Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật Thứ Sáu Phục Sinh Năm C - 22/05/22

1. Thu tiền đợi hai: cho quỹ Mục Vụ của Đức Thánh Cha (The Pope’s Patoral Works)

2. Chầu Thánh Thể thứ Sáu, ngày 27 tháng 5, do nhóm Kính Lòng Thương Xót Chúa phụ trách

3. Ban Đức Mẹ Thăm Viếng sẽ đọc kinh vào lúc 8 tối, Thứ Hai ngày 23 tháng 5 tại nhà chị Hiền – Nhiệm. Địa chỉ 8023-136A St, Surrey, BC. Số đt: 604-593-2082. Anh chị em nào cảm thấy không khỏe nên ở nhà.

4.Thứ bảy ngày 28 tháng 5 sẽ có Rước kiệu Đức Mẹ quanh nhà thờ, vào lúc 6:15 chiều, sau đó các em thiếu nhi sẽ dâng hoa trước Lễ.

5. Hội khấn Martino sẽ có buổi sinh hoạt tại nhà dòng vào lúc 10:15 sáng, ngày 28/05

6. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho các cháu sẽ lãnh nhận bí tích giải tội và rước Lễ lần đầu của trường tiểu học và lúc 10g sáng, Thứ bảy ngày 28 tháng 5. Và cầu nguyện cho ca đoàn Cung Trầm, nhân ngày mừng Bổn Mạng.

7. Giáo xứ xin kêu gọi các anh chị em quảng đại đóng góp và hỗ trợ cho chương trình Project Advance 2022 với mục tiêu là 90,000$ CAD, cho việc mục vụ của giáo phận Vancouver và cho những dự án phát triển sắp tới đây của giáo xứ chúng ta. Cộng đoàn có thể đóng góp tại văn phòng giáo xứ hoặc sau các Thánh Lễ cuối tuần từ bây giờ.

8. Buổi thi tiếng Việt toàn cấp vào Chúa Nhật ngày 29 tháng 5: Trường Việt Ngữ của giáo xứ sẽ có cuộc thi tiếng Việt để xếp lớp lại cho các em phù hợp từng trình độ. Xin quý phụ huynh cố gắng cho con em mình có mặt tại trường vào ngày thi vào đúng 11g20 trưa.

9. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ tổ chức trại hè cho các em trong giáo xứ từ 10-18 tuổi tại Camp Luther, Mision, từ ngày 15-17 tháng 7. Xin quý phụ huynh tạo điều kiện để các em được vui chơi và sinh hoạt trong tinh thần Phúc Âm vào mùa hè này. Mọi chi tiết, xin quý phụ huynh liên lạc với chị trưởng Nguyễn Tuyết Sương, qua số điện thoại 778-951-4743 hoặc email [email protected].

10. Thứ Hai, ngày 23 tháng 5 nhân ngày lễ Victoria, văn phòng giáo xứ sẽ không làm việc. Thánh lễ lúc 8 giờ sáng vẫn diễn ra bình thường.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 20/05 lúc 7g Tối

- Cầu cho LH Phero Hoàng Văn Sanh vừa mới qua đời do:

 • 2 con Jimmy Hoa và các cháu xin.
 • 2 con Tâm, Endy và các cháu xin
 • 2 con Công Mai và các cháu xin
 • 2 con Thành Bê xin
 • Sơn-Tuyến xin.
 • ô/b Trần Văn Nghệ xin.
 • Ban Ẩm Thực xin.
 • Sơn – Tính xin.
 • Ann xin.

-Cầu cho LH Giuse mới qua đời tại Việt Nam do gđ Phạm Thơm xin.

-Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia dình. Cầu cho LH Phero Hoàng Văn Sanh vừa mới qua đời do chị Hương xin.

-Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse Vũ Văn Dấn vừa mới qua đời tại Việt Nam.

- Lễ giỗ 1 năm. Cầu cho LH con Vincente Maria Nguyễn Ngọc Hưng và Benedict do gđ Hòa Chung xin.

-Lễ giỗ, cầu cho LH Maria Hoàng Thị Nhiên do:

 • Bà Nhu xin.
 • con Hiền Đinh xin.

-Cầu cho LH mẹ là Phelomena nhân lễ giỗ 1 năm. Cầu cho LH cha là Phero và Đoàn Văn Lẽn, và các LH thân bằng quyến thuộc đã qua đời do gđ Hải -Loan xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, LH Giuse, LH Đa minh và 2 LH Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình anh chị em huynh đoàn, ân nhân và các đẳng LH do huynh đoàn Đa Minh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse. Cầu cho 4 LH Phero do 1 gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse. Cầu cho 2 vợ chồng được ơn sám hối do 1 gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH ô/b cố Đinh Viết Chẫn và các đẳng LH do 1 a/c Tứ Long xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho 3 LH Giuse và Maria.

-Tạ ơn Chúa và Đức mẹ do Nguyễn Thị Nghiệp xin

-Cầu bình an cho gia đình và xin đi đường về Việt Nam bình an.

-Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Thược.

-Cầu cho LH Teresa và Maria 

-Cầu cho LH linh mục Mark Bùi Quan Đức do bà Kim xin.

-Cầu cho LH Anna do bà Thanh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse và Maria.

-Cầu cho LH Đaminh Nguyễn Văn Tân do Nguyễn Văn Thạc xin.

-Cầu cho LH Giuse do Thiên An xin.

-Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Phero, Vincente và Maria do 1 gia đình xin.

-Cầu cho LH Anna và Teresa do a/c Tuyết-Nam xin và 1 gia đình xin.

-Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho mẹ được bình an và khỏe mạnh.

Thứ Bảy ngày 21/05 lúc 7g Tối 

- Cầu cho LH Phero Hoàng Văn Sanh vừa mới qua đời do:

 • đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể xin.
 • Một người xin
 • Đức-Thanh xin.
 • a/c Vũ Bá Hải xin
 • a/c Nguyễn Văn Thạc xin.
 • 1 người xin.
 • Hiện-Vóc xin
 • gđ Đức- Thu xin.
 • Gđ Ngô Lành và Thông xin.

- Cầu cho LH Anton mới qua đời tại VN do 1 người xin.

-Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Martinvà các đẳng LH do 1 gia đình xin.

-Lễ giỗ. Cầu cho LH Mattha Nguyễn Thị Mài, Phanxico Xavie và Maria Sen do Anna Trinh Nguyễn xin

-Lễ giỗ, cầu cho LH Martin do a/c Tuyết-Nam xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, LH Giuse, LH Đa minh và 2 LH Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.

- Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ vừa mới qua đời do gđ ac Tố Lan xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ, các LH tiên nhân cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Cầu cho LH Maria Lê Thị Nhạn do các con xin.

- Cầu cho LH PHero Đỗ Duy Tân do Quang – Diệp xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, và ơn chữa lành bệnh do một người xin. 

-Xin ơn bình an và sức khỏe cho các cha trong giáo xứ do cô Hương xin

-Cầu cho LH Phero Bảo và các LH thai nhi do Trinh Nguyễn xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Xin ơn chữa lành bệnh và cầu cho các đẳng LH.

-Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Phero, Vincente và Maria do 1 gia đình xin.

-Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Paul Modder và Martin Wilfan và các đẳng LH.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse Trần Hữu Thịnh, Phaolo Trần Công Chính và các đẳng LH do gđ Nguyên-Vy xin.

- Cầu cho LH Maria và Gioan Baotixita do ac Nam Phụng xin.

- Xin lễ như ý chỉ do Anton xin.

Chúa Nhật ngày 22/05 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH Phero Hoàng Văn Sanh vừa mới qua đời do:

 • vợ Nguyễn Thị Thiết xin.
 • 2 con Jimmy Hoa và các cháu xin.
 • 2 con Tâm, Endy và các cháu xin
 • 2 con Công Mai và các cháu xin
 • 2 con Thành Bê xin
 • ô/b Truyên-Phương xin.
 • Ac Loan Hùng xin.
 • Thầy Huân và cô Oanh xin.
 • Cô Tâm xin
 • Hội Phụ Huynh xin.
 • a/c Đương-Diễn xin
 • ô/b Viên xin.
 • ô/b Đạm xin.
 • gđ Bác Suy xin.
 • A/c Tuyết-Nam xin.
 • Cô chú Hương Nguyễn xin.
 • Anh Hướng Xin
 • Hùng và Kalan xin
 • Ngọc Tuyên xin
 • Bá Hằng xin.

- Cầu cho LH Giuse vừa mới qua đời tại Việt Nam và LH Cecilia do ô/b Ngọc Anh xin.

-Cầu cho LH cha cố Giuse Ngô Hững Nghĩa, Phero Hoàng Văn Sanh và Gioan Baotixita Hoàng Tuấn Khanh do gđ Hiền Nhiệm xin

-Lễ giỗ. Cầu cho LH Maria do a/c Thụy xin.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita và Maria do Hương Thế xin

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH Anton và Maria cùng các đẳng LH do các con xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, LH Giuse, LH Đa minh và 2 LH Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ, các LH tiên nhân cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình bố mẹ hai bên và toàn thân nhân do gđ Quang Nguyên xin.

- Cầu cho LH Đaminh Nguyễn Văn Tân do 2 cháu xin.

- Cầu cho LH Cha Giuse, ông cố Giuse và Cha Mary Francis De Sales do 1 người xin

-Cầu cho LH Phero Lê Văn Thuận do gđ Jimmy Tuấn xin.

-Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do:

 • Kenny Young xin
 • Một người xin

-Cầu cho LH Anton Đỗ Anh do các con Quốc, Thoa xin

-Cầu cho LH Andre Maria do Hiến – Phương xin

-Xin lễ như ý chỉ do một gia đình xin.

-Xin cho ba mẹ đi đường bình an do Trâm- Trí xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Anton Nhân, Rosa Duyên và Maria Hồng Hoa do bà Mai xin.

- Cầu cho LH Phero Vũ Công Tuấn cùng các đẳng LH do chị Kim xin.

Chúa Nhật ngày 22/05 lúc 3g chiều

- Cầu cho LH Giuse Bình mới qua đời ở giáo xứ La Vang, Houston do cháu xin.

-Cầu cho LH Anna Trần Thị Hạnh vừa mới qua đời ở Việt Nam do gđ Trung – Lan xin

- Cầu cho LH Phero Hoàng Văn Sanh vừa mới qua đời do Hội Phụ Huynh xin.

-Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình. Lễ giỗ, cầu cho LH mẹ là Maria Nguyễn Thị Lý và bà cố là Maria do gđ Hòa Chung xin.

- Cầu cho LH Teresa Hồ Thị Sang và Maria Nguyễn Thị Mướt do ô.b Nên xin.

-Cầu cho LH Trương Tường Hân và Trương Chí Hùng do gia đình con xin.

-Xin ơn chữa lành cho cha do ông Trung xin

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ và xin ơn khôn ngoan cho Jimmy Trần do Ngọc Mai Anna xin.

-Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do 1 người xin.

- Xin lễ như ý chỉ. Xin cho gia đình sớm được đoàn tụ.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse.

- Cầu cho LH Phero, Phaolo, Teresa và Giuse do 1 người xin.

- Cầu cho LH Maria Hoàng Thị Kim Khánh .

- Cầu cho Phanxico Huỳnh Chí.

- Cầu cho các đẳng LH do anh Dũng xin.

- Cầu cho Cha Cố Đa Minh Ngô Hưng Nghĩa do 1 gđ xin.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram