.

Thứ Tư Feb 16 lúc 10:30 sáng

- Cầu cho LH Mathew, LH Toma vừa mới qua đời, 2 LH Maria, LH Đa Minh và Phaolo.

Thứ Năm Feb 17 lúc 10:30 sáng

- Cầu cho LH Mathew, LH Toma vừa mới qua đời, 2 LH Maria, LH Đa Minh và Phaolo.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram