Thông Báo Cuối Tuần- CHÚA NHẬT THỨ 8 THƯỜNG NIÊN NĂM C - 27/02/22

1. Chầu Thánh Thể thứ Sáu, ngày 4 tháng 3, do đoàn Liên Minh Thánh Tâm phụ trách. Mỗi thứ Sáu, khi Chầu Thánh Thể sau Lễ, xin hội đoàn, ban nhóm nào phụ trách, xin cố gắng đi đông đủ và ngồi những hàng ghế phía trên.

2. Thứ Tư, Lễ Tro, ngày 2 tháng 3, là ngày ăn chay và kiêng thịt, và ngày này sẽ có 4 Thánh Lễ: tiếng Anh lúc 8:00 sáng, cho học sinh trường lúc 9:00 sáng; sau đó Lễ tiếng Việt lúc 10g30 sáng, và Lễ song ngữ (bilingual Mass) lúc 7g tối.

3. Mỗi tối thứ Sáu lúc 6g30, bắt đầu từ tuần này, Nhóm Lòng Chúa Thương Xót sẽ phụ trách ngắm đàng Thánh Giá trong nhà thờ.

4. Thứ Bảy ngày 5 tháng 3, lúc 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều, mời tất cả các em giúp Lễ của 2 cộng đoàn Anh Việt đến nhà thờ họp mặt và trau dồi thêm những công việc phục vụ Bàn Thánh trong mùa Chay này, do anh Michael Thuận Đỗ và cha chánh xứ hướng dẫn. Kính mong quý phụ huynh đưa đón con em đến buổi học hỏi này.

6. Giấy khai thuế cho năm 2021 đã có ở cuối nhà thờ. Phong bì được sắp xếp theo tên họ.

7. Về việc đậu xe khi đến nhà thờ: Giáo xứ rất mong anh chị em nghe theo lời chỉ dẫn của anh em trật tự về việc đậu xe trước Thánh Lễ, và không đậu xe những nơi có bảng hiệu “except for residents,” đặc biệt khu nhà đối diện nhà thờ.

Chúng ta cùng cầu nguyện nhiều cho nhau và cho thế giới. Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý lễ trong tuần

Thứ Sáu ngày 25/02 lúc 7 Tối

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse và cha Diệp. Cầu bình an cho gia đình. Lễ giỗ 3 năm, cầu cho LH Ambrosio Nguyễn Văn Thọ do các con và các cháu xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình anh chị em huynh đoàn, ân nhân và các đẳng LH do huynh đoàn Đa Minh xin.

- Cầu cho LH Phero do Phạm Thị Hợp xin.

- Cầu cho LH Maria Gioan Baotixita Nguyễn Thị Thảnh qua đời ở Vietnam do Hiện Vóc xin.

- Cầu cho LH Phero, Phaolo, Giuse và 2 LH Teresa do 1 người xin.

- Cầu cho LH Paul Modder, Wilfan Mattin và các LH tiên nhân do 1 người xin.

- Cầu cho 4 LH Giuse cùng các đẳng LH do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho năm mới, xin lễ như ý chỉ và cầu cho LH Giuse do 4 gđ xin.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Phero, Maria và Vincente do 1 gđ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cha Trương Bửu Diệp. Cầu bình an cho gia đình trong năm mới. Cầu cho LH mẹ là Teresa Nguyễn Thị Huệ.

- Cầu cho LH Phanxico Xavie và Gioan Baotixita.

-  Cầu cho LH Phero Phít, Phero Chánh do 1 gđ xin.

-  Cầu cho Giáo Hội Hoàn Cầu và hòa bình thế giới. Cầu cho LH các linh mục, tổ tiên, các ân nhân do anh Hướng xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an, sức khỏe cho ba và gia đình, cầu cho các LH tiên nhân 2 bên và hòa bình thế giới do 1 người xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Sỹ và Anna Nguyễn Thị Thược do 1 người xin.

Thứ Bảy ngày 26/02 lúc 7 Tối

- Cầu cho LH Maria Ngô Thị Lành mới qua đời do gđ Thu Hiền xin.

- Cầu cho LH Toma Trần Văn Tòng vừa mới qua đời tại Hoa Kỳ. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse và cha Diệp. Cầu bình an cho gia đình. Lễ giỗ 3 năm, cầu cho LH Ambrosio Nguyễn Văn Thọ do các con và các cháu xin.

- Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do vợ và các con xin.

- Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ vừa mới qua đời do gđ ac Tố Lan xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gđ con cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ, các LH tiên nhân cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Maria – lễ giỗ, cầu cho bố mẹ, thân nhân hai bên và xin thánh hóa công việc do gđ Quang Nguyên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Thắm do các cháu xin.

- Cầu cho LH bố là Phaolo Đào Duy Lượng do gđ con Dũng - Chuyên xin.

- Cầu cho LH Maria do gia đình xin

- Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Phero, Maria và Vincente do 1 gđ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Thơm và các đẳng LH nơi luyện ngục do 2 người xin.

- Cầu bình an cho gia đình, lễ giỗ 2 năm - cầu cho LH Maria, Teresa, 2 LH Giuse và các LH tiên nhân do ac Trang Nhung xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an và sức khỏe cho các Cha trong giáo xứ Thánh Giuse do Cô Hương xin.

Chúa Nhật ngày 27/02 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH Anna Phạm Thị Nho và Maria Đỗ Hồng Hoa mới qua đời tại Vietnam  do Mai Loan xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Kim Nguyễn Thanh Giang và Nguyễn Văn Lâm vừa mới qua đời do:

  • Đức Thanh xin
  • Gđ Mười Ân xin

- Cầu cho LH Phero Trần Văn Thân mới qua đời tại Vietnam do ô.b Bùi Đức Thắng xin.

- Cầu cho LH Maria vừa mới qua đời và LH Giuse nhân ngày giỗ do chị Thủy xin.

- Cầu bình an cho gia đình hai bên. Lễ giỗ 9 năm, cầu cho LH Maria do a/c Mai Đan xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Maria Phạm Thị Mão do các con và các cháu xin

- Lễ giỗ 1 năm. Cầu cho LH Andre Nguyễn Thới do

  • Đức – Thanh xin.
  • Vợ và các con xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Andre Nguyễn Thới và Maria Đinh Thị Cấp do hai con Thái – Hà xin. 

- Cầu cho LH Mathew Trần Đăng Quang mới qua đời do 2 em Tuấn Hồng và các con xin.

- Cầu cho LH Giuse và Maria do các con và các cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và các Cha do 1 người xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp do Đức - Thanh xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ, các LH tiên nhân cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, cầu cho LH Anton và LH Maria do 1 gđ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Maria – lễ giỗ, cầu cho bố mẹ, thân nhân hai bên và xin thánh hóa công việc do gđ Quang Nguyên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân, Vincente-Teresa và các đẳng LH do gia đình ac Long Tứ xin.

- Cầu bình an cho gia đình do Ngọc Tố xin.

- Cầu cho LH Gioan Kim Nguyễn Văn Tấn, Gioan Kim Nguyễn Văn Tuy và Anna Hoàng Thị Niêm do 1 người xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Sáng, Phạm Thị Kim Thoa, LH ông bà cô chú thân thuộc và các đẳng LH do 1 người xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghiên do Doãn Van Cảnh xin

- Cầu cho LH ông cố Phero do a/c Đương – Diễn xin.

- Cầu cho LH Banabe, Giuse, Andre và Mattheu do đoàn Liên Minh Thánh Tâm xin.

- Cầu bình an cho gia đình do Kimmy Đàm xin.

Chúa Nhật ngày 27/02 lúc 3g chiều

- Cầu cho LH Maria Ngô Thị Lành mới qua đời do gđ Thu Hiền xin.

-  Cầu cho LH Cha Mary Francis de Sale, Cha Giuse và ông cố Giuse do 1 người xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do ac Tài Nương xin.

-  Cầu xin cho dịch bệnh Corona mau chấm dứt do 1 người xin.

-  Xin ơn sám hối và ơn chữa lành do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do:

  • Kenny Young xin.
  • Nguyễn Văn Thạc xin.
  • 1 người xin.
  • ac Tài Nương xin.

-  Cầu cho LH ông bà tổ tiên hai bên do ông Nên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan Baotixita và các đẳng LH.

- Xin cầu bình an cho gia đình trong năm mới do 1 gđ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse và cha Diệp. Cầu bình an cho gia đình. Lễ giỗ 3 năm, cầu cho LH Ambrosio Nguyễn Văn Thọ do các con và các cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Lễ giỗ 3 năm, cầu cho LH bác Ambrosio Nguyễn Văn Thọ do gđ Hòa Chung xin.

- Cầu cho các đẳng LH do cô Chưởng xin.

- Cầu cho LH Phero, Phaolo, Giuse và 2 LH Teresa do 1 người xin.

Thứ Ba 01/03 lúc 10:30 sáng

- Cầu cho LH Đa Minh và 2 LH Maria.

Thứ Tư 02/03 lúc 10:30 sáng

- Cầu cho LH Đa Minh, 2 LH Maria và xin đi xa được bình an.

Thứ Năm 03/03 lúc 10:30 sáng

- Cầu cho LH Đa Minh và 2 LH Maria.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram