Thông Báo Cuối Tuần- CHÚA NHẬT THỨ TƯ PHỤC SINH NĂM C - 08/05/22

 1. Hôm nay giáo xứ sẽ nhận sự đóng góp đợt 2 của quý cộng đoàn cho quỹ ơn gọi linh mục của địa phận Vancouver (Work of Vocations).
 2. Chầu Thánh Thể thứ Sáu, ngày 13, Hội Các Bà Mẹ phụ trách.
 3. Thứ Bảy ngày 14 tháng 5, lúc 10:30 sáng, Hội Mân Côi sẽ họp định kỳ.
 4. Thứ Bảy ngày 14 tháng 5, có 42 cháu thuộc giáo xứ chúng ta và trường học sẽ tĩnh tâm tại Westminster Abbey, để chuẩn bị cho ngày Thêm Xức 11 tháng 6. Mong cộng đoàn cầu nguyện cho các cháu.
 5. Buổi đọc kinh giỗ cha cố Đaminh Ngô Hưng Nghĩa, vào 4 giờ chiều Chúa Nhật ngày 15 tháng 5 dưới basement. Xin mời quý cộng đoàn tham gia và cầu nguyện cho cha cố.
 6. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ tổ chức trại hè cho các em trong giáo xứ từ 10-18 tuổi tại Camp Luther, Mision, từ ngày 15-17 tháng 7. Xin quý phụ huynh tạo điều kiện để các em được vui chơi và sinh hoạt trong tinh thần Phúc Âm vào mùa hè này. Mọi chi tiết, xin quý phụ huynh liên lạc với chịtrưởng Nguyễn Tuyết Sương, qua số điện thoại 778-951-4743 hoặc email [email protected].
 7.  Giáo lý hôn nhân tiếng Việt: sẽ học từ 1-3 giờ mỗi chiều thứ Bảy, trong vòng 2 tháng. Ngày khai giảng sẽ là thứ Bảy, 21 tháng 5. Kính mời các bạnchuẩn bị lãnh nhận bí tích hôn phối trong tương lai ghi danh tại văn phòng giáo xứ.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý lễ trong tuần

Thứ Sáu ngày 06/05 lúc 7g Tối

- Cầu cho LH Lucia vừa mới qua đời do Nguyễn Văn Thông xin.

- Lễ giỗ 100 ngày. Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do ca đoàn Xin Vâng xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Maria, Anna và các LH tiên nhân do Hương Nguyễn xin.

- Lễ giỗ 1 năm. Cầu cho LH Giuse Lê Ngọc Phương do:

 • Vợ và các con xin.
 • ca đoàn Xin Vâng xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, LH Giuse, LH Đa minh và 2 LH Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình do 1 người xin.

- Cầu cho các đẳng LH và xin cho các con mau sớm quay về với Chúa do 1 gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do gđ Đào - Tài xin.

- Cầu cho các LH tiên nhân và các đẳng LH do cô Huệ xin.

- Tạ ơn gia Chúa, Đức mẹ và thánh cả Giuse. Cầu cho các đẳng LH.

-Tạ ơn gia Chúa, Đức mẹ và cha Phanxico Trương Bửu Diệp do bà Thanh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ và xin cho con cái biết vâng lời. Cầu cho các đẳng LH.

-Cầu cho LH Phero Nguyễn Trung Tin và LH Nguyễn Văn Phẩm do gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse và Maria 

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Phero, Vincente và Maria do 1 gia đình xin.

-Cầu cho LH Anthony Lê Kim Lai và Gioan Baotixita Lê Hữu Lợi do gia đình xin.

-Cầu cho LH Phanxico Trương Bửu Diệp do Thanh xin.

Thứ Bảy ngày 07/05 lúc 7g Tối

-Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Thành vừa mới qua đời tại Việt Nam, cầu cho LH Phaolo, Maria và các LH đã qua đời do Phạm Thị Nhu xin.

- Lễ giỗ - cầu cho LH Mathew và Maria do ô.b Ngọc Anh xin.

-Lễ giỗ 100 ngày, cầu cho LH Dominico Phạm Văn Hợi do 2 em Phạm Hồng Vân và Phạm Tuyết Mai xin.

-Lễ giỗ. Cầu cho LH Maria Lê Thị Lễ do gđ con cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Lê Bảo Huy và hai LH thai nhi.

-Lễ giỗ 8 năm, cầu cho LH Giuse Lê Bảo Huy do mẹ và 2 em xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình bố mẹ hai bên và toàn thân nhân do gđ Quang Nguyên xin.

- Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.

- Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ vừa mới qua đời do gđ ac Tố Lan xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ, các LH tiên nhân cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

-Cầu cho LH Gioan Baotixita và Maria do Quyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Nguyễn THiên Hương xin.

-Cầu cho LH Maria và các đẳng LH do gđ Diễm Minh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse. Xin bình an và phúc lành cho hai con nhân ngày thành hôn do gia đình xin.

-Cầu cho LH Giuse và Maria do Thành Đinh xin.

-Cầu cho LH ông nội Giuse và Maria do Đinh Đức Hóa xin.

-Cầu cho LH bố là Giuse và Maria do Đặng Thị Khiếu xin.

-Cầu cho LH Phero Nguyễn Trung Tin và LH Nguyễn Văn Phẩm do gia đình xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Phero, Vincente, Maria và các đẳng LH do 1 gia đình xin.

Chúa Nhật ngày 08/05 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH Đaminh Nguyễn Văn Tân vừa qua đời tại Mỹ do:

 • ban mục vụ xin
 • ban tiếp tân xin
 • ban thường vụ xin.
 • a/c Vũ Bá Hải xin.
 • Nữ Chánh xin.

- Lễ giỗ 1 năm. Cầu cho LH Giuse Lê Ngọc Phương do:

 • Vợ và các con xin
 • gđ Thơm Phạm xin.
 • Cô La xin

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Chiên do gđ Hòa-Chung xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Lý Nguyệt Mai và Vũ Thanh Bình do gđ xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, LH Giuse, LH Đa minh và 2 LH Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

-Cầu cho LH Maria-Teresa do gđ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ, các LH tiên nhân cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH Anton và Maria cùng các đẳng LH do các con xin.

-Cầu cho LH Gioan Kim Nguyễn Văn Tuy, Anna Hoàng Thị Niên, Gioan Kim Nguyễn Văn Tấn và Maria Đặng Thị Sáng.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình bố mẹ hai bên và toàn thân nhân do gđ Quang Nguyên xin.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita và Maria do Hương Thế xin

- Xin lễ như ý chỉ do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ nhân kỷ niệm 25 năm ngày cưới của bố mẹ do Trí Đạt xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho cụ ông Phạm Dương nhân thượng thọ 101 tuổi do ca đoàn Cung Trầm xin. 

- Cầu cho LH Anton Đỗ Ánh do 2 con Quốc- Thoa xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH ba mẹ là Vincente và Maria nhân ngày giỗ. Cầu cho LH anh chị Vincente và Maria do gđ Hòa- Chung xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH ông nội là Giuse do Hồng Loan xin.

- Cầu cho LH Giuse và Maria Xuân do Đinh Thị Phượng xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các LH đã qua đời trong giáo xứ do Khánh – Nga xin.

- Cầu cho LH Maria Lê Thị Kim Tuyến, Phero Lê Kim Phượng và Phanxico Lê Minh Nhật do gia đình xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Phero, Vincente, Maria và các đẳng LH do 1 gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Maria Thái Thị Lý và các LH trong luyện ngục do gđ Nguyên Vy xin.

Chúa Nhật ngày 08/05 lúc 3g chiều

- Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Ngải vừa mới qua đời tại Mỹ do cháu Thúy xin.

- Cầu cho LH Giuse Hải và các LH nơi luyện ngục.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ ban ơn chữa lành cho gia đình do 1 gđ xin.

- Cầu cho các LH nơi luyện ngục.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan Baotixita và các đẳng LH do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse do 1 người xin.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram