Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XII Thường Niên - Lễ Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô - Năm C - 19/06/2022

THÔNG BÁO

1. Hôm nay giáo xứ sẽ nhận sự đóng góp đợt 2 của cộng đoàn cho quỹ xây dựng (Pro Life).

2. Chầu Thánh Thể, thứ Sáu ngày 24 tháng 6 do nhóm Kính Lòng Thương Xót Chúa phụ trách.

3. Chủ Nhật, ngày 26 tháng 5, sẽ có buổi đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Đa Minh Hồ Phó, lúc 4:15 chiều tại hội trường giáo xứ.

3.Phụ huynh có thể ghi danh cho con em vào các lớp Giáo lý bằng tiếng Anh hay Việt, lớp Việt ngữ, hoặc đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể cho niên khóa 2022 - 2023 qua tờ đơn cuối nhà thờ. 

4.Xin cộng đoàn cầu nguyện cho các em lớp Giáo lý, Việt ngữ, và thiếu nhi Thánh Thể, sẽ bế giảng vào ngày 19 tháng 6.

5. Thứ Sáu, 24/6, Lễ trọng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục, đặc biệt các linh mục trong giáo xứ và giáo phận chúng ta.

5. Giáo xứ xin kêu gọi các anh chị em quảng đại đóng góp và hỗ trợ cho chương trình Project Advance 2022 cho việc mục vụ của giáo phận Vancouver và những dự án phát triển sắp tới của giáo xứ chúng ta. 


Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 17/06 lúc 7g Tối

- Cầu cho LH Daminh Đinh Ngọc Thanh vừa mới qua đời do Hùng – Hiền xin.

- Cầu cho LH Đaminh Hồ Phó và LH Teresa Louise Liang vừa mới qua đời do ac Châu Pha xin.

- Cầu cho LH Teresa mới qua đời do Ô.b Quý xin.

- Cầu cho LH Teresa Hà Thị Hến vừa mới qua đời tại Toronto do chị Bính xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Anna – Phero do Trần Văn Tuyên xin.

- Lễ giỗ 2 năm, cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Toma do con và các cháu xin

- Cầu cho LH Đaminh Hồ Phó vừa mới qua đời do vợ và các con xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, LH Giuse, LH Đa minh và 2 LH Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình anh chị em huynh đoàn, ân nhân và các đẳng LH do huynh đoàn Đa Minh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gia đình, và cầu cho LH Maria do Hùng Loan xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Duy Hàn và Tiên Nhân do Nguyễn Thiên Thanh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gia đình, xin như ý chỉ, xin cho đi đường được bình an do 1 gđ xin.

- Cầu cho LH Phero Phít và Phero Chánh do anh Hướng xin.

Thứ Bảy ngày 18/06 lúc 7g Tối 

- Cầu cho LH Phero Hoàng Văn Sanh do cô Sen và gia đình xin.

- Nhân dịp bổn mạng đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho quý vị ân nhân, phụ huynh, ban trợ tá và các anh chị huynh trưởng do đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Vi do các con và các cháu xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, LH Giuse, LH Đa minh và 2 LH Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.

- Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ vừa mới qua đời do gđ ac Tố Lan xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ, các LH tiên nhân cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Cầu cho LH Paul Modder và Wilfan Martin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình nhân dịp kỷ niệm 22 năm thành hôn do ac Bằng Thi xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, xin lễ như ý chỉ, lễ giỗ, cầu cho LH Elizabeth, các LH tiên nhân, thân nhân đã qua đời do Phúc Thảo xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thể thân nhân do gđ Quang Nguyên xin.

- Cầu cho LH Giuse Phạm Hải và các LH nơi luyện ngục do Monica xin.

Chúa Nhật ngày 12/06 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH Teresa Louise Liang mới qua đời do:

 • ac Trang Dũng xin.
 • Gđ Hương Oanh xin
 • Gđ Minh Trang xin
 • Ô.b Dương Văn Tâm và gđ xin.
 • Bà Hồ Phó xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Vi và LH Anna vừa mới qua đời tại Viet Nam do Tuấn Hồng xin.

- Cầu cho LH Đa Minh Hồ Phó mới qua đời do:

 • Vợ và các con xin
 • Gđ Hùng Nga xin
 • Xuân Cường xin

- Cầu cho LH Phero Hoàng Văn Sanh vừa mới qua đời do: 

 • Vợ Nguyễn Thị Thiết xin
 • 2 con Jimmy Hoa và các cháu in.
 • 2 con Tâm, Endy và các cháu xin
 • 2 con Công Mai và các cháu xin
 • 2 con Thành Bê và các cháu xin.
 • Ac Loan Hùng xin
 • Gđ Hùng Nga xin

- Lễ giỗ, cầu cho LH Anna Trần Thị Viền, LH Maria, 4 LH Phero cùng các đẳng LH do gđ Minh Trang xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Anna và LH Đaminh do gđ chị Dương xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Lê Văn Thủy do ô.b Lê Văn Trung và 2 em Tùng Phượng xin.

- Lễ giỗ 1 năm. Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Anh do:

 • Vợ Hằng và các con xin
 • gđ Jimmy Hoa xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse do Lan xin

- Nhân dịp bổn mạng đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho quý vị ân nhân, phụ huynh, ban trợ tá và các anh chị huynh trưởng do đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH Anton và Maria cùng các đẳng LH do các con xin và 1 gđ xin.

- Cầu bình an cho gia đình và cầu cho 3 LH Gioan Kim do 1 người xin.

- Xin lễ như y chỉ

- Cầu cho LH Maria-Teresa do gđ xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, LH Giuse, LH Đa minh và 2 LH Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ, các LH tiên nhân cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Nhân ngày thân phụ, cầu cho 5 LH Phero, 2 LH Đaminh, Vincente và Giuse do Thuận Hiếu xin.

- Cầu cho LH Giuse và 2 LH Phero do ô.b Trần Văn Nghệ xin

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH Batolomeo do 1 người xin.

- Cầu cho LH Phero.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH Giacobe, Anna, Isave và Maria do ac Đạt Thúy xin.

- Cầu cho 2 LH Giuse và LH Đa minh do chị Hạnh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Đaminh Nguyễn Văn Tân do gđ Nguyên Vy xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Ambrosio, Giuse và Gioan Baotixita do vợ và các con cháu xin.

- Xin ơn được bình an do Hiền xin

Chúa Nhật ngày 19/06 lúc 3g chiều

 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Nguyễn Quang Cảnh và LH Giuse Nguyễn Quang Trường do gđ Đào Tài xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Gioan Baotixita cùng các đẳng LH do 1 người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Maria Madalena, Luxia cùng các đẳng LH do Sự và Hương xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Phero Nguyễn Trọng nhân lễ giỗ do Ruby Thiên Hương xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, các người cha và các linh mục. Cầu cho LH các người cha và linh mục đã qua đời do 1 người xin

Thứ Ba, 21/06 lúc 10:30 AM

- Cầu cho LH cha Giuse, ông cố Giuse và cha Mary Francis De Sale.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Maria

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram