Thông Báo Cuối Tuần - CHÚA NHẬT THỨ BA MÙA VỌNG – 12/12/2021

1. Hôm nay sẽ không đóng quỹ xây dựng, Building Fund, giáo xứ sẽ thông báo sau vào năm tới. 

2. Chầu Thánh Thể thứ Sáu, ngày 17 tháng 12, do huynh đoàn Đa Minh phụ trách. 

3. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm sẽ chính thức nhận trách nhiệm tiếp đón và hướng dẫn giáo dân vào tham dự các Thánh Lễ cuối tuần. Mong quý cộng đoàn vui lòng nghe theo sự sắp xếp của các anh em ấy, để Thánh Lễ được trang nghiêm. 

4. Chương trình Lễ Giáng Sinh và Năm Mới: xin cộng đoàn xem chi tiết trên mạng Giáo Xứ hoặc cuối nhà thờ. 

5. Đã có phong bì công đức cho năm tới, 2022: xin quý cộng đoàn lấy về theo số đăng ký của mình. 

6. Cập nhật chương trình Project Advance 2021: Giáo xứ hiện tại đã nhận được là $64,889.51. Xin cộng đoàn tiếp tục quảng đại để ủng hộ giáo xứ, cho mục tiêu là $80,000 của năm nay. 

7. Về việc tham dự các Thánh Lễ trong giáo xứ chúng ta: Sẽ cập nhật và thông báo đến cộng đoàn sau. Tuy nhiên, trước mắt, vào Thánh Lễ Chúa Nhật, rất mong quý anh chị em chia nhau tham dự 1 trong 3 Thánh Lễ tiếng Anh, như sau: thứ Bảy là 5g chiều; Chúa Nhật là 8g sáng, và 6 g chiều. 

Xin anh chị em bước vào nhà thờ đều phải đeo khẩu trang, kẻ cả ca đoàn khi đang hát, ngoại trừ linh mục trên bàn thánh, người đọc Sách Thánh và người hát đáp ca. Miễn trừ cho những ai không thể đeo khẩu trang được vì lý do sức khỏe. 

Chúng ta cùng cầu nguyện nhiều cho nhau, cho giáo xứ và cho Giáo Hội. Xin cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 10/12 lúc 10:30 AM 

- Cầu cho các LH đã qua đời 

- Cầu cho LH Phanxico Cao Văn Tập và các LH tiên nhân do chị Dung xin 

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi do ôb cố Luân xin. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse. Cầu cho LH Anna, Maria, Ysave, Giacobe, Benado, Maria, Anthony, Phero 

- Cầu cho LH Daminh, Gioan Baotixita, Tedeo, Martha 

- Cầu cho LH Giuse, Gioan Baotixita, Daminh Phanxico, Maria, Phero, Giuse và các đẳng LH. 

- Cầu cho LH Giuse, Teresam Phaolo và các LH nơi luyện ngục. 

- Cầu cho LH Phero-Phaolo, Giuse, Vincente, Giuse, Teresa, Alphonso, Giuse Hiền, Phaolo. 

- Tạ ơn thánh Anton, Teresa, Phanxico Savier. Cầu cho LH Lucia, Daminh – Maria, Phero, Giuse. 

- Tạ ơn thánh Teresea, Daminh, các thánh Nam Nữ. Cầu cho LH Giuse, Phero, Giuse Tôn, Giuse Phương. 

- Tạ ơn mẹ Theresa, John Paul II, Thánh Martin và cha Diệp. 

- Cầu cho LH Anna, Gioan Baotixita, Giuse, Phero, Maria, Vincente và các đẳng LH do một gia đình xin. 

- Cầu cho LH Maria, Đa Minh và Giuse. Cầu bình an cho cha mẹ đôi bên do gđ anh chị Tiến – Hoa xin. 

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Đạo do một người xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và cầu cho các đẳng LH. 

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Banabê Trần Đức Thắng do cháu Uyên xin. 

- Cầu cho LH Maria, Anton và 2 LH Giuse. Cầu cho LH tiên nhân nội ngoại và các đẳng LH. 

- Cầu cho các đẳng LH do Chưởng Nguyễn xin. 

- Cầu cho LH Maria Huỳnh Kim Tuyến do một người xin. 

- Cầu cho LH Gioan Baotixita và Maria do Phạm Thị Nhu xin.  

Thứ Bảy ngày 11/12 lúc 7g tối 

- Cầu cho LH Đa Minh mới qua đời do gđ Diễm Nguyễn xin. 

- Cầu cho LH Trần Ngọc Diệp mới qua đời và LH Anton Lê Đức Huynh do bạn và các con xin. 

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp và các LH ân nhân-thân nhân do ac Tính Phương và Tánh xin. 

- Cầu cho LH Maria Ngô Thị Thới vừa mới qua đời tại VN và cầu các đẳng LH. 

- Lễ giỗ 100 ngày. Cầu cho LH Nguyễn Hữu Lợi và Nguyễn Thị Hường do Nguyễn Hữu Tô xin. 

- Lễ giỗ 2 năm. Cầu cho LH Phero do Phương - Hợp xin. 

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi do ôb cố Luân xin. 

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse vừa mới qua đời và LH Maria nhân ngày giỗ. Cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thể ân nhân. Xin ơn chữa lành cho người than đang đau nặng và cầu cho các đẳng LH do gđ Quang - Nguyên xin. 

- Cầu cho LH Phaolo Trần Văn Tề và Trần Văn Bút do các con xin. 

- Cầu cho LH Maria Trần Thị Nải và Trần Văn Gia do các cháu xin. 

- Cầu cho LH Anna, Gioan Baotixita, Giuse, Phero, Maria, Vincente và các đẳng LH do một gia đình xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse và các đẳng LH do Vũ Nhất xin. 

- Cầu cho LH Maria Trần Thị Kỹ, Gioan Baotixita Trần Văn Phúc và các đẳng LH do cháu xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Nguyễn Văn Thạc xin. 

- Cầu cho LH Phero do Quang Thảo xin. 

- Cầu cho 3 LH Giuse và LH Teresa do bà Hạnh xin. 

- Cầu cho LH tiên nhân nội ngoại do bà Tám xin. 

- Cầu cho LH Maria Huỳn Kim Tuyến do một người xin. 

- Cầu cho LH Gioan Kim mới qua đời tại Mỹ do chị Xuân xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do một người xin. 

- Cầu cho LH Maria Đào thị Vượng và Gioan Nguyễn Đình Phúc do cô Phúc và các con xin. 

- Cầu cho LH Giuse Phạm Hải và các đẳng LH do Monica xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho các gia đình nhân dịp lễ bổn mạng Khu 2. 

- Cầu cho LH Maria Bùi Thị Phượng do 2 cháu Trực-Trâm xin. 

Chúa Nhật ngày 12/12 lúc 9:30 sáng 

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp do 

o Đăng Chi và gđ xin 

o Ac Mạnh Loan xin 

o ô.b. Phong Thoa xin. 

o anh Mười và Nhung xin 

o cô Tâm xin. 

o Cô chú Đoàn Đào xin. 

o Gđ Hạnh Thủy xin. 

o Nhóm thân hữu: Khanh , Thắng và Đoàn-Hương xin 

- Cầu cho LH Maria Hà Thị Ty vừa mới qua đời do Nguyễn Thiên Thanh và gđ xin. 

- Cầu cho LH Maria vừa mới qua đời do Ban thừa tác viên thánh thể xin. 

- Cầu cho LH Giuse Trần Văn Định vừa mới qua đời tại Việt Nam do Quang Thêu xin. 

- Cầu cho LH Giuse và Maria do các con và các cháu xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp do gđ Lee xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse. Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Tấn, Maria Nguyễn Thị Hoa và các đẳng LH do các con xin. 

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Giuse Diệp A Nhì, Maria Trần Thị Mai. Xin ơn chữa lành bệnh cho mẹ. Cầu cho LH tiên nhân nội ngoại, thân hữu và các LH mồ côi. 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin. 

- Cầu cho LH Giuse, Maria, Gioan-Baotixita và các đẳng LH do Nguyệt La xin. 

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi do ôb cố Luân xin. 

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin. 

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin. 

- Cầu cho LH Maria-Têrêsa do bác Hưng xin. 

- Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin. 

- Cầu cho LH tổ tiên, thân nhân, LH Phero Lê Văn Thế, Maria Lê Thị Say và các đẳng LH do gia đình ac Trai Giới xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse vừa mới qua đời và LH Maria nhân ngày giỗ. Cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thể ân nhân. Xin ơn chữa lành cho người than đang đau nặng và cầu cho các đẳng LH do gđ Quang - Nguyên xin. 

- Cầu cho Quê Hương Việt Nam do một người xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình do Kenny Young xin. 

- Cầu cho LH Giuse Trần Kim Định do con cháu ôb cố Yến xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình do Khánh – Nga xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse và Maria. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH tổ tiên, cha mẹ, các LH thai nhi và các đẳng LH do Tưởng Hoàng xin. 

- Cầu cho LH Phaolo, Giuse và Anna 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và cầu cho các đẳng LH do gđ chị Tuyết xin. 

- Cầu cho LH Gioan Kim mới qua đời tại Mỹ do chị Xuân xin. 

- Cầu cho LH Maria Đào thị Vượng và Gioan Nguyễn Đình Phúc do cô Phúc và các con xin. 

- Cầu cho LH Dominico, Vincente và các LH tiên nhân do bà Tuyết xin. 

- Cầu cho LH Maria do một người xin. 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Những do Kim Huệ xin. 

- Cầu bình an cho gia đình, xin như ý chỉ và cầu cho các LH tiên nhân do Hoa Mai xin. 

- Lễ giỗ, cầu cho LH Trần Ngọc Tâm, Phaolo Nguyễn Sáng và Micae do gđ Xuân Thúy xin. 

Chúa Nhật ngày 05/12 lúc 3g chiều 

- Cầu cho LH Phero Trần Thiếu Cường do Đỗ Thị Việt Hồng xin 

- Cầu cho LH Giuse Lưu do con xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Giuse, LH Gioan Baotixita và các đẳng LH do gia đình xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan Baotixita, LH tiên nhân các đẳng LH do một người xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse và Cha Trương Bửu Diệp 

- Cầu cho LH Phero và các LH do Võ Thị Cơ xin. 

Thứ Hai 13/12 at 8AM 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin. 

Thứ Ba 14/12 at 10:30 

- LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi vừa mới qua đời 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin. 

Thứ Tư 15/12 at 10:30 

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi vừa mới qua đời 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin. 

- Cầu cho LH Maria, LH Giacobe mới qua đời và các LH thai nhi 

Thứ Năm 16/12 at 10:30 

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi vừa mới qua đời 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram