Thông báo cuối tuần - Chúa Nhật V Phục Sinh - B - 05/02/2021

1. Thu tiền đợi hai: cho quỹ xây dựng và bảo trì của giáo xứ.

2. Sân chơi cho trường tiểu học khá nhỏ và chỉ dành cho các em tới lớp 3, còn từ lớp 4 đến 7 trong mấy chục năm qua các em phải sinh hoạt tại sân đậu xe của trường học. Vì thế, để tạo điều kiện cho các em từ lớp 4 - 7, Ban Giáo Dục PEC của giáo xứ nhận thấy sự cần thiết để xây dựng sân chơi mới, với chi phí là $40,000. Kính xin quý cộng đoàn quảng đại hỗ trợ cho dự án này. Quý vị có thể đóng góp tại văn phòng giáo xứ hoặc tại trường học, hoặc tại trang mạng của tổng giáo phận (xin vui lòng ghi chú chỗ comment là: playground). Quý cộng đoàn cũng có thể liên lạc văn phòng giáo xứ hoặc theo dõi thông tin chi tiết trên trang mạng.

3. Cập nhật từ Ban tang chế giáo xứ: nếu anh chị em có nhu cầu cần sự hỗ trợ của ban Tang Chế xin vui lòng liên lạc anh Nguyễn Văn Lộc: Trưởng Ban và anh Nguyễn Thái: Phó Ban.

4. Rước mình Thánh Chúa vẫn bình thường: Thứ Bảy từ 8 giờ đến 8:45 tối; Chúa Nhật từ 1g cho tới 1:45g chiều.

5. Giải tội: 15 phút trước mỗi Thánh lễ Thứ Sáu và cuối tuần.

6. Chúa Nhật lúc 11:30 ngày 9 tháng 05, cha Phaolô Goo, giám đốc nuôi dưỡng ơn gọi giáo phận Vancouver, sẽ tới dâng Thánh lễ tại giáo xứ chúng ta lúc 11:30 sáng để cầu nguyện cho ơn gọi trong giáo xứ. Xin các gia đình khuyến khích hoặc có con em cần tìm hiểu về ơn gọi Thánh hiến, vui lòng liên lạc với văn phòng giáo xứ để sắp xếp tham dự Thánh lễ và trò chuyện với Cha Phaolo Goo.

Cầu chúc ông bà anh chi em tràn đầy Hồng Ân Chúa trong mùa Phục Sinh này. Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý lễ trong tuần

Thánh lễ Thứ Sáu ngày 30/04 lúc 7 tối

- Cầu cho LH Teresa Huỳnh Thị Minh Tâm vừa mới qua đời do anh Tiến, các con và các cháu xin

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến (bà Đắc) vừa mới qua đời do gia đình xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Maria Đào Thị Liên do gia đình em Minh xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Xin tạ ơn lòng thương xót Chúa.

- Cầu cho LH Phaolo Trần Văn Nội.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Gioan Baotixita và Dominico Maria do cô Nga xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Tấn và các đẳng LH do bác Hoa xin.

- Cầu cho LH Maria-Giuse

- Cầu cho LH Phero Can, Rosa Thìn, Phero Gián và Teresa Đang do bà Nối xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gđ và xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Phero Phít, Phero Chánh, Phero Khắc, Lucy Phấn, cha Trang, cha cố Phanxico Trương Bửu Diệp và các linh hồn linh mục, tổ tiên và các ân nhân. Cầu cho các LH qua đời vì đại dịch COVID-19.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Ambrosio, Giuse và Gioan Baotixita do các con và các cháu xin.

- Cầu cho LH Teresa Huỳnh Thị Minh Tâm do ac Tâm và Hoa xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho 2 LH Giuse.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và Thánh Martino. Cầu bình an cho gđ và cầu cho LH nội ngoại hai bên.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Minh Tiến

Thánh lễ Thứ Bảy ngày 01/05 lúc 7 tối

- Cầu cho LH Anna Cao Thị Quý vừa mới qua đời tại Toronto do Vân Tài xin.

- Cầu cho LH Teresa Huỳnh Thị Minh Tâm vừa mới qua đời do:

 • Anh Tiến, các con và các cháu xin.
 • Một người xin.
 • Gia đình Minh-Ân xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến (bà Đắc) vừa mới qua đời do:

 • gia đình xin.
 • Hiến Lê xin.

- Cầu cho LH Anna Maria Phan Thị Bổn va Gioan Baotixita Cao Xuân Tâm do một gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH Giuse Bùi Đức Tuấn do gia đình vợ và các con xin.

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Xin ơn chữa lành cho mau khỏi bệnh do Huệ - Sơn xin

- Cầu cho 3 LH Giuse

- Lễ giỗ, cầu cho LH Đa Minh Đinh Viết Nhuân do ac Nhung Hấn xin.

- Cầu bình an cho gia đình.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Xin lễ như ý chỉ cho Thuận do gia đình Phạm-Nguyễn xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho bố nhân dịp lễ quan thầy, xin ơn Thánh hóa công việc do gia đình Quang Nguyên xin.

- Cầu cho LH Phero Phạm Văn Tuấn, LH Lý Thanh Xuân và các đẳng LH.

- Cầu cho LH Giuse và Maria do bác Đinh Thùy xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ do gia đình Việt-Trang xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Lễ giỗ, cầu cho 3 LH Vincente cùng các LH tiên nhân nội ngoại do gia đình Sơn Huệ xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Minh Tiến.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 2/05 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH Teresa Huỳnh Thị Minh Tâm vừa mới qua đời do:

 • anh Tiến, các con và các cháu xin
 • Gđ Hùng Nga xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến (bà Đắc) vừa mới qua đời do:

 • gia đình xin.
 • Ban Đức Mẹ Thăm Viếng xin.
 • Ôb Châu Phát xin.
 • Gđ Hùng Nga xin.

- Cầu cho LH Giuse Bùi Phước Hải do gđ Hùng Nga xin.

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse. Cầu cho các linh hồn mồ côi, tiên nhân, 2 LH Gioan Baotixita và 2 LH Maria do chị Tuyết xin.

- Cầu cho Lh Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân, Vincente-Teresa và các đẳng LH do gia đình ac Long Tứ xin.

- Cầu cho LH Maria Phạm Thị Mão vừa mới qua đời tại VN do các con và các cháu xin

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do:

 • Một người xin
 • Kenny young xin

- Cầu cho LH Gioan Baotixita Phan Văn Đắc, Giuse Hoàng Văn Tới và Maria Đinh Thị Luyến do gia đình ac Tứ Long xin.

- Lễ giỗ 100 ngày, cầu cho LH Phero Lê Văn Nhẫn do ôb Lê Văn Trung xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho cha mẹ và LH Anton Nguyễn Quang Thắng do em Quang Thanh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho người thân ơn can đảm bình an trong cơn bệnh.

- Lễ giỗ 15 năm, cầu cho LH Gioan Baotixita do ac Nam xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho mẹ. Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Tấn.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Roco và Teresa do hai cháu Thủy Tiên và Alen xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho bố nhân dịp lễ quan thầy, xin ơn Thánh hóa công việc do gia đình Quang Nguyên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình nhân dịp kỷ niệm hôn phối do gia đình Linh Lan xin.

- Cầu cho các LH vừa mới qua đời trong giáo xứ. Xin bình an và hạnh phúc cho các chị có sinh nhật trong tháng 5 do Hội Các Bà Mẹ xin.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita và Maria do Thế Hương xin.

- Cầu cho 3 LH Giuse và 3 LH Anna do bà Quang Bình xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Lễ giỗ, cầu cho LH Gioan Baotixita và Maria do ac Đoàn Đào xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Hà.

- Lễ giỗ 5 năm, cầu cho LH Martha Hoàng Thị Sảng do gia đình Hòa và Quóa xin.

- Cầu cho 3 LH Giuse và 3 LH Phêrô do Bác Nên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tình, Giuse Nguyễn Văn Út, Giuse Nguyễn Văn Trí, Maria Bùi Thị Cảnh và Maria Bùi Thị Tuyết Hạnh do Đa - Đua xin

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 2/5 lúc 3:00 chiều

- Lễ giỗ, cầu cho LH ông ngoại do gia đình con và các cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân nội ngoại, LH Gioan Baotixita và các đẳng LH.

- Cầu cho LH Anna, Gioan Boatixita, Giuse, Maria, Vincente, và các đẳng LH. Cầu bình an cho gia đình.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ nhân ngày sinh nhật con gái. Cầu bình an cho gđ. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Teresa Tâm, 2 LH Tôma, 2 LH Anna, LH Phêrô và các đẳng LH do Toàn - Hà xin.

Thứ Ba, 04/05 11:30 sáng

- Cầu cho LH Maria và Teresa mới qua đời

Thứ Tư, 05/05/2021 lúc 11:30 sáng

- Cầu cho LH Maria và Teresa mới qua đời

Thứ Năm, 06/05/2021 lúc 11:30 sáng

- Cầu cho LH Maria và Teresa mới qua đời

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram