Thông Báo Cuối Tuần-CHÚA NHẬT THỨ HAI PHỤC SINH NĂM C - 24/04/22

TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

1. Chầu Thánh Thể thứ Sáu, ngày 29 tháng 4, Huynh Đoàn Đa Minh phụ trách.

2. Mừng Kính Thánh nữ Catarina: Vào thứ Sáu ngày 29 tháng 4, Huynh Đoàn Đa Minh kính mời quý anh chị em đến tham dự và cầu nguyện cho anh chị tuyên hứa vào huynh đoàn.

3. Sáng thứ Bảy lúc 10:30, ngày 30/4, mời các thành viên trong Hội Khấn Martinô tham dự thánh Lễ tại tu xá Martino. 

4. Chủ nhật ngày 1 tháng 5, lúc 7 giờ tối, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Hội Các Bà Mẹ họp định kỳ. 

5. Nhân lễ giỗ 100 ngày của Matthew Trần Đăng Quang, gia đình xin kính mời quý cộng đoàn đến đọc kinh vào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 1 tháng 5 tại Basement nhà xứ để cầu nguyện cho LH Mathew.

6. Tháng Năm và tháng 6, các em sẽ lãnh nhận Rước Lễ lần đầu và thêm xức. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho các em.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý lễ trong tuần

Thứ Sáu ngày 22/04 lúc 7g Tối

- Cầu cho LH Anne Đỗ Thị Đê mới qua đời tại Việt Nam do ô.b cố Luân xin.

- Cầu cho LH Phaolo Đào Duy Học vừa mới qua đời ở Việt Nam do Thu Dung xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình anh chị em huynh đoàn, ân nhân và các đẳng LH do huynh đoàn Đa Minh xin.

- Cầu cho các LH Giuse và Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Maria và xin ơn chữa lành cho em gái.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do:

  • Thủy - Trâm xin
  • 1 gia đình xin.

- Cầu cho LH Phero và Maria do gia đình xin. 

- Cầu bình an cho gia đình. Xin đi đường được bình an do 1 gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Giuse Lý Văn Đức, Maria Uông Thị Tuyết, Martino Lý Đăng Lưu và các đẳng LH.

- Cầu cho các đẳng LH.

- Xin cho cháu được đi đường bình an do Tuyết – Nam xin.

Thứ Bảy ngày 23/04 lúc 7g Tối

- Cầu cho LH Anne Đỗ Thị Đê mới qua đời tại Việt Nam do ô.b cố Luân xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse Trần Xuân Đào vừa mới qua đời ở Việt Nam.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Giuse do gđ anh Tuyên xin.

- Cầu cho các LH Giuse và Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.

- Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ vừa mới qua đời do gđ ac Tố Lan xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gđ con cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ, các LH tiên nhân cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Cầu cho LH Cha Mary Francis de Sales, cha Giuse và ông Cố Giuse do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho ông bà ngoại được khỏe mạnh và bình an do a.c. Tuyết Nam xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho toàn thể thân nhân trong mùa phục sinh do gđ Quang Nguyên xin.

-Cầu cho LH bố là Vincente Ngô Dương Quy và LH ông bà nội ngoại họ Ngô.

- Cầu cho LH ông bà tổ tiên và các LH thai nhi

- Cầu cho LH Giuse Phạm Hải và các LH nơi luyện ngục do Monica xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Gioan Baotixita và các đẳng LH.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH Phaolo Đào Duy Học và Maria Đào Thị Liên do gđ Minh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Ambrosio, Giuse và Gioan Baotixita do vợ và các con cháu xin.

Chúa Nhật ngày 24/04 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH Anne Đỗ Thị Đê mới qua đời tại Việt Nam do ô.b cố Luân xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Gioan Kim Đỗ Văn Bằng do a/c Quốc – Thoa xin.

- Lễ giỗ 100 ngày, cầu cho LH cha cố Phaolo Bùi Văn Phổ do gia đình giáo xứ Nam Thái xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp do 1 gđ xin và 1 người xin.

- Cầu cho các LH Giuse và Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Anton và Maria do các con xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gđ con cháu xin.

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới và 2 LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ, các LH tiên nhân cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Xin lễ như ý chỉ do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho toàn thể thân nhân trong mùa phục sinh do gđ Quang Nguyên xin.

- Xin ơn bình an cho những người già neo đơn trong giáo xứ và xin ơn chữa lành cho những người bị ung thư do Angie Trang xin.

- Cầu cho LH Giuse và Phero do Thành Trong xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình do Kenny Young xin và 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Teresa Phạm Thị Ngải mới qua đời tại Mỹ do Xuân xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho các đẳng LH, cầu cho kẻ có tội được ơn trở lại và cầu cho hòa bình thế giới do ac Long Tứ xin.

- Xin bình an và ơn vượt khó cho con trai do Đào Thị Nghìn xin.

- Cầu cho LH Banabe do 1 gđ xin.

- Cầu cho LH Anna Đợt và các linh hồn trong luyện ngục do vợ chồng Nguyên Vy xin.

Chúa Nhật ngày 24/04 lúc 3g chiều

- Lễ giỗ 100 ngày, cầu cho LH Giuse Trần Quýnh do gđ xin.

-Lễ giỗ. Cầu cho LH Gioan Baotixita Phạm Luyện do Phạm Dương xin.

-Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH.

- Cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Xin thánh hóa công ăn việc làm và học hành.

- Cầu cho LH Trương Tường Hưng do con xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Quang Cảnh, lễ giỗ 3 năm, LH Nguyễn Quang Trường do gđ Đào Tài xin.

Thứ Ba 19/04 lúc 10:30 sáng

- Cầu cho LH Phero và LH Anne mới qua đời, LH Đaminh và 2 LH Maria

Thứ Tư 20/04 lúc 10:30 sáng

- Cầu cho LH Anne mới qua đời, LH Đaminh và 2 LH Maria. 

Thứ Năm 21/04 lúc 10:30 sáng

- Cầu cho LH Anne mới qua đời, LH Đaminh và 2 LH Maria. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram