Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XI Thường Niên – B - 6/13/2021

 1. Thu tiền đợt hai: cho quỹ xây dựng của giáo xứ.
 2. Giải tội: 15 phút trước Thánh Lễ tối thứ Sáu và cuối tuần.
 3. Bắt đầu từ thứ Ba 15/06: giáo xứ sẽ bắt đầu lại việc dâng các Thánh lễ bên trong nhà thờ. Kính xin cộng đoàn vẫn đăng ký cho những Thánh Lễ cuối tuần: 50 người tham dự trong nhà thờ, và 40 người tham dự trực tuyến dưới hội trường.
 4. Rước Mình Thánh Chúa: sẽ còn lại một chiều Chúa Nhật, từ 1 đến 1g45 bắt đầu từ ngày 19/06. 
 5. Đặt Mình Thánh và chầu thinh lặng trong nhà thờ vào thứ Sáu, ngày 18 và 25 trong tháng này, từ 9 g sáng đến 4 giờ chiều. 
 6. Buổi học hỏi và tĩnh tâm do cha chánh xứ phụ trách, sẽ được cử hành như sau:
 • Cho những người làm cha nhân ngày Father’s Day: vào Chúa Nhật tới, ngày 20 tháng 06, từ 1g-2g45 chiều. Kính mời các người cha trong giáo xứ đăng ký tham dự.
 • Cho Thừa tác viên Lời Chúa: vào Chúa Nhật ngày 27 tháng 06, từ 1g-2g45 chiều. 
 1. Trường mẫu giáo pre-school của giáo xứ đang trong quá trình xin giấy phép và dự tính sẽ hoạt động vào tháng 9 năm nay. Trường sẽ nhận các em nhỏ từ 2.5 tuổi đến 5 tuổi. Các buổi học sẽ kéo dài 2 tiếng rưỡi, từ thứ 2 đến thứ 6. Các gia đình muốn đăng ký để giữ chỗ cho con em học tại trường mẫu giáo, xin vui lòng liên lạc với văn phòng hoặc qua trang mạng của giáo xứ.
 2. Thánh lễ an táng của LH Martin Trần Hoàng Minh: sẽ được cử hành vào thứ Ba ngày 15 tháng 06 lúc 11:30 trưa. Kính xin cộng đoàn cùng hiệp thông với gia đình tang quyến cầu nguyện cho LH Martin.
 3. Sách Lời Chúa cho mỗi ngày: Tháng 7.8.9 và 10.11.12 đã có. Xin các anh chị em liên lạc văn phòng giáo xứ để mua nếu cần.

Xin công đoàn thường xuyên cập nhật thông tin tại trang mạng của giáo xứ.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong Tuần

Thánh lễ thứ Sáu ngày 11/06 lúc 7 tối

 • Cầu cho LH Dương Lam Tần vừa mới qua đời tại Vancouver do Thy xin.
 • Cầu cho LH Maria Mai Thị Bạch Cúc vừa mới qua đời tại Việt Nam do Huynh Đoàn Đa Minh xin.
 • Cầu cho LH Robert Fletcher mới qua đời tại Mỹ do gđ ac Hải Nguyễn xin. 
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 
 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến (bà Đắc) do:
 • gia đình xin. 
 • cháu Đinh Ngọc Lý xin. 
 • Cầu cho LH Teresa Huỳnh Thị Minh Tâm do Pamelo Ho and Irene Lee xin. 
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho LH Gioan Baotixita và các đẳng LH do chị Thu Hương xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do gđ Tài Đào xin.
 • Cầu cho LH ông Phan Thế Tứ do gia đình xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH nội ngoại, LH Gioan Baotixita và các đẳng LH.

Thánh lễ thứ Bảy ngày 12/06 lúc 7 tối

 • Cầu cho LH Maria mới qua đời tại Atlanta, Georgia do gia đình ac Phương Hợp xin.
 • Cầu cho LH Maria Mai Thị Bạch Cúc vừa mới qua đời tại Việt Nam do:
  • Anh chị Mạnh - Loan xin.
  • Cô Tánh và gia đình Bác Tấn xin.
  • Gia đình chị Mến Nguyễn xin.
 • Cầu cho LH Giuse Lê Ngọc Phương do gia đình chị Mến Nguyễn xin.
 • Cầu cho LH Teresa Huỳnh Thị Minh Tâm do Pamelo Ho and Irene Lee xin. 
 • Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin. 
 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến (bà Đắc) do gia đình xin. 
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thể đại gđ. Xin thánh hóa công việc do gđ Quang – Nguyên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH.
 • Cầu cho 2 LH Anna do gia đình ac Phương Hợp xin.
 • Cầu cho LH ông Phan Thế Tứ do gia đình xin.
 • Cầu cho LH Gioan Baotixita.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho LH Gioan Baotixita và các đẳng LH do chị Thu Hương xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Xin lễ như ý chỉ và cầu cho công việc được thuận lợi do Nguyễn Thiên Hương xin.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 13/06 lúc 9:30 sáng

 • Cầu cho LH Maria Mai Thị Bạch Cúc vừa mới qua đời tại Việt Nam do:
  • chị Trang và các cháu Mimosa và Tintin xin.
  • Cháu Đôn xin.
  • Hội Các Bà Mẹ xin.
  • Bà Vân xin.
  • Ban Đức Mẹ Thăm Viếng xin.
  • Anh chị Mạnh - Loan xin.
  • Gđ ac Tứ Long xin.
  • Nguyễn Văn Thạc xin.
  • Vóc Nguyễn xin.
  • Gia đình Tín Hà xin.
  • Ôb cố Luân xin.
  • Chị Mary và cô La xin.
  • Chị Hạnh xin.
  • Ôb Vĩnh xin.
  • Ca đoàn Cung Trầm xin.
 • Cầu cho LH Maria Lê Thị Ngự vừa mới qua đời tại VN do ôb Lê Văn Trung xin.
 • Cầu cho LH Martin Trần Minh Hoàng do chú dì Tuyết Nam và các em xin.
 • Cầu cho LH Dominico Trần Đức Ánh vừa mới qua đời do các con và bà Tú xin.
 • Cầu cho LH Maria Mathalena vừa mới qua đời tại Việt Nam do cô Nga xin.
 • Cầu cho LH Giuse Trần Hữu Thịnh, Phaolo Trần Công Chính mới qua đời tại VN và các đẳng LH nơi luyện ngục do gia đình ac Nguyên Vy xin.
 • Cầu cho LH Maria Yến Trương vừa mới qua đời tại Mỹ do bác Tân xin.
 • Cầu cho LH Martin Quốc Trần mới qua đời tại Mỹ do bà Đào xin. 
 • Cầu cho LH Gioan Phạm Văn Vang mới qua đời tại VN do hai cháu Hằng Bá xin. 
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Cư mới qua đời do Vóc Nguyễn xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Lê Bảo Tịnh mới qua đời, LH Giuse Lê Ngọc Phương, LH Gioan Baotixita và các đẳng LH do chị Sơn Hà xin.
 • Cầu cho LH Teresa Huỳnh Thị Minh Tâm do Pamelo Ho and Irene Lee xin. 
 • Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin. 
 • Cầu cho Lh Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin. 
 • Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH.
 • Cầu cho LH Maria-Têrêsa do bác Hưng xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình, cho các bệnh nhân, đặc biệt cho giáo xứ thánh Giuse được bình an do gđ ac Jimmy Hoa xin. 
 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến (bà Đắc) do gia đình xin 
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin. 
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do:
 • vợ và các con xin. 
 • gia đình bạn xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Roco và Teresa do hai cháu Thủy Tiên và Alen xin. 
 • Cầu cho LH Maria Phạm Thị Mão và các đẳng LH do con các con và các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Anna Lê Thị Hoan vừa mới qua đời và LH Giuse Nguyễn Văn Viễn do bà Viễn và gia đình xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Andre Nguyễn Thới. 
 • Cầu cho cụ bà Phelomena Đỗ Thị Kha vừa mới qua đời tại VN do gia đình bạn xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do:
  • Một người xin
  • Nguyễn Thị Huệ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thể đại gđ. Xin thánh hóa công việc do gđ Quang – Nguyên xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Tấn và các đẳng LH do bác Hoa xin. 
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và xin lễ như ý chỉ do Kenny Young xin. 
 • Cầu cho LH ông Phan Thế Tứ do gia đình xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH tiên nhân, LH Giuse và Gioan Baotixita.
 • Xin cho đi đường bình an do ôb Viên xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho LH Gioan Baotixita và các đẳng LH do chị Thu Hương xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và cầu cho các đẳng LH nhân dịp mừng bổn mạng Thánh Barnabe. Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Vincente do gia đình ac Truy Hiên xin.
 • Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Khắc Tâm do các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ.  Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Hồng Sâm.
 • Cầu cho LH Elizabeth Chị Phú do dì Tươi xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Nguyễn Đức Tín.
 • Cầu cho LH Anton Nguyễn Quang Thắng do Nguyễn Văn Thanh xin.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 13/06 lúc 3:00 chiều

 • Tạ ơn, Đức Mẹ và cha Trương Bửu Diệp.
 • Cầu cho LH Nguyễn Thị Ngọc Diệp do Jenny và Tuấn xin.
 • Cầu cho LH Maria Mai Thị Bạch Cúc vừa mới qua đời do:
 • Ôb Trung Thu xin
 • Jenny và Tuấn xin.
 • Cầu cho LH Giuse Lê Ngọc Phương do Jenny và Tuấn xin.
 • Cầu cho LH Tôma, Anna, Lucia, Maria, Anne, Giacobe, Phero và Phaolo do anh Toàn xin.
 • Tạ ơn, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho 2 LH Toma, 2 LH Anna, 2 LH Phero, LH Raymondo, Agustino, Maria và LH Teresa Huỳnh Thị Minh Tâm do gia đình ac Toàn Hà xin.

Thứ Ba, 14/06 lúc 11:30 trưa

 • Cầu cho LH Maria và Teresa

Thứ Tư, 15/06 lúc 11:30 trưa

 • Cầu cho LH Maria và Teresa

Thứ Năm, 16/06 lúc 11:30 trưa

 • Cầu cho LH Maria và Teresa
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram