Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật Thứ I Mùa Chay - Năm A - 26/2/23

THÔNG BÁO

1. Thu tiền đợt hai cho quỹ giúp đỡ các linh mục đau bệnh và về hưu, trong địa phận (for infirm and retired Priests)

2. Thứ Năm, ngày 2 tháng 3, buổi viếng xác anh Phero Ngô Văn Dũng sẽ được cử hành vào 9:30 sáng tại giáo xứ. Sau đó là lễ an táng 10:30 sáng.

3. Để khai mạc tháng năm, tháng kính Đức Mẹ, tiếp sau là ngày của Hiền Mẫu, giáo xứ kêu gọi tinh thần sốt sắng của các phụ huynh cho các em thiếu nhi tham gia nhiều hơn vào các sinh hoạt của Giáo Xứ trong đội Dâng Hoa như mọi năm. Năm nay giáo xứ sẽ tổ chức một đội Dâng Hoa 100 em từ lớp 2 đến lớp 7. Xin quý phụ huynh tiếp tay với Giáo Xứ cho phép con em gia nhập trong sinh hoạt đạo đức và ý nghĩa này. Xin ghi danh với các thầy cô của các lớp Giáo Lý, bắt đầu vào Chúa Nhật, ngày 12/2. Thời gian tập dượt sẽ vào các ngày trong dịp nghỉ Spring Break (ngày 13-17) tháng Ba (từ 6 chiếu-8g tối)

4. Lớp Học Hiểu và Sống Đạo, phần 2: sẽ được tiếp tục vào thứ Ba, 28/2, lúc 7:30 tối.

5. Giấy khai thuế 2022 và Project Advance đã có sẵn tại cuối nhà thờ.

6. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu, ngày 3 tháng 3, do đoàn Liên Minh Thánh Tâm phụ trách.

7. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và Đoàn Liên Minh Thánh Tâm sẽ Họp Định kỳ: vào Chúa Nhật ngày 05/3 lúc 7g tối.

8. Huynh đoàn Đa Minh sẽ họp nguyệt hội vào thứ Bảy, ngày 04/03, lúc 10:30 sáng.

9. Hội Mân Côi sẽ Họp Định Kỳ: vào sáng thứ Bảy ngày 11/3 lúc 10g30.

10. Lịch Công giáo tiếng Việt: đã có ở cuối nhà thờ.

11. Sách Lời Chúa: cho tháng 1 đến tháng 6 đã có tại văn phòng giáo xứ.


Ý LỄ TRONG TUẦN

Thứ Sáu ngày 24/2 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Phê-rô Ngô Văn Dũng và các LH mới qua đời do ban tang chế xin.
 • Cầu cho LH Anna Hồ Thị Nhất vừa mới qua đời ở Việt Nam do gđ các em xin.
 • Lễ giỗ. Cầu cho LH Daminh do Hazel Nguyễn xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gđ trong năm mới. Cầu cho Giáo hội hoàn cầu và hòa bình thế giới do 1 gia đình xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse và cầu bình an cho G/đ.  Xin lễ như ý chỉ do 1 G/đ xin.
 • Cầu bình an cho G/đ và xin lễ như ý chỉ do 1 người xin.
 • Cầu cho LH Maria Trần Thị Hảo do cháu Thương xin.
 • Cầu cho LH Theresa và Lorenso do Dung Dung xin.
 • Cầu cho LH Bá Thung và Anh Dũng do 1G/đ xin.
 • Cầu cho các LH tổ tiên do anh Hướng xin.
 • Cầu cho các LH qua đời trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria do 1 G/đ xin.
 • Tạ Ơn Chúa, Đức Mẹ.  Cầu cho các đẳng LH.  Cầu cho Lh Maria do 1 G/đ xin.
 • Cầu cho các đẳng LH do anh chị Nam Phụng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ.  Cầu cho 4 LH Maria, 2 LH Phê-rô và 1 LH Phao-lô do 1 người xin.
 • Cầu xin cho 1 G/đ làm hồ sơ định cư được thuận lợi và thành công.
 • Cầu cho các Lh trong giáo xứ Thánh Giuse.  Xin ơn chữa lành cho những người bệnh tật. Và cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX qua các thánh lễ và các giờ Chầu Thánh Thể do nhóm LCTX xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Lễ giỗ cầu cho LH Ambroisio Nguyễn Văn Thọ do G/đ Thiên Ân xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ.  Cầu cho LH Đaminh Hồ Phó và các LH do vợ và con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Xin lễ như ý chỉ.
 • Câu cho các LH.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ.  Lễ giỗ cầu cho LH Ambroisio Nguyễn Văn Thọ do G/đ Thiên Ân xin
 • Xin lễ như ý chỉ. Xin ơn chữa lành và hòa giải

Thứ Bảy ngày 25/2 lúc 7g Tối 

 • Cầu cho LH Anna Hồ Thị Nhứt vừa qua đời ở VN và các đẳng LH do:
  • 1 G/đ xin.
  • Trinh và Liễu Anh xin.
 • Cầu cho LH Giuse Đinh Huy Tự vừa mới qua đời do:
  • Do G/đ Bà Tự xin.
 • Lễ giỗ. Cầu cho LH Maria do gđ Vũ Bá Hải xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Lễ giỗ, Cầu cho LH Maria. Cầu cho bố mẹ và toàn thể gia đình 2 bên cùng những người thân đang đau nặng do gđ Quang - Nguyên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Xin lễ như ý chỉ cho người thân trong gia đình do gđ Phạm Nguyễn xin. 
 • Cầu cho LH ô/b Giuse và Teresa Nguyễn Bá Khang do các con và các cháu xin. 
 • Cầu cho LH cha chố Dunstan. 
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ do Hiếu – Trang xin.
 • Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria.
 • Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Ly, LH Phê-rô Nguyễn Văn Mã, LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến, LH Giuse Lăng Đức Nhuận do Quang Thêu và các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do anh chị Xuân Cường xin.
 • Cầu cho LH Phê-rô Nguyễn Đăng Bích vừa mới qua đời.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghiên do Doãn Văn Cảnh xin.
 • Cầu cho các Lh trong giáo xứ Thánh Giuse.  Xin ơn chữa lành cho những người bệnh tật. Và cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX qua các thánh lễ và các giờ Chầu Thánh Thể do nhóm LCTX xin
 •  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ.  Lễ giỗ cầu cho LH Ambroisio Nguyễn Văn Thọ do G/đ Thiên Ân xin.
 • Cầu bình an cho G/đ.  Xin ơn đi đường được bằng an do cô Bích xin.
 • Cầu cho LH Giuse Phạm Lý, Giuse Phạm Hải và các LH trong luyện ngục do Monica xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ.  Cầu cho chú và những người đang đau nặng mau lành bệnh do Xuân xin.
 • Cầu cho các đẳng LH và cầu cho hòa bình thế giới do Tuấn, Trâm xin.
 • Cầu cho LH Ambrosio Nguyễn Văn Thọ do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ.  Cầu cho các LH trong luyện ngục do G/đ Nguyên Vy xin.

Chúa Nhật ngày 26/2 lúc 9:30 sáng

 • Cầu cho LH Đaminh vừa qua đời do:
  • ô/b Tản xin
  • Bà Tuyết xin.
  • Chú cô Sơn – Điệp xin.
  • Hảo – Phượng xin
 • Cầu cho LH Rachel Chan vừa mới qua đời do anh chị Jimmy Hoa xin.
 • Cầu cho LH Phê-rô Nguyễn Văn Dũng mới qua đời do Nguyễn Thu Hồng xin.
 • Cầu cho LH Maria Trần Thị Vòng do: 
  • Nguyễn Thị Huệ xin
  • Con Nguyên-Nga xin.
 • Lễ giỗ. Cầu cho LH Giuse.
 • Lễ giỗ 3 năm. Cầu cho LH mẹ là Nguyễn Thị Sắc.
 • Cầu cho LH Laurenso Hoàng Bá Long do vợ xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Lễ giỗ, Cầu cho LH Maria. Cầu cho bố mẹ và toàn thể gia đình 2 bên cùng những người thân đang đau nặng do gđ Quang - Nguyên xin.
 • Cầu cho LH cha cố Timothe McCathy và Giuse Nguyễn Văn Tuyến do gđ Mến Nguyễn xin
 • Cầu cho LH Lorenso và các đẳng LH do 1 gia đình xin.
 • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam do vợ và 2 con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho các đẳng LH do gđ Jimmy Hoa xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tổ tiên do gđ chị Tâm xin
 • Cầu cho LH Phero Phùng Luân và Teresa Tăng Dung vừa mới qua đời do cô Hằng và các con xin
 • Cầu cho LH Maria Alyssa Anh Doãn do bố mẹ và anh chị xin.
 • Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.
 • Cầu cho LH Tôma do anh Long xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ.  Cầu cho LH Teresa Hà Thị Hến, Martino Lê Văn Huệ, Phanxico Savie Lê Trung Thành và các đẳng LH do chị Bính xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse, Thánh Martin và các Thánh nam nữ.  Cầu cho các đẳng LH trong luyện ngục do 1 người xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tịnh và các LH tiên nhân do G/đ Thanh Mỹ xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Viễn và Andre Nguyễn Thới do G/đ Thái Hà xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ.  Và cầu bình an cho G/đ do Kenny Young xin.
 • Cầu bình an cho G/đ.  Cầu cho LH Andre Nguyễn Thới do Đức Thanh xin.
 • Cầu cho các Lh trong giáo xứ Thánh Giuse.  Xin ơn chữa lành cho những người bệnh tật. Và cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX qua các thánh lễ và các giờ Chầu Thánh Thể do nhóm LCTX xin.

Chúa Nhật ngày 26/2 lúc 2g chiều

 • Cầu cho LH Anna Hồ Thị Nhứt mới qua đời tại VN và xin cho mẹ được bình an do 1 G/đ xin.
 • Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin..
 • Xin lễ như ý chỉ. Xin ơn chữa lành và hòa giải
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ do Nguyễn Văn Thạc xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse.  Cầu cho 1 bệnh nhân được ơn chết lành.
 • Lễ giỗ cầu cho 2 LH Phê-rô Nguyễn Văn Tín và Phê-rô NGuyễn Văn Phần do mẹ xin.
 • CẦu cho LH Phê-rô Lâm Chờ và I-nê Trương Thị Nguyên do con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ.  Cầu cho các đẳng linh hồn.  Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Lợi do 1 G/đ xin.

Thứ tư, ngày 1 tháng 3 lúc 10:30 sáng

 • Lễ giỗ cầu cho LH Phê-rô Nguyễn Trung Thu do cô Nghiệp xin.

Thứ năm, ngày 2 tháng 3 lúc 10:30 sáng

 • Cầu cho LH Phero Ngô Văn Dũng do cô Kim Châu xin.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram