Thông báo cuối tuần - Chúa Nhật VI Phục Sinh - B - 05/09/2021

1. Thu tiền đợi hai: cho quỹ Mục Vụ của Đức Thánh Cha (The Pope’s Patoral Works).

2. Lễ giỗ cha cố Đaminh Ngô Hưng Nghĩa, sẽ được cử hành vào thứ Sáu ngày 14 tháng 5: 6: 20 tối đọc kinh Mân Côi và kinh Đức Bà, sau đó Thánh Lễ.

3. Trong tháng 05 - tháng hoa Đức Mẹ: giáo xứ sẽ đọc kinh mân côi lúc 6:30 tối mỗi thứ Bảy hàng tuần.

4. Sân chơi cho trường tiểu học khá nhỏ và chỉ dành cho các em tới lớp 3, còn từ lớp 4 đến 7 trong mấy chục năm qua các em phải sinh hoạt tại sân đậu xe của trường học. Vì thế, để tạo điều kiện cho các em từ lớp 4 - 7, Ban Giáo Dục PEC của giáo xứ nhận thấy sự cần thiết để xây dựng sân chơi mới, với chi phí là $40,000. Kính xin quý cộng đoàn quảng đại hỗ trợ cho dự án này. Quý vị có thể đóng góp tại văn phòng giáo xứ, trường học, hay qua trang mạng của giáo xứ.

5. Rước mình Thánh Chúa: sau Thánh lễ tối thứ Bảy cho đến 8:45 tối, và Chúa Nhật từ 1g cho tới 1:45g chiều.

6. Giải tội: 15 phút trước mỗi Thánh lễ tối thứ Sáu và cuối tuần.

Cầu chúc ông bà anh chi em tràn đầy Hồng Ân Chúa trong mùa Phục Sinh này. Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý lễ trong tuần

Thánh lễ Thứ Sáu ngày 07/05 lúc 7 tối

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến (bà Đắc) do:

 • gia đình xin.
 • cháu Đinh Ngọc Lý xin.

- Cầu cho LH Teresa Huỳnh Thị Minh Tâm do chồng và các con xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho thế giới. Xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.

- Cầu cho LH Antôn Nguyễn Quang Thắng do Quang Thanh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho thế giới. Cầu cho LH Gioan Baotixita và LH tiên nhân.

- Lễ giỗ 1 năm. Cầu cho LH Matthew Gordon Wirght do gđ Lan Anh và gđ Tố Hoa xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Maria Lê Thị Lễ do:

 • Các con và các cháu xin
 • Một người xin

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ do 1 gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do:

 • Giacôbê Nguyễn Văn Chung xin.
 • Teresa Nguyễn Thị Thanh Hương xin.
 • Một người xin

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Thơm, Vincente nguyễn Văn Hành và các đẳng LH do gia đình Nguyễn Văn Hiền xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình. Xin ban ơn chữa lành trong lúc chữa bệnh.

- Cầu cho LH Maria nhân ngày của mẹ do anh chị Nam Phụng xin.

- Cẩu cho LH cha Trang, Phêrô Khắc và Lucy Phấn do bà Nối xin.

- Cầu bình an cho cô Thắm và cầu cho LH ông bà Chánh Phấn do một gia đình xin.

- Cầu xin ơn chữa lành cho em trai Antôn Lê Quốc Trưởng do cô Bích xin.

- Cầu cho LH Maria và Gioan do Nguyễn Văn Thạc xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Lê Bảo Huy, 2 LH thai nhi và 3 LH ngoại đạo.

- Cầu cho LH Maria, các thai nhi và các đẳng LH do bác Quý xin.

Thứ Bảy ngày 08/05 lúc 1:45 trưa, Tĩnh tâm các bà mẹ

- Cầu bình an cho các bà mẹ cô đơn, các bác lớn tuổi ở một mình. Xin ơn chữa lành cho các bệnh nhân Covid và ung thư. Xin

- Chúa chúc lành cho các hội viên do ban chấp hành hội các Bà Mẹ xin.

- Thánh lễ tạ ơn và cầu bình an cho gia đình do:

 • chị Lâm xin.
 • Chị Hạnh Quang xin.
 • Là-Vĩnh xin.

- Cầu bình an cho gia đình do:

 • Chị Tâm xin
 • Chị Nhiệm xin
 • Chị Mai Đan xin.

- Cầu bình an và xin ơn hoán cải cho con do chị Phúc xin.

- Cầu xi ơn bình an và hạnh phúc cho mọi người trong giáo xứ. Xin ơn tín thác cho các chị em trong hội do chị Thắm xin.

- Cầu cho con gái và cháu sắp sinh được bình an và khỏe mạnh do chị Ngọc Tuyên xin.

- Cầu cho LH Anphongso Lê Văn Linh do chị Ngọc Em xin.

- Cầu cho đại dịch chóng qua và các bà mẹ luôn được ơn bình an do chị Oanh xin.

- Cầu cho LH Laureso và Anna do chị Trâm Hòa xin.

- Xin cho dịch bệnh sớm chấm dứt và cầu bình an cho con cháu do chị Ngọc Bích xin.

- Cầu bình an cho gia đình hai bên nội ngoại và cầu cho LH Maria do chị Hồng xin.

Thánh lễ Thứ Bảy ngày 08/05 lúc 7 tối

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến (bà Đắc) do gia đình xin.

- Cầu cho LH Teresa Huỳnh Thị Minh Tâm do:

 • Chồng và các con xin.
 • một người xin.

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho 3 LH Anna, 2 LH Giuse và LH Toma do một gia đình xin.

- Xin ơn bình an, mạnh khỏe và hồng an cho các bậc hiền mẫu trong giáo xứ Thánh Giuse và đặc biệt là các ân nhân, nhân dịp ngày Mother’s day do đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Xin ơn chữa lành cho mau khỏi bệnh do Huệ - Sơn xin

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho mẹ và những người mẹ trong đại gia đình hai bên nhân ngày hiền mẫu do gia đình Quang Nguyên xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Maria Ngô Phạm Ngọc Tâm và Maria Ngô Phạm Ngọc Trâm do anh chị Lê xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Thánh cả Giuse và cha Phanxico Trương Bửu Diệp và các đẳng LH anh chị Joseph – Maria xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Lễ giỗ, cầu cho LH Maria Lê Thị Lễ do Anton Hồ xin.

- Cầu cho LH cha cố Phanxico Trương Bửu Diệp do Anh Hướng xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Lễ giỗ, cầu cho 3 LH Vincente cùng các LH tiên nhân nội ngoại do gia đình Sơn Huệ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình và cầu cho các đẳng LH.

- Cầu cho LH Phêrô Can, Rosa Thìn và Anh Dũng do bà Nối xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các LH tiên nhân và các đẳng LH do gia đình Minh – Trang xin.

- Cầu cho LH Phêrô Phít, Phêrô Chánh và các LH qua đời vì đại dịch COVID do anh Hướng xin.

- Cầu xin ơn chữa lành cho em trai Antôn Lê Quốc Trưởng do cô Bích xin.

- Cầu cho các LH linh mục, tổ tiên, ân nhân và các đẳng LH do một gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ do gia đình Nguyễn Văn Nam xin.

- Cầu cho LH Phêrô, Maria Teresa, Andre Nguyễn Văn Thới và LH Giuse Phạm Văn Tân nhân ngày giỗ do vợ và các con xin.

- Tạ ơn Chúa. Đức Mẹ. Xin ơn phúc lành cho mẹ nhân ngày hiền mẫu do các con xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ do Nguyễn Thị Loan xin.

- Cầu cho LH Maria Lê Thị Kim Vân do Hoàng Vũ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho mẹ nhân ngày hiền mẫu.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 09/05 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến (bà Đắc) vừa mới qua đời do:

 • gia đình xin.
 • Lê Hùng xin

- Cầu cho LH Teresa Huỳnh Thị Minh Tâm do chồng và các con xin.

- Xin ơn bình an, mạnh khỏe và hồng an cho các bậc hiền mẫu trong giáo xứ Thánh Giuse và đặc biệt là các ân nhân, nhân dịp ngày Mother’s day do đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Anna Lê Thị Loan vừa mới qua đời và LH Giuse Nguyễn Văn Viễn do bà Viễn và gia đình xin.

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho Lh Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH.

- Cầu cho LH Maria-Têrêsa do bác Hưng xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình, cho các bệnh nhân, đặc biệt cho giáo xứ thánh Giuse được bình an do ac Jimmy Hoa xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Tấn và các đẳng LH do bác Hoa xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho mẹ. Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Tấn.

- Cầu bình an cho tất cả các bậc hiền Mẫu.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Roco và Teresa do hai cháu Thủy Tiên và Alen xin.

- Xin lễ như ý chỉ cho Thuận do gia đình Phạm-Nguyễn xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho mẹ và những người mẹ trong đại gia đình hai bên nhân ngày hiền mẫu do gia đình Quang Nguyên xin.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita và Maria do Thế Hương xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho các em và gia đình nhân dịp Lễ Bổn Mạng Thánh Đa Minh Savio do ca đoàn Đa Minh Savio xin.

- Cầu bình an cho thế giới. Lễ giỗ. Cầu cho LH cha cố Đaminh Ngô Hưng Nghĩa do ông bà Võ Khang xin.

- Cầu cho LH Andre Nguyễn Thới và Giuse Phạm Tân do nhóm than hữu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các LH mới qua đời trong Giáo xứ và các đẳng LH do cô nga xin.

- Cầu cho LH mẹ là bà Maria do bà Hạnh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH tiên nhân và cầu cho thế giới mau hết bệnh dịch do Mai Ly, Quang Huy và Mai Anh xin.

- Cầu cho 2 LH Maria, Teresa và Anna nhân ngày của mẹ do Thành – Trong xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Xin lễ mừng thọ 100 tuổi cho bố Phạm Dương do gia đình Gioan – Chinh xin.

- Cầu cho 5 LH Maria và LH Philomio nhân dịp Mother’s Day. Cầu cho các con được bình an và mạnh khỏe do gia đình ac Truy Hiên xin.

- Cầu cho 3 LH Catarina, 3 LH Maria, các tiên nhân và các đẳng LH do ac Thuận Hiếu xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH cha mẹ nội ngoại và các đảng LH do Quang Trần xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho mẹ được khỏe mạnh do Tuyết – Trinh xin.

- Cầu cho LH Martha, Tadio và Phero.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin Chúa và Đức Mẹ ban ơn bình an và sức khỏe cho mẹ ở VN nhân ngày hiền mẫu. Cầu cho LH Vincente Ngô Viết Nhuần, Vincente Ngô Viết Đức, Maria Lương Thị Nhữ, Maria Nguyễn Thị Tý lễ giỗ 25 năm, Vincente Nguyễn Trọng Đẩu, 4 LH Vincente, Maria Nguyễn Thị Chiêu, Maria Vincente Nguyễn Ngọc Nhi Brenda, Vincente Maria Nguyễn Ngọc Hưng Benedict, bà cố LH Maria và ông cố LH Phaolo. Xin lễ như ý chỉ và cầu cho các đẳng LH. do gia đình ac Hòa Chung xin.

- Cầu cho LH bà cố Maria Nguyễn Thị Thanh và Maria Nguyễn Thị Ký do gia đình Thiên Ân xin.

- Lễ giỗ 20 năm, cầu cho LH Banabe Nguyễn Văn Vân do bà Vân xin.

- Cầu cho LH Toma Đoàn Văn Ngôn do gia đình ac Hùng Nga xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Maria do Lê Hùng xin.

- Cầu cho LH Maria Phạm Thị Mão và các đẳng LH do con các con và các cháu xin.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 09/05 lúc 3:00 chiều

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và xin ơn chữa lành.

- Xin lễ như ý chỉ.

- Xin bình an cho gia đình và các cháu. Cầu cho các đẳng LH.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Hoàng do vơ và các con xin.

Thứ Ba, 11/05 11:30 sáng

- Cầu cho LH Maria và Teresa

- Lễ giỗ, cầu cho LH Gioan Baotixita.

Thứ Tư, 12/05/2021 lúc 11:30 sáng

- Cầu cho LH Maria và Teresa

Thứ Năm, 13/05/2021 lúc 11:30 sáng

- Cầu cho 3 LH Giuse, LH Maria và Teresa

© Copyright 2020 - Developed & Maintained by Minh Nguyen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram