Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật Thường Niên VI - Năm A - 12/2/23

1. Thu tiền đợt hai cho quỹ xây dựng của giáo xứ (Building fund).

2. Thứ Hai 20/2, ngày Family Day của tỉnh bang BC, Học Sinh các lớp Giáo Lý và Việt Ngữ sẽ được nghỉ học vào Chúa Nhật 19 tháng 2.

3. Để khai mạc tháng năm, tháng kính Đức Mẹ, tiếp sau là ngày của Hiền Mẫu, giáo xứ kêu gọi tinh thần sốt sắng của các phụ huynh cho các em thiếu nhi tham gia nhiều hơn vào các sinh hoạt của Giáo Xứ trong đội Dâng hoa như mọi năm. Năm nay dự trù sẽ tổ chức một đội Dâng Hoa khoảng 100 em từ lớp 2 đến lớp 7.

Xin quý phụ huynh hưởng ứng và tiếp tay với Giáo Xứ cho phép con em gia nhập trong sinh hoạt đạo đức và ý nghĩa này. Xin ghi danh với GV các lớp Giáo Lý bắt đầu vào Chúa Nhật, ngày 12/2.

Thời gian tập sẽ vào các ngày trong dịp nghỉ Spring Break vào tháng Ba (6pm-8pm)

4. Lớp Học Hiểu và Sống Đạo, phần 2: sẽ được tiếp tục vào thứ Ba, 14/2 tới đây, lúc 7:30 tối, với chủ đề: Các Bí Tích và Á Bí Tích.

5. Giấy khai thuế 2022 và Project Advance đã có sẵn tại cuối nhà thờ.

Lưu ý: giấy khai thuế Project Advance được đính kèm với giấy khai thuế giáo xứ nếu có cùng tên và địa chỉ. Nếu khác tên hoặc địa chỉ, hai giấy thuế ấy sẽ để tách riêng.

6. Văn phòng giáo xứ sẽ đóng cửa vào Thứ Hai, ngày 20/2, nhân ngày quốc tế gia đình. Lễ 8g sáng vẫn bình thường.

7. Thứ Tư Lễ Tro, ngày 22/2 có 5 Lễ: 8g, 9g sáng và 7g tối cho tiếng Anh, tiếng Việt là 10g30 sáng và 5g15 chiều.

8. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu, ngày 17 tháng 2, do hội Huynh đoàn Đaminh phụ trách.

9. Lịch Công giáo tiếng Việt: đã có ở cuối nhà thờ.

10.Sách Lời Chúa: cho tháng 1 đến tháng 6 đã có tại văn phòng giáo xứ.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý LỄ TRONG TUẦN

Thứ Sáu ngày 10/2 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH Maria Phan Hồng Lệ vừa qua đời tại Việt Nam do chị Thy xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gđ trong năm mới. Cầu cho Giáo hội hoàn cầu và hòa bình thế giới do 1 gia đình xin.
 • Xin lễ như ý chỉ. Xin thánh hóa công việc làm.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ.  Xin lễ như ý chỉ.  Cầu cho LH Gio-an Baotixita Alex Sam Nguyễn do cô Nghiệp xin.
 • Cầu cho LH Phê-rô Khắc, Lucy Phấn, Phê-rô Phít và Phê-rô Chánh do anh Hướng xin.
 • Cầu cho các Đẳng LH, các linh mục,tổ tiên và các LH ân nhân do 1 g/đ xin.
 • Tạ ơn Chúa,Đức Mẹ và thánh cả Giuse.  Cầu bình an cho gia đình.  Cầu cho các Đẳng LH do 1 g/đ xin.
 • Tạ ơn Chúa,Đức Mẹ và thánh Giuse do 1 G/đ xin.
 • Cầu cho các Đẳng LH do 1 g/đ xin.
 • Tạ ơn Chúa và cám ơn các ân nhân.  Cầu cho các bệnh nhân và các LH trong giáo xứ.  Cầu xin cho mọi người chạy đến với LTX qua các thánh lễ do nhóm Lòng Chúa Thương Xót xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ.  Xin lễ như ý chỉ.  Cầu cho các Đẳng LH.  Cầu cho LH Giuse, Martin, Phao-lô và Rô-sa do 1 người xin.

Thứ Bảy ngày 11/2 lúc 7g Tối 

 • Cầu cho LH Giuse Đinh Huy Tự vừa mới qua đời do:
  • Ô/b cố Thư xin.
  • A/c Hằng Bá xin.
  • Vợ và các con xin.
  • Minh, Diễm xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Maria. Cầu cho bố mẹ và toàn thể gia đình 2 bên cùng những người thân đang đau nặng do gđ Quang - Nguyên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Xin lễ như ý chỉ cho người thân trong gia đình do gđ Phạm Nguyễn xin.
 • Cầu cho LH ô/b Giuse và Teresa Nguyễn Bá Khang do các con và các cháu xin.
 • Cầu cho LH cha chố Dunstan
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ do Hiếu – Trang xin.
 • Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria.
 • Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho LH ông bà tổ tiên, bố mẹ do g/đ Minh-Ân xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, TChánh Giuse trong năm cũ và cầu bình an cho gia đình trong năm mới. Cầu cho LH cha cố Nghĩa, cha cố Lý, cha cố Cảnh, Giuse Đỗ Văn Cung, Anna Từ Thị Tư, Maria Đỗ Thị Mười, Maria Đỗ Thị Ti, Anna Đặng Thị Hoài, các LH nội ngoại 2 bên do bác Tân xin.
 •  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse.  Cầu bình an cho g/đ.  Cầu cho các Đẳng LH do 1 g/đ xin.
 • Cầu nguyện cho gia đình nhân kỷ niệm 30 năm hôn phối do 1 g/đ xin.
 • Cầu cho LH bà Maria Cao Thị Tuyết mới qua đời tại Mỹ do Ông bà Dương Văn Tâm xin.
 • Cầu nguyện cho con nhân ngày sinh nhật.
 • Tạ ơn Chúa,Đức Mẹ và cầu bình an cho g/đ.  Cầu cho LH bố mẹ 2 bên là Phê-rô, Catarina, Đa-minh và Maria.
 • Cầu cho LH Phê-rô và Giuse vừa mới qua đời do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa,Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Thùy Trâm xin.
 • Lễ giỗ cho ông Gio-an Lưu Văn My và bà Maria Bùi Thị Cải do 2 cháu Anthony và Maria Lưu xin.
 • Tạ ơn Chúa và cám ơn các ân nhân. Cầu cho các bệnh nhân và các LH trong giáo xứ.  Cầu xin cho mọi người chạy đến với LTX qua các thánh lễ do nhóm Lòng Chúa Thương Xót xin.
 • Cầu cho LH Giuse Phạm Lý, Maria Mơ, Giuse Phạm Hải do Monica xin.

Chúa Nhật ngày 12/2 lúc 9:30 sáng

 • Cầu cho LH Maria Phan Hồng Lệ vừa qua đời tại Việt Nam do chị Thy xin.
 • Cầu cho Lh Phê-rô vừa qua đời tại VN, Lh Maria và Lh Giuse do Hải Phượng xin.
 • Cầu cho LH Giuse Đinh Huy Tự do Các cô trong công ty A&B xin.
 • Cầu cho LH Maria Trần Thị Vòng do: 
  • Gđ cô Nga xin.
  • Nguyễn Thị Huệ xin
  • Gđ Bùi Đức Thắng xin
  • Con Nguyên-Nga xin.
 • Cầu cho Lh Maria Cao Thị Tuyết mới qua đời tại Mỹ do:
  • Ô/B Ngọc Anh và các con cháu xin.
  • Các cháu Nga Thông, Trần Phúc, Khôi xin.
  • Các cháu Sơn, Thủy, Khoa, Quang xin.
 • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam nhân lễ giỗ 100 ngày do:
  • Vợ và con xin.
  • Khánh Nga xin
  • Lộc Chi xin.
  • Xuyến Dan xin.
  • Bá Hằng xin.
 • Lễ giỗ. Cầu cho LH ông Giờ-an Lưu Văn Mỹ và bà Maria Bùi Thị Cải do 2 cháu Anthony và Maria Lưu xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến và Giuse Đinh Huy Tự do gđ Mến Nguyễn xin.
 • Cầu cho LH Laurenso Hoàng Bá Long do vợ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Maria. Cầu cho bố mẹ và toàn thể gia đình 2 bên cùng những người thân đang đau nặng do gđ Quang - Nguyên xin.
 • Cầu cho LH Lorenso và các đẳng LH do 1 gia đình xin.
 • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam do vợ và 2 con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho các đẳng LH do gđ Jimmy Hoa xin.
 • Tạ ơn Chúa,Đức Mẹ. Cầu cho các LH tiên nhân và các đẳng LH do cô Tuyết xin.
 • Xin lễ như ý chỉ
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 3 LH Maria và LH Đaminh do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tổ tiên do gđ chị Tâm xin
 • Cầu cho LH Phero Phùng Luân và Teresa Tăng Dung vừa mới qua đời do cô Hằng và các con xin
 • Cầu cho LH Maria Alyssa Anh Doãn do bố mẹ và anh chị xin.
 • Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.
 • Cầu cho LH Tôma do anh Long xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tịnh và các linh hồn tiên nhân do v/c Thanh Mỹ xin.
 • Tạ ơn Chúa,Đức Mẹ.  Cầu bình cho g/đ.  Xin lễ như ý chỉ.  Cầu cho các Đẳng LH.  Cầu cho LH Maria Madalena, Gio-an Kim và các đẳng LH do anh Quang xin.
 • Cầu bình an cho G/đ do gia đình Nam Phụng xin.
 • Cầu cho LH Matthew do chị Phạm Thị Thu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ do Kenny Young xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse, Thánh Martino, Cha Trương Bửu Diệp.  Và cầu bình an cho năm mới do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse.  Tạ ơn Thánh Martin và các Thánh nam nữ.  Cầu cho các đẳng LH trong luyện ngục.
 • Tạ ơn Chúa và cám ơn các ân nhân.  Cầu cho các bệnh nhân và các LH trong giáo xứ.  Cầu xin cho mọi người chạy đến với LTX qua các thánh lễ do nhóm Lòng Chúa Thương Xót xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ.  Cầu bình an cho G/đ.  Cầu cho Phê-rô Nguyệt Sáu, 3 Lh Maria, 2 Lh Gio-an Baotixita, 2 Lh Anna do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa,Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các LH nơi luyện ngục do gđ Nguyên Vy xin.

Chúa Nhật ngày 12/2 lúc 2g chiều

 • Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.
 • Xin lễ như ý chỉ
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho Gđ.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ.  Cầu bình an cho Gđ.  Kỉ niệm 19 năm hôn phối do 1 G/đ xin.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram