Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng -Năm A 11/12/22 

THÔNG BÁO

1. Thu tiền đợt hai: giáo xứ sẽ nhận tiền đợt hai cho quỹ xây dựng (Building Fund).

2. Lễ an táng cháu Gioan Bùi Trương Anh Hào sẽ được cử hành vào thứ Tư, ngày 14 tháng 12, lúc 10:30 sáng. Nghi thức viếng xác lúc 9g30.

3. Thánh Lễ an táng cụ Maria Trần Thị Vòng sẽ được cử hành vào thứ Ba, ngày 20 tháng 12 lúc 10g30 sáng. Nghi thức viếng xác, lúc 9g 30.

4. Về việc tham dự Lễ trong mùa lạnh này: các cụ cao niên muốn tham dự Thánh Lễ 7g tối Thứ Bảy và 9:30 sáng Chúa Nhật, nhưng không thể tự túc đi đến nhà thờ được, thì xin liên hệ văn phòng giáo xứ để đăng ký, sẽ có xe đưa đi và về vào các giờ Lễ ấy.

5. Ban ẩm thực sẽ làm chả giò giúp gây quỹ giáo xứ, vào 9g sáng thứ Hai, ngày 12 tháng 12.

6. Vé cho buổi tiệc Xuân tại nhà hàng Pink Pearl đã có sẵn cho anh chị em làm qua biếu cho người thân trong gia đình và bạn bè thân hữu. Cộng đoàn có thể liên lạc văn phòng hoặc chị Hiền. 

7. Giải tội mùa Vọng:

 • Tiếng Anh, vào thứ Tư, ngày 14/12, lúc 7g40 tối.
 • Tiếng Việt vào thứ Năm và Thứ Sáu, ngày 15 và 16/12, lúc 7g40 tối.
 • Ba ngày này đều có Thánh Lễ lúc 7 giờ tối (trước khi giải tội). Xin cộng đoàn xem thêm chi tiết trên mạng, tờ giấy dán cuối nhà thờ.

8. Xin lưu ý: chiều thứ Bảy, ngày 17/12, Thánh Lễ tiếng Việt sẽ được cử hành vào lúc 6g30, không phải 7 giờ. Sau đó là Buổi Diễn Nguyện Giáng Sinh vào lúc 7g 45 tối. Đây là buổi sẽ được thay thế cho tĩnh tâm, dẫn đưa cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm Nhập Thể của Chúa Giêsu theo Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước.

9. Thứ Bảy, Vọng Giáng Sinh, bên cộng đoàn tiếng Anh có chút thay đổi về giờ giấc: 5g30 chiều hát Thánh Ca, 6 giờ: Thánh Lễ.

10. Chầu Thánh Thể, thứ Sáu, ngày 16/12 do Huynh đoàn Đaminh phụ trách.

11. Chả giò có sẵn tại nhà thờ trước và sau giờ Lễ vào cuối tuần.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý LỄ TRONG TUẦN

Thứ Sáu ngày 09/12 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Maria Trần Thị Vòng vừa mới qua đời do gđ Châu Phát xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Lễ giỗ, cầu cho LH Phaolo Nguyễn Sáng, LH Trần Ngọc tâm và LH Micae do gđ Xuân Thúy xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria, LH Đaminh và LH Toma do gđ chị Tuyết xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Phủ, LH Phero và các LH tiên nhân do 1 gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình nhân kỷ niệm hôn phối 28 năm do 1 gia đình xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và thế giới. Cầu cho LH Đaminh Hồ Phó và các đẳng LH do gia đình xin.
 • Cầu cho LH Giuse Laurenso Hoàng Bá Long và Lucia Hằng do Đạt Thúy xin.
 • Cầu cho LH Phero Phít, Phero Chánh, và các LH tổ tiên do anh Hướng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH và xin ơn thánh hóa công việc làm giấy tờ. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Phủ do 1 gđ xin
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Toma và Maria do ôb Quý xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Anna do gia đình ôb Thực xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình nhân dịp kỷ niệm hôn phối của anh chị Hai do một gđ xin.
 • Cầu cho LH tiên nhân và các đẳng LH do ông Hiến Lê xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Anton Lê Đức Huynh do các con và các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho hai LH Đa Minh và Phero.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình.
 • Cầu cho LH Clemente Nguyễn Hùng Huy do gđ Khoa-Thư xin.

Thứ Bảy ngày 10/12 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Ane Nguyễn Thị Tài vừa mới qua đời, Phaolo Nguyễn Văn Thâm, Phaolo Nguyễn Văn Năm, Phanxico Nguyễn Văn Hai, Phaolo Nguyễn Hồng Sơn do 1 gia đình xin.
 • Cầu cho LH Gioan Baotixita Trần Trọng Tơ vừa mới qua đời tại VN do gia đình Thu Hiền xin.
 • Cầu cho LH Maria Trần Thị Vòng và linh mục Giuse Nguyễn Tiến Lộc do nhóm thân hữu và chị Tánh xin.
 • Lễ giỗ 3 năm, cầu cho LH Phero Đỗ Duy Tân do:
  •  gđ ac Phương Hợp xin.
  • Bà Tân xin.
 • Lễ giỗ. Cầu cho LH mẹ là Teresa Trần Thị Chính và LH linh mục Gioan Baotixita Trần Quang Lương do a/c Võ Khang xin.
 • Cầu cho LH ông bà nội Phaolo và Martha, ông ngoại Nguyễn Văn Hưu, bà ngoại Maria, 2 bác Anton Lê Đức Huynh và Anna Đinh Thị Phương do Anna Ngọc Bích xin.
 • Cầu cho 2 LH Phero và 2 LH Maria
 • Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Khang do các con và các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho bố mẹ hai bên và người thân đau nặng do gđ Quang Nguyên xin.
 • Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria, LH Đaminh và LH Toma do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ do gđ ac Tố Lan xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.
 • Cầu cho LH Giuse và Teresa do Đơn Hùng xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến và Giuse Lăng Đức Nhuận do Quang Thêu và các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ trong năm cũ. Cầu bình an cho gia đình vào năm mới. Cầu cho các đẳng LH do chị Thủy xin.
 • Cầu cho các đẳng LH do gđ con và các cháu xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Thơ
 • Cầu cho các đẳng LH do cô Chưởng.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ do Thuy Tram xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse và Maria.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ và cầu cho các đẳng LH.
 • Lễ giỗ 2 năm, cầu cho LH Giuse Bùi Thành Thế.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Tai và Nương xin.

Chúa Nhật ngày 11/12 lúc 9:30 sáng

 • Cầu cho LH Maria Trần Thị Vòng vừa mới qua đời và xin ơn chữa lành cho các hội viên do Hội Các Bà Mẹ Công Giáo xin.
 • Cầu cho LH Matha vừa mới qua đời tại VN do gđ ac Thành Trong xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hồng vừa mới qua đời tại Mỹ do Tâm Cathy xin.
 • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam vừa mới qua đời do:
  • vợ và 2 con xin.
  • Xuyến, Lộc, Chi xin
  • Bá – Hằng xin
  • Khánh – Nga xin
 • Cầu cho LH Gioan Baotixita Trần Trọng Tơ vừa mới qua đời tại VN do gia đình Thu Hiền xin.
 • Lễ giỗ 100 ngày, cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tịnh do v/c Thanh - Mỹ xin.
 • Lễ giỗ 3 năm. Cầu cho LH Phero Đỗ Duy Tân do:
 • Bà Tân xin.
 • Con Quang và Diệp xin.
 • Gđ ôb Tản Huệ xin.
 • Cầu cho LH Lorenso Hoàng Bá Long do a/c Đào xin.
 • Cầu cho LH Maria Trần Thị Vòng và linh mục Giuse Nguyễn Tiến Lộc do nhóm thân hữu và chị Tánh xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến do a/c Châu Phát và gđ Mến Nguyễn xin.
 • Cầu cho LH Philiphe Nguyễn Điệp do các con và các cháu xin.
 • Cầu cho LH mẹ là Maria Madalena do các con và các cháu xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Ngọc do gđ cô chú Thưởng Huyền xin.
 • Cầu cho LH Giuse, Gioan Kim, Maria và LH ông bà tổ tiên do 1 gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ, cầu cho 2 LH Lorenso.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho bố mẹ hai bên và người thân đau nặng do gđ Quang Nguyên xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria, LH Đaminh và Toma do gđ chị Tuyết xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, 
 • Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.
 • Cầu cho LH Phero Phùng Luân và Teresa Tăng Dung vừa mới qua đời do cô Hằng và các con xin. 
 • Cầu cho LH Maria Alyssa Anh Doãn do bố mẹ và anh chị xin.
 •  Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và thế giới. Cầu cho LH Đaminh Hồ Phó, LH ô/b tổ tiên, thân nhân 2 bên do gia đình xin
 • Cầu cho LH Giuse và các đẳng LH do chị Tuyết xin.
 • Cầu bình an cho gia đình và cầu cho các LH tiên nhân do chị Kim Anh xin.
 • Cầu cho LH Toma và Maria do gđ Hiền Nhiệm xin.
 • Cầu cho LH Vincente và Maria do con và các cháu xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, thánh cả Giuse, thánh Martino, các thánh nam nữ. Cầu cho các LH nơi luyện ngục.
 • Cầu cho 2 LH Giuse do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Batolomeo do 1 người xin.

Chúa Nhật ngày 11/12 lúc 2g chiều

 • Cầu cho LH Gioan Baotixita Trần Trọng Tơ vừa mới qua đời tại VN do gia đình Thu Hiền xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, và thánh cả Giuse. Lễ giỗ, cầu cho 2 LH Maria, 2 LH Phaolo, LH Anton, Anna Maria, Giuse và các đẳng LH do gđ Lê Nam xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH ông bà tổ tiên do Thy xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Ngọc do gđ các con Cúc, Hằng xin.
 • Cầu cho LH Giuse và Anne
 • Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH cha Trang.

Thứ Tư lúc 10:30 sáng ngày 14/12

 • Cầu cho LH Maria Trần Thị Vòng

Thứ Năm lúc 10:30 sáng ngày 15/12

 • Cầu cho các đẳng LH
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram