Thông Báo Cuối Tuần - CHÚA NHẬT THỨ TƯ MÙA VỌNG – 19/12/2021

 1. Thứ Sáu, ngày 24/12 sẽ có hai Thánh Lễ sáng: 8 giờ cho tiếng Anh và 10:30 tiếng Việt. Sau Lễ 10:30, sẽ đặt Mình Thánh chầu trong thinh lặng đến 17:00.
 2. Chương trình Lễ Giáng Sinh: ngày 24/12 có hai Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh, lúc 6:30 tối tiếng Anh, và 9:30 tối Thánh Lễ tiếng Việt, lúc 9:10 sẽ có diễn nguyện. 

Đại Lễ Giáng Sinh ngày 25/12: Sáng 9:30 Lễ tiếng Việt, 11:30 Lễ tiếng Anh, buổi chiều thứ Bảy vẫn có Lễ như thường lệ.

Lễ Vọng Giáng Sinh, tiếng Việt, trong đêm 24 và Đại Lễ Giáng Sinh sáng 25, sẽ có trực tuyến, và trực tuyến này chỉ dành cho những ai không thể đến nhà thờ được vì lý do chính đáng, cao tuổi hay sức khỏe.

Lưu ý: Đêm 24 và sáng 25, sẽ có thêm Thánh Lễ bên trường học nếu số lượng tham dự vượt quá 50% lượng chứa trong nhà thờ. Ban trật tự sẽ hướng dẫn.

 1. Đêm giao thừa, thứ Sáu, ngày 31/12, có Thánh Lễ song ngữ lúc 9 giờ tối: Lễ Vọng - Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, trọng và buộc.
 2. Thứ Bảy, ngày 1/1, lúc 9:30 sáng tiếng Việt, và 11:30 tiếng Anh, Lễ Đức Mẹ - Mẹ Thiên Chúa, trọng và buộc. Xin lưu ý: Sau khi tham dự 2 Lễ trọng vào hai ngày thứ Bảy đó, anh chị em vẫn phải tham dự Lễ Chúa Nhật, có nghĩa là vừa đi Lễ sáng thứ Bảy, và đi Lễ cùa ngày Chúa Nhật nữa.
 3. Về việc tham dự các Thánh Lễ cuối tuần: Để tránh tập trung vào Lễ tối thứ Bảy 7 g và sáng Chúa Nhật 9:30, xin quý anh chị em chia nhau tham dự 1 trong 3 Thánh Lễ tiếng Anh như sau: thứ Bảy lúc 5g chiều; Chúa Nhật 8g sáng, và 6g chiều.
 4. Thứ Hai, ngày 27 /12, văn phòng Giáo Xứ đóng cửa.
 5. Đã có phong bì công đức cho năm tới, 2022: Cộng đoàn có thể xem số thứ tự của mình đã ghi rõ trên 4 bàn ở cuối nhà thờ. 

Chúng ta cùng cầu nguyện nhiều cho nhau, cho giáo xứ và cho Giáo Hội. Xin cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 17/12 lúc 7g tối

 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi do ôb cố Luân xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình anh chị em huynh đoàn, ân nhân và các đẳng LH do Ông bà Huỳnh xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và xin cho gđ con trai được ơn hoán cải do 1 gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và xin ơn chữa lành cho các em bé đang bị bạo hành do 1 gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, cầu cho Lh ông cố Giuse, cầu nguyện cho giới trẻ và ơn gọi do Huynh Đoàn Đaminh xin.
 • Cầu cho LH Phanxinco Lê Đình Trọng do gđ Tuấn Anh và Giao xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gđ các con cháu, cầu cho LH tiên nhân, ân nhân, bạn hữu cùng các đẳng Lh do gđ Minh -Trang xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Cecilia Lê Thị Tiêu do 1 người xin.
 • Cầu cho LH Maria Đinh thị Cấp mới qua đời do 1 người xin.
 • Cầu cho LH Giuse và Gioan Kim
 • Cầu cho LH tiên nhân và các LH thai nhi do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Xuân Cường xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, đã ban ơn cho cháu giải phẫu được bình an do 1 người xin.

Thứ Bảy ngày 18/12 lúc 7g tối

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi do ôb cố Luân xin.

-  Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

-  Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

-  Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.

-  Cầu cho LH Banabê Trần Đức Thắng do:

 • Hùng – Loan xin
 • Hạnh – Huyền xin
 • Tuyết – Nam xin

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Thụy Trâm xin.

-  Lễ giỗ 1 năm - cầu cho LH Giuse do 2 con Kiểm Luận xin.

-  Tạ ơn Chúa và cầu xin cho Cha mẹ được khỏe mạnh do cô Bích xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho Lh Giuse Bùi Đức Tuấn – lễ giỗ do vợ và các con xin.

-  Lễ giỗ - cầu cho Lh bà Isave do gđ Ngọc Anh xin.

-  Cầu cho LH Giuse Phạm Hải và các Lh trong luyện ngục do Monica xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse do Phương xin.

-  Xin lễ như ý chỉ do Anton xin

- Cầu cho Lh Maria Bùi thị Phượng và các đẳng LH do Huynh xin

- Cầu bình an cho gđ và các đẳng LH do 1 người xin.

-  Cầu cho Lh Phero mới qua đời do gđ Diễm Nguyễn xin.

-  Lễ giỗ - cầu cho LH Isave do 1 người xin.

- Lễ giỗ - cầu cho LH Giuse và Maria do ac Hóa Bê xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Giuse mới qua đời, cầu cho bố mẹ 2 bên và xin ơn chữa lành cho người thân do gđ Quang-Nguyên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ do Nguyễn Văn Thạc xin.

Chúa Nhật ngày 19/12 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho Lh Maria mới qua đời tại VN do Nữ Chánh xin

 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp do
 • Đăng Chi và gđ xin
 • ô.b. Phong Thoa xin.
 • anh Mười và Nhung xin
 • Đức - Thanh xin
 • gđ Long Hoan xin

-  Cầu cho LH Giuse và Maria do các con và các cháu xin.

 • Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do gia đình con cháu xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi do ôb cố Luân xin.
 • Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin.
 • Cầu cho LH tổ tiên, thân nhân, LH Phero Lê Văn Thế, Maria Lê Thị Say và các đẳng LH do gia đình ac Trai Giới xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH Maria Đinh Thị Cấp do gđ Lee xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse. Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Tấn, Maria Nguyễn Thị Hoa và các đẳng LH do các con xin.
 • Lễ giỗ. Cầu cho LH Giuse Diệp A Nhì, Maria Trần Thị Mai. Xin ơn chữa lành bệnh cho mẹ. Cầu cho LH tiên nhân nội ngoại, thân hữu và các LH mồ côi.
 • Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình đặc biệt cho Giáo Xứ Thánh Giuse do gđ Jimmy Hoa xin.

-  Cầu cho LH Banabê Trần Đức Thắng do: 

 • Hùng – Loan xin
 • Hạnh – Huyền xin
 • Tuyết – Nam xin

-  Cầu cho Lh Giuse Đào Văn Tâm do Văn Tín xin.

-  Lễ giỗ - cầu cho 2 Lh Phero do gđ Nguyễn Văn Trung xin.

-  Cầu cho 2 Lh Maria do ô.b Luân xin.

-  Lễ giỗ 100 ngày – cầu cho Lh Maria Ng. Thị Huệ do:

 • 1 người xin
 • Ac Hòa Chung xin

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse do Đinh Đức Thùy xin.

-  Lễ giỗ - cầu cho Lh Bùi Đức tuấn do ac Dũng Chuyên xin.

-  Cầu cho Lh Maria-Anna Ng. thị Thắng mới qua đời tại Vietnam do ac Mai Đan xin.

-  Nhân ngày kính Thánh Toma Nguyễn Văn Đệ bổn mạng Huynh Đoàn Đa Minh xin tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho quý Cha, anh chị em trong huynh đoàn và những người đã mất và xin ơn bền đỗ cho quý anh chị chuẩn bị khấn do huynh đoàn Đaminh xin.

-  Cầu cho LH Phero Lê Văn Mầm, Lê Văn Rỗi, Lê văn Thủy và Maria Đỗ Thị Xuân do ô.b Lê Văn Trung xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Giuse – Maria, các đẳng LH và cầu cho Thế giới bình an do cô Là xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Giuse và Maria do các con và các cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Phero và Anna do 1 gđ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Giuse mới qua đời, cầu cho bố mẹ 2 bên và xin ơn chữa lành cho người thân do gđ Quang-Nguyên xin.

-  Cầu cho 2 LH Phero Lê Văn Mầm, Lê Văn Rỗi, 2 LH Maria Đỗ Thị Hòa và Đỗ thị Xuân do cháu Dung xin.

-  Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Họa, Đoàn Văn Lẽn, Philomena Đỗ Thị Thang và Anton Lê Đức Huynh – lễ giỗ do Hải Loan xin.

Chúa Nhật ngày 19/12 lúc 3g chiều

 • Cầu cho Lh Giuse Lê Minh Trực mới qua đời tại VN do 1 người xin.
 • Cầu cho LH Phero Trần Thiếu Cường do Đỗ Thị Việt Hồng xin

-  Lễ giỗ - cầu cho Lh Phero Ng. Văn Châm và Phero Lê Văn Rỗi do gđ Trung Lam xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ do Diễm Nguyễn xin

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Maria Madalena và Maria do chị Hương xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ, cầu cho Lh Giuse và Maria do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho Lh Gioan-Baotixita và các đẳng LH do 1 người xin.

-  Cầu cho LH Phanxico Lê Đình Trọng do các con xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Hà và Maria Nguyễn Thị Hạnh do Diễm Nguyễn xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho Lh Maria – Gioan Batixita và xin cho chồng thêm đức tin do 1 người xin.

-  Lễ giỗ, cầu cho LH Phero Phạm Văn Phít do:

 • Vợ cà các con xin.
 • Anh Hướng xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ, cầu cho Lh Giuse- lễ giỗ do gđ Hùng Lê xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gđ và xin như ý chỉ do 1 gđ xin.

-  Cầu cho các LH các Linh mục, Lh tiên nhân và ân nhân do 1 gđ xin.

-  Cầu cho các LH chiến sĩ và các LH đã qua đời vì đại dịch Covid do anh Hướng xin.

Thứ Hai 20/12 at 8AM

 • Cầu cho 2 LH Maria, LH Đa Minh 

Thứ Ba 21/12 at 10:30

 • Cầu cho LH Phaolo vừa mới qua đời
 • Cầu cho 2 LH Maria, LH Đa Minh 
 • Cầu cho LH Maria Francis de sale

Thứ Tư 22/12 at 10:30

 • Cầu cho LH Phaolo vừa mới qua đời
 • Cầu cho 2 LH Maria, LH Đa Minh 
 • Cầu cho LH Alphongso

Thứ Năm 23/12 at 10:30

 • Cầu cho LH Phaolo vừa mới qua đời
 • Cầu cho 2 LH Maria, LH Đa Minh 
 • Cầu cho Lh Cha Giuse và ông cố Giuse
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram