Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XII Thường Niên - B 6/20/2021

 1. Thu tiền đợt hai: cho quỹ sự sống (Pro-life) của giáo phận Vancouver.
 2. Rước Mình Thánh Chúa: sẽ còn lại một chiều Chúa Nhật, từ 1 đến 1g45. Về việc đăng ký Lễ, vẫn 2 tuần 1 lần.
 3. “Càng hiểu về Chúa, càng mến yêu Ngài.” Giáo xứ sẽ có buổi học hỏi và tĩnh tâm về Phụng Vụ Lời Chúa, vào Chúa Nhật 27 tháng 06, từ 1g-2g45 chiều. Xin các hội viên trong ban đọc Sách, cũng như những ai muốn tìm hiểu về phụng vụ Lời Chúa, xin có thể đăng ký đến tham dự.
 4. Thứ Sáu 25/6 Đặt Mình Thánh Chầu từ 9g sáng đến 4 g chiều. 

Buổi sáng lúc 9:30 giờ cùng ngày, các em học sinh trường tiểu học sẽ qua chầu Thánh Thể và đọc kinh Mân Côi, để cầu nguyện và tạ ơn Chúa kết thúc năm học. Kính mong anh chị em cầu nguyện cho các em và trường, là thế hệ mầm non của giáo xứ chúng ta.

 1. Các cha của giáo xứ sẽ họp Phụ Tỉnh Hội từ thứ Hai ngày 21/06 cho đến trưa thứ Bảy ngày 26/06. Tuy nhiên, các Thánh lễ của giáo xứ vẫn được cử hành như bình thường. Kính xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho các cha của Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh.

Xin cộng đoàn thường xuyên cập nhật thông tin tại trang mạng của giáo xứ.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn 


Ý Lễ Trong Tuần

Thánh lễ thứ Sáu ngày 18/06 lúc 7g tối

 • Cầu cho LH Phero Trần Đồng vừa mới qua đời tại VN do ôb Hồ Phó xin.
 • Cầu cho LH Maria Mai Thị Bạch Cúc do ôb Tản xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho LH Teresa Huỳnh Thị Minh Tâm do Pamelo Ho and Irene Lee xin.
 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin.
 • Cầu cho LH ông Phan Thế Tứ do gia đình xin.
 • Cầu bình an và ơn lành cho bạn Thanh Thư do Anthony xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hải, Maria Tình, ôb nội ngoại hai bên và các đẳng LH do Monica xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Gia đình chúng con xin cám ơn quý Cha và cộng đoàn đã hiệp lời cầu nguyện cho Vũ Thế Hợp do Cúc Văn xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình và cầu cho các đẳng LH.

Thánh lễ thứ Bảy ngày 19/06 lúc 7g tối

 • Cầu cho LH Mai Thị Bạch Cúc vừa mới qua đời tại Việt Nam do:
 • anh chị Mạnh - Loan xin.
 • do gđ Bác tấn và chị Tánh xin.
 • Ôb Ngọc Anh xin.
 • Cầu cho LH Matin Trần Minh Hoàng mới qua đời do:
 • Ac Tuyết Nam xin
 • Giáo xứ xin
 • Cầu cho LH Anna Bùi Thị Kim Vân vừa mới qua đời tại VN do ac Tuyết Nam xin
 • Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình, các con và các cháu. Thánh lễ tạ ơn nhân dịp 13 năm hôn phối của gia đình Hoan và Wendy do gia đình ac Tuyết Tài xin.
 • Cầu cho LH Teresa Huỳnh Thị Minh Tâm vừa mới qua đời do Pamelo Ho and Irene Lee xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Xin ơn bình an và sức khỏe cho những người cha trong đại gia đình. Xin thánh hóa công việc do gđ Quang – Nguyên xin.
 • Cầu cho LH ông Phan Thế Tứ do gia đình xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do gđ Minh Ân xin 
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Anna và Đa Minh do gđ chị Dương xin. 
 • Cầu cho LH Phero Lâm Chờ và Inê Trương Thị Nguyên do con Lâm Mến xin. 
 • Tạ Ơn Chúa, Đức Mẹ & Cầu bình an cho gia đình do Minh Trang Xin  
 • Cầu cho linh hồn Martino Lý Đăng Lưu do Quỳnh Anh xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho linh hồn Phêro.
 • Cầu bình an cho gia đình và cho gia đình của các anh chị em.
 • Lễ Giỗ, cầu cho linh hồn Giuse Nguyễn Quang Cảnh.
 • Cầu cho linh hồn Giuse Nguyễn Quang Trường do gia đình Tài Đào xin.
 • Tạ Ơn Chúa, Đức Mẹ & cầu bình an cho gia đình
 • Cầu cho linh hồn Phaolô và Anna do Hoàng Thị Xuân xin
 • Cầu cho linh hồn Cha Cố Giuse Nguyễn Ngọc Phi.
 • Cầu cho linh hồn Giuse Nguyễn Bá Khang do Nguyễn Xuân Cường xin
 • Cầu cho linh hồn Gioan Baotixita Nguyễn Văn Tửu nhân ngày Father Day.
 • Cầu cho linh hồn Phêrô Đỗ Duy Tân do vợ chồng Phương Hợp Xin
 • Cầu cho các linh hồn do Nguyễn Thị Loan xin
 • Tạ ơn Chuá và cầu bình an cho Gia đình nhân dịp kỷ niệm hôn phối do gđ ac Bằng Thy xin.
 • Tạ ơn Chuá và Đức Mẹ. Cầu bình an cho Gia đình. Lễ giỗ, cầu cho LH Elizabeth và xin cho đại dịch Covid mau chấm dứt do gia đình ac Phúc Thảo xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Anton. Cầu cho ba mẹ được khỏe mạnh nhân ngày Father’s day do ac Long và Lan Anh xin.
 • Tạ ơn Chuá và Đức Mẹ. Cầu cho LH Augustino và Anna nhân dịp Father’s day do gđ ac Nữ Chánh xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho 2 LH Anna và Teresa.
 • Tạ ơn Chuá, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH nội ngoại, LH Gioan Baotixita và các đẳng LH.
 • Tạ ơn Chuá, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho 5 LH Phero, 2 LH Đa Minh, Vincente, Giuse và tiên nhân nhân dịp ngày Father’s day do gia đình ac Thuận Hiếu xin.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 20/06 lúc 9:30 sáng

 • Cầu bình an cho Cha Dung sớm bình phục do Ban Thường Vụ xin.
 • Cầu cho linh hồn Martin Trần Minh Hoàng mới qua đời tại Vancouver do:
 • ca Đoàn Thánh Tâm Xin
 • Giáo xứ Thánh Giuse xin.
 • Kim Châu, Hùng Loan và Chị Tâm Xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ & cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Martin Trần Minh Hoàng do gia đình Trung và Tiên xin.
 • Cầu cho LH Gioan Phạm Văn Vang mới qua đời tại VN do hai cháu Hằng Bá xin.
 • Cầu cho Linh Hồn Giuse Lê Ngọc Phương do gia đình Anh Chị Hương Thế xin.
 • Cầu cho linh hồn Giuse mới qua đời.
 • Cầu cho cụ bà Phelomena Đỗ Thị Kha vừa mới qua đời tại VN do gia đình bạn xin.
 • Cầu cho LH Mai Thị Bạch Cúc qua đời tại VN do:
 • chị Trang và các cháu Mimosa và Tintin xin.
 • anh chị Mạnh - Loan xin.
 • Bác Mai xin
 • Ac Minh Trang, Hương Oanh và Thành Trong xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Doris Windhaber mới qua đời. Cầu cho LH Ambrosio, Gioan Baotixita và Giuse do gđ Thiên Ân xin.
 • Cầu cho LH Doris Windhaber mới qua đời do gia đình bà Hạnh xin.
 • Cầu cho LH Martin Quốc Trần vừa mới qua đời do hai em Sơn Loan xin.
 • Cầu cho LH Toma vừa mới qua đời do gđ ac Ngân xin.
 • Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Anna Lê Thị Hoan vừa mới qua đời và LH Giuse Nguyễn Văn Viễn do bà Viễn và gia đình xin.
 • Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình, cho các bệnh nhân, đặc biệt cho giáo xứ thánh Giuse được bình an do gđ ac Jimmy Hoa xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Roco và Teresa do hai cháu Thủy Tiên và Alen xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do:
 • vợ và các con xin.
 • gia đình bạn xin.
 • Cầu cho LH Cha Phanxico Trương Bửu Diệp do gia đình ac Tuyết Tài xin.
 • Cầu cho LH Teresa Huỳnh Thị Minh Tâm do Pamelo Ho and Irene Lee xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Andre Nguyễn Thới.
 • Lễ giỗ 100 ngày, cầu cho linh hồn Andrê Nguyễn Thới do mẹ và các em xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Xin ơn bình an và sức khỏe cho những người cha trong đại gia đình. Xin thánh hóa công việc do gđ Quang – Nguyên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Tấn và các đẳng LH do bác Hoa xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Nguyễn Thị Huệ xin.
 • Cầu cho LH ông Phan Thế Tứ do gia đình xin.
 • Cầu cho các đẳng linh hồn.
 • Cầu cho linh hồn Phêrô, Gioan Baotixita, và các linh hồn Ông Bà Nội Ngoại.
 • Cầu cho linh hồn Lê Văn Thủy và các đẳng linh hồn.
 • Lễ giỗ, cầu cho linh hồn Nguyễn Thị Thanh.
 • Cầu cho linh hồn Maria Lê Thị Tự do Ôb Lê Văn Trung Xin
 • Cầu cho linh hồn Martino Lý Đăng Lưu do Quỳnh Anh Xin
 • Cầu cho các linh hồn và Cha Mẹ do Nguyễn Thị Loan xin
 • Cầu cho Hai linh hồn Maria 
 • Cầu cho Hai linh hồn Phêro do Anh Chị Hiền Định xin
 • Cầu cho linh hồn Giuse nhân ngày Dather’s Day do con Tuyết và Trinh xin
 • Cầu cho linh hồn Phaolo Nguyễn Sáng, LH Trần Ngọc Tâm do Gia đình Xuân Thúy xin.
 • Lễ Giỗ, cầu cho linh hồn Gioan Baotixita.
 • Cầu cho linh hồn Ông Bà Cha Mẹ anh em.
 • Cầu cho linh hồn anh Giuse, Maria và Instonia
 • Cầu cho linh hồn Giuse, Maria và các đẳng linh hồn
 • Cầu bình an và khỏe mạnh do Ông Trần Hữu Tuệ xin
 • Cầu cho Hai linh hồn Anna
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình.
 • Tạ ơn Thánh Antôn.
 • Cầu cho linh hồn Gioan Baotixia, Anna, Giuse, Phêrô, Maria Vincenté và các Linh hồn mồ côi
 • Cầu bình an cho đại gia đình.
 • Cầu cho linh hồn Gioan và Maria do Nguyễn Văn Thạc xin
 • Lễ Giỗ 4 năm, cầu cho linh hồn Phêrô Nguyễn Trọng do Nguyễn Thiên Hương và gia đình xin.
 • Xin Lễ như ý chỉ.
 • Xin lễ tạ ơn Cha Phanxico Trương Bửu Diệp do Gia đình Chính Nam Xin
 • Cầu cho linh hồn Giuse Trần Minh do Gia Đình Hiền Nhiệm Xin
 • Cầu cho LH cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Lễ giỗ, cầu cho LH Micae Nguyễn Văn Thỏa do gia đình ac Tuyết Tài xin.
 • Cầu cho LH Gioan Baotixita nhân dịp Father’s day.
 • Cầu bình an cho hai bố. Cầu cho LH Anton, Giaon Baotixita, Đa Minh, Giuse và các đẳng LH do cc Minh Trang, Hương Oanh và Thành Trong xin.
 • Tạ ơn Cha Phanxico Trương Bửu Diệp do Thanh và Thùy Dương xin.
 • Cầu cho hai LH Maria Hoàng Thị Nhiên và Đinh Thị Luyến do ôb cố Luân xin.
 • Cầu cho LH Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Kim do:
 • Huệ Nguyễn xin.
 • Nguyên Nga xin
 • Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Đào do Nguyên Nga xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ cho Kenny Young xin.
 • Xin lễ tạ ơn. Cầu cho LH Maria, 2 LH Giuse, LH Phero Vũ Công Tuấn do chị Kim xin.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 20/06 lúc 3g chiều

 • Cầu cho LH Maria Đặng Thị Mầu do ông Đinh Thùy xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ nhân dịp sinh nhật con gái. Cầu bình an cho gia đình và xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH 2 LH Toma, 2 LH Anna, Phero, Lucia, Maria, Raymondo, Augustino và các đẳng LH.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin ơn hối cải và trở về cho các con các cháu. Cầu cho 6 LH Phero, 7 LH Maria và các đẳng LH.
 • Cầu bình an, sức khỏe và thánh hóa công ăn việc làm cho ba và các cha đỡ đầu nhân dịp lễ Father’s day do Angela, Tammy và Jason xin.
 • Cầu cho LH Maria Định Thị Hinh do gia đình xin.

Tuesday June 22 at 11:30AM

 • Cầu cho LH Maria và Teresa

Wednesday June 23 at 11:30AM

 • Cầu cho LH Maria và Teresa

Thursday June 24 at 11:30 AM

 • Cầu cho 3 LH Gioan Baotixita, Maria và Teresa
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram