Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật Thứ 7 Phục Sinh (Chúa Thăng Thiên) Năm C - 29/05/22

1. Chầu Thánh Thể, thứ Sáu ngày 3 tháng 6 do đoàn Liên Minh Thánh Tâm phụ trách.

2. Riêng sáng thứ Sáu ngày 3 tháng 6: Lễ tiếng Anh cho cộng đoàn và trường học lúc 9 giờ, sẽ không có Lễ 8 giờ.

3. Giáo xứ chân thành cám ơn cộng đoàn đã ủng hộ chả giò và hoa với tổng số tiền là $4753.50 giúp cho việc xây dựng và sữa chữa nhà thờ sau này. Xin cảm ơn ban Ẩm Thực và các anh chị em đã dành thời gian đến gói chả giò giúp Giáo Xứ gây quỹ.

4. Giáo xứ xin kêu gọi các anh chị em quảng đại đóng góp và hỗ trợ cho chương trình Project Advance 2022 với mục tiêu là 90,000$ CAD, cho việc mục vụ của giáo phận Vancouver và những dự án phát triển sắp tới của giáo xứ chúng ta. Cộng đoàn có thể đóng góp tại văn phòng giáo xứ hoặc sau các Thánh Lễ cuồi tuần tại bàn cuối nhà thờ.

5. Huynh đoàn Đaminh sẽ họp nguyệt hội vào Thứ bảy, ngày 4 tháng 6 lúc 10:30 sáng.

6. Hội các bà mẹ và đoàn Liên Minh Thánh Tâm họp định kỳ vào 7 giời tối, Chủ Nhật ngày 5 tháng 6.

7. Ban Đức Mẹ Thăm Viếng sẽ đọc kinh vào lúc 8 tối, Thứ Ba ngày 31 tháng 5 tại nhà chị Đỗ Nga. Địa chỉ: 3248, Vimy Crescent, Vancouver – 604-433-3877.

8.Về việc cầu nguyện cho linh hồn Đaminh Hồ Phó: Có buổi cầu nguyện và viếng xác tại nhà quàn Hamilton Harron, đường Fraser vào thứ Năm, ngày 2 tháng 6, lúc 5:30 chiều. Và Thánh Lễ an táng tại giáo xứ vào sáng thứ Sáu ngày 3 tháng 6 lúc 10:30 sáng.

Sau thánh lễ an táng, xe bus sẽ có tại giáo xứ để đưa rước anh chị em đến nghĩa trang tại Surrey để tiễn đưa ông.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn


Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 27/05 lúc 7g Tối

- Cầu cho LH Đaminh Hồ Phó vừa mới qua đời do:

 • Vợ và các con xin
 • Huynh Đoàn Đa Minh xin

- Cầu cho LH Phero và Matthew vừa mới qua đời và xin cho mọi người đi xa được bình an do cô Hạnh xin.

- Cầu cho LH Phero Hoàng Văn Sanh mới qua đời cùng các đẳng LH do:

 • gđ Minh Trang xin.
 • Thành Trong xin.
 • 1 người xin
 • Ô.b Bùi Đức Thắng
 • Huynh Đoàn Đa Minh xin

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, LH Giuse, LH Đa minh và 2 LH Maria do gđ chị Tuyết xin.

-Lễ giỗ. Cầu cho LH Dominico Phạm Văn Toan do con Phạm Thị Hồng Vân và Phạm Tuyết Mai xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho LH Gioan Baotixita do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Hồng Sâm do gđ Đạt – Thúy xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Xin cho ba mẹ được đi đường được bình an do Maria Nga xin.

-Cầu cho 2 LH Phero và các đẳng LH.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse, Maria và Gioan Kim do gđ Thắng-Yến xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho LH Anne Bá Cao – Xuân Van Vy do các anh xin.

-Cầu cho LH Gioan Baotixita Cao-Xuân Tâm và Maria Ana Phan-Thị Bổn do các con xin.

Thứ Bảy ngày 28/05 lúc 7g Tối

- Cầu cho LH Đa Minh Hồ Phó mới qua đời do:

 • Cô Vân xin.
 • Cô La xin.
 • Chị Tánh

- Cầu cho LH Phero Hoàng Văn Sanh mới qua đời do:

 • g/đ Đạt- Thúy xin.
 • Khôi – Hoa xin.
 • Nguyễn Thị Nghiệp xin.
 • ô/b Thùy xin

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Lễ giỗ cầu cho LH Phero Võ Ninh do Võ Khang xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và lễ giỗ cầu cho Maria Đinh Thị Xưa do ac Nhung Hấn xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Phero Nguyễn Đức Châu do Bằng Thy xin

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, LH Giuse, LH Đa minh và 2 LH Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.

- Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ vừa mới qua đời do gđ ac Tố Lan xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ, các LH tiên nhân cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, lễ giỗ - cầu cho LH Maria, bố mẹ 2 bên và toàn thân nhân do gđ Quang Nguyên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình, nhân kỷ niệm thành hôn 21 năm của Ngọc và Mai do ô.b Nên xin.

- Cầu cho các đẳng LH do chị Chưởng xin.

- Cầu cho LH Maria và 2 LH Gioan Baotixita do 1 gđ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ và cầu cho các đẳng LH do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho các hội viên. Cầu cho LH các hội viên đã qua đời. Mừng bổn mạng ban Đức Mẹ thăm viếng do ban Đức Mẹ thăm viếng xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse do 1 người xin.

Chúa Nhật ngày 29/05 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH Đa Minh Hồ Phó mới qua đời do:

 • vợ và các con xin
 • a/c Đào Dung xin.
 • Thu – Hiền xin.
 • Hội Mân Côi xin.
 • Trạng Phạm xin.
 • Do giáo khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin
 • ô/b Vĩnh xin.
 • ô/b cố Luân xin
 • Jimmy – Hoa xin
 • Nhóm thân hữu xin
 • Ac Thanh Nguyệt xin.

- Cầu cho LH Phero Hoàng Văn Sanh vừa mới qua đời do:

 • Vợ Nguyễn Thị Thiết xin
 • 2 con Jimmy Hoa và các cháu in.
 • 2 con Tâm, Endy và các cháu xin
 • 2 con Công Mai và các cháu xin
 • Ac Loan Hùng xin
 • 2 con Thành Bê và các cháu xin.
 • Gđ Tâm- Thu xin.
 • Hôi giúp lễ xin.
 • Gđ cô Hồng xin.
 • Gđ bà Mùi xin.
 • Chị Duyên xin.
 • Gđ a/c Đương - Dược xin.
 • Gđ a/c Sơn – Tuyến xin.
 • Thái Nguyễn xin.
 • Gđ bà Minh xin.
 • Gđ a/c Bá – Hằng xin.
 • Gđ chú thím Tỉnh xin.
 • Gđ Trâm và mẹ xin.
 • Gđ cô Trọng xin.
 • Ban Việt Ngữ cộng đoàn Đức Mẹ La Vang xin.
 • Trai-Giới xin.
 • Bà Tân xin.

-Cầu cho LH Teresa Trần Dung Dung vừa mới qua đời tại Việt Nam do Trang Phạm xin.

- Cầu cho LH Đa Minh Hồ Phó mới qua đời và xin cho 2 LH cha cố Nghĩa và cha cố Lý do bà Tân xin.

- Lễ giỗ 3 năm - cầu cho LH Maria Lê Thị Hậu, LH Gioan Baotixita, Rosa, 3 LH maria và LH Louis do chồng, các con và các cháu xin.

-Lễ giỗ. Cầu cho LH ô/b cố là Vincente Nguyễn Văn Yến và Maria Đỗ Thị Ta do các con và các cháu xin.

- Cầu cho LH mẹ là Mattha Trần Thị Đào, Maria Hoàng Thị Loan và Phero Hoàng Văn Hùng

- Cầu cho LH Gioan Baotixita và Maria do Hương Thế xin

- Xin lễ như ý chỉ do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH Anton và Maria cùng các đẳng LH do các con xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, LH Giuse, LH Đa minh và 2 LH Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ, các LH tiên nhân cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Cầu cho LH Đaminh Nguyễn Văn Tân do 2 cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho các hội viên. Cầu cho LH các hội viên đã qua đời. Mừng bổn mạng ban Đức Mẹ thăm viếng do ban Đức Mẹ thăm viếng xin.

- Xin ơn bình an cho những người già neo đơn trong giáo xứ và xin ơn chữa lành cho những người bị ung thư do Angie Trang xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình, nhân kỷ niệm thành hôn 25 năm của Toàn và Mai do ô.b Nên xin

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, lễ giỗ - cầu cho LH Maria, bố mẹ 2 bên và toàn thân nhân do gđ Quang Nguyên xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tình, Giuse Nguyễn Văn Út, Maria Bùi thị Cánh và Maria Nguyễn Thị Tuyết Hạnh do Nguyễn Tuấn Đua xin.

- Cầu cho LH Maria do bà Hạnh xin.

- Cầu cho ô/b tổ tiên và các đẳng LH. Xin cho các con quay trở lại đời sống đạo do Trai-Giới xin.

- Cầu cho LH Phaolo Hoàng Bá Tuấn, LH ô/b tổ tiên và các đẳng LH do Hoa – Minh xin.

- Cầu cho LH Anton Trần Quang Vị do ô.b Trần Văn Nghệ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho 2 LH Phero do gđ Long Tứ xin.

Chúa Nhật ngày 29/05 lúc 3g chiều

- Cầu cho LH Phero mới qua đời tại Mỹ do gđ Phạm Thơm xin.

- Cầu cho LH Giuse Bình mới qua đời ở giáo xứ La Vang, Houston do cháu xin.

-Cầu cho LH bác Tiến mới qua đời tại Việt Nam. Cầu cho LH Vincente Nguyễn Văn Yến, Maria Đỗ Thị Ta và các đẳng LH.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và cha Trương Bửu Diệp. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Phero, Teresa và các đẳng LH do Thu – Dung xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse và Maria.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Ann Trần xin và 1 người xin.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram