Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XIII Thường Niên - B- 6/27/2021

1. Rước Mình Thánh Chúa: sẽ còn lại một chiều Chúa Nhật, từ 1 đến 1g45.

2. Về việc xin Lễ cho các Thánh Lễ cuối tuần: để văn phòng kịp và sắp xếp rao ý lễ trước các Thánh lễ, kính xin các anh chị em xin Lễ tại văn phòng, hoặc bỏ ý lễ vào thùng xin Lễ cuối nhà thờ, hoặc thùng thư trước nhà thờ, hạn chót trước 12g trưa ngày thứ Sáu trong tuần mà anh chị em muốn xin Lễ.

3. Nhân ngày Canada Day, thứ Năm, 01/07: Văn phòng giáo xứ sẽ đóng cửa. Tuy nhiên, các Thánh Lễ vào 8g sáng và 11:30 trưa vẫn bình thường. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho đất nước Canada.

4. Trong ngày Lễ kính hai thánh Phêrô Phaolô, thứ Ba, 29/6, cộng đoàn giáo xứ xin chúc mừng và cầu nguyện cho cha Phaolô Trần Trung Dung, cho ban chăm sóc nhà Chúa, cũng như các anh em lấy tên thánh ấy làm bổn mạng.

5. Ngày 4 tháng 7, lúc 7 giờ tối, xin mời các anh em trong Hội Liên Minh Thánh Tâm đến tham dự buổi họp mặt và cầu nguyện với cha chánh xứ.

6. Cuối tháng 6 là kết thúc năm học, xin cộng đoàn cầu nguyện cho các thầy cô và các cháu trường tiểu học. Thánh Lễ kết thúc năm học lúc 9 giờ sáng, thứ Ba ngày 29/6, tại trường học, sau đó trao tặng phần thưởng cho những em ưu tú trong năm.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong Tuần

Thánh lễ thứ Sáu ngày 25/06 lúc 7g tối

- Cầu cho LH cha Giuse Lê Hoàng Thụy vừa mới qua đời tại VN do:

 • Ban Thường Vụ xin.
 • Hội Mân Côi xin
 • Ôb Viên xin.
 • Ca đoàn Thánh Tâm xin
 • Ac Sơn Tính xin.
 • Chị Trang xin.
 • Ôb Nên xin.
 • Dì Tươi.
 • Chị Trâm xin.
 • Gia đình Hùng Nga xin.
 • Ac Hiện Vóc xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hoa vừa mới qua đời tại Vancouver do:

 • Ôb Viên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Vincente vừa mới qua đời tại Seattle do chị Thủy xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Teresa Huỳnh Thị Minh Tâm do Pamelo Ho and Irene Lee xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin.

- Cầu cho LH ông Phan Thế Tứ do gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Giacôbê, Maria Sâm và Anna do Đạt – Thúy xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Xin cho con gái được bình an và khỏe mạnh nhân dịp sinh nhật.

- Cầu cho LH Giuse mới qua đời. Cầu cho LH Phêrô, Gioan Baotixita và các đẳng LH.

- Tạ ơn Chúa, Cầu bình an cho gia đình do Nguyễn Văn Thạc xin.

- Cầu bình an cho đại gia đình.

- Cầu cho LH Gioan và Maria do Nguyễn Văn Thạc.

- Lễ giỗ 4 năm, cầu cho LH Phero Nguyễn Trọng do cháu Nguyễn Thiên Hương và gia đình xin.

- Cầu cho các đẳng LH do gia đình xin.

- Cầu cho 10 LH Maria và 2 LH Giuse do bà Suy xin.

- Cầu bình an cho cha Phaolo Trần Trung Dzung do bà Ba Cường và gia đình.

- Cầu cho con gái sinh em bé được bình an và khỏe mạnh do chị Trang xin.

- Lễ tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu cho LH Anna, Maria, Ysave và Giacobe.

- Cầu cho LH Benado, Maria, Anthony và Phero

- Cầu cho LH Đaminh, Gioan Baotixita, Tadeo và Martha.

- Cầu cho LH Giuse, Goan Baotixita, Đaminh và Phanxico.

- Cầu cho LH Phero Lê Văn Thủy do chị xin.

- Cầu cho LH Anna Bùi Phú Nguyễn do Giuse Thông Nguyễn.

- Cầu cho LH Phero Trần Đồng và Nguyễn Thành do ôb Hồ Phó xin.

- Lễ tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên và 5 LH Giuse do bà Hạnh xin.

- Tạ ơn Chuá, Đức Mẹ và xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Giuse, Martin, Phaolo Bùi Thanh Dao, Rosa Bùi Thị Niềm và các đẳng LH do Dương Nguyễn xin.

Thánh lễ thứ Bảy ngày 26/06 lúc 7g tối

- Cầu cho LH cha Giuse Lê Hoàng Thụy vừa mới qua đời tại VN do:

 • ac Bằng Thi xin
 • Chị Bích xin.
 • Ôb Nên xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hoa vừa mới qua đời tại Vancouver do:

 • Gia đình ac Hằng Bá xin
 • Ôb Nguyễn Văn Trung xin.

- Cầu cho LH Maria Mai Thị Bạch Cúc do gđ Bác tấn và chị Tánh xin.

- Tạ ơn Chuá và Đức Mẹ. Cầu cho LH Matin Trần Minh Hoàng mới qua đời do ac Tuyết Nam xin

- Cầu cho LH Maria Bùi Thị Quy mới qua đời tại VN do chị Tánh xin.

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse, Anna và Antôn nhân ngày giỗ. Cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thể đại gđ. Xin thánh hóa công việc do gđ Quang – Nguyên xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin.

- Cầu cho LH Đaminh Đinh Viết Thi do Jennifer xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình, các con và các cháu. Thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm hôn phối của gia đình Joseph và Cathy do gia đình ac Tuyết Tài xin.

- Cầu cho LH Teresa Huỳnh Thị Minh Tâm vừa mới qua đời do Pamelo Ho and Irene Lee xin.

- Cầu cho LH ông Phan Thế Tứ do gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu xin ơn chữa lành do cô Nga xin.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Phero, Maria, Vincente và các đẳng LH do một gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho các LH tiên nhân nội ngoại hai bên và các đẳng LH. Xin ơn chữa lành cho Maria Nguyễn Thị Huệ do gđ ac Sơn Huệ xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Maria do Thụy Trâm xin.

- Cầu cho LH Maria, Phero, Giuse và các đẳng LH.

- Cầu cho LH Teresa, Giuse, Phaolo và các đẳng LH trong luyện ngục.

- Cầu cho LH Phero-Phaolo, Giuse, Vincente, Giuse, Teresa, Alphongso, Giuse Hien, Phaolo, Lucia, Đaminh-Maria, Phero và Giuse.

- Lễ tạ ơn Thánh Anton, Thánh Teresa, thánh Phanxico-Xavie, Mẹ Teresa, Thánh Gioan Phaolo II, Thánh Martin, Cha Phanxico Trương Bửu Diệp và các Thánh.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Gioan Baotixita, tiên nhân nội ngoại và các đẳng LH.

- Lễ giỗ 100, cầu cho LH Maria Phạm Thị Mão và các đẳng LH do con các con và các cháu xin

- Tạ ơn Chuá, Đức Mẹ và xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Giuse, Martin, Phaolo Bùi Thanh Dao, Rosa Bùi Thị Niềm và các đẳng LH do Dương Nguyễn xin.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 27/06 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH cha Giuse Lê Hoàng Thụy vừa mới qua đời tại VN do:

 • Ban Thường Vụ xin
 • Ôb Vĩnh xin
 • Chị Bích xin.
 • Ôb Nguyễn Văn Trung xin.
 • Gđ ac Thế Hương xin.
 • Hội Khấn Martino xin
 • Ca đoàn Đa Minh Savio xin.
 • Gia đình chị Mến xin.
 • Bà Kim xin.
 • Gia đình Thu Hiền xin.
 • Hội Các Bà Mẹ xin.
 • Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể xin.
 • Ôb Nên xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hoa vừa mới qua đời tại Vancouver do:

 • Gia đình ac Hằng Bá xin
 • Ban Thường Vụ xin
 • Ban Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
 • Chị Trang.
 • Ac Đào Dung xin.
 • Ôb Hồ Phó.
 • Gđ ac Thơm xin.
 • Gđ ac Vân Dung xin.
 • Gđ ac Jimmy Hoa xin.
 • nhóm thân hữu và chị Tánh xin.
 • Ôb Vĩnh xin
 • Gia đình chị Mến xin.
 • Gia đình Thu Hiền xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ & cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Martin Trần Minh Hoàng do:

 • gia đình Trung và Tiên xin.
 • gia đình Hiền Nhiệm.

- Cầu cho LH Phero mới qua đời tại VN và xin cho các đẳng LH mới qua đời do chị Trang xin.

- Cầu cho LH Toma vừa mới qua đời do gđ ac Ngân xin.

- Cầu cho LH Martin Quốc Trần vừa mới qua đời do:

 • hai em Yến Cường xin.
 • Ac Nguyên Nga

- Cầu cho LH Phêrô vừa mới qua đời tại Việt Nam do nhóm thân hữu và chị Tánh xin.

- Tạ ơn Chuá, Đức Mẹ. Cầu cho LH Giuse Lê Ngọc Phương và các LH mới qua đời:

 • Gđ Hùng Nga xin.
 • Một gia đình xin.

- Cầu cho linh hồn Giuse mới qua đời.

- Cầu cho cụ bà Phelomena Đỗ Thị Kha qua đời tại VN do gia đình bạn xin.

- Cầu cho LH Maria Mai Thị Bạch Cúc qua đời tại VN do:

 • chị Trang và các cháu Mimosa và Tintin xin.
 • Ôb Viên xin.
 • Gđ Nữ Chánh xin
 • Gđ Hùng Nga xin
 • Gđ ac Hương-Oanh, Duy-Hằng xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Mừng sinh nhật 80 tuổi của bà Đặng Thị Sa và 63 năm hôn phối.

- Tạ ơn Cha Phanxico Trương Bửu Diệp do gia đình Chinh Nam xin.

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình, cho các bệnh nhân, đặc biệt cho giáo xứ thánh Giuse được bình an do gđ ac Jimmy Hoa xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do:

 • vợ và các con xin.
 • gia đình bạn xin.

- Cầu bình an cho tất cả gia đình trong giáo xứ và các ông bà cao niên luôn sống vui khỏe và phó thác trong tình yêu của mẹ Maria do Hội Các Bà Mẹ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Roco và Teresa do hai cháu Thủy Tiên và Alen xin.

- Cầu cho LH Teresa Huỳnh Thị Minh Tâm do Pamelo Ho and Irene Lee xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Anna Lê Thị Hoan vừa mới qua đời và LH Giuse Nguyễn Văn Viễn do bà Viễn và gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Andre Nguyễn Thới

- Lễ giỗ 100 ngày, cầu cho LH Andre Nguyễn Thới do mẹ và các em xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse, Anna và Antôn nhân ngày giỗ. Cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thể đại gđ. Xin thánh hóa công việc do gđ Quang – Nguyên xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Tấn và các đẳng LH do bác Hoa xin.

- Cầu cho LH ông Phan Thế Tứ do gia đình xin.

- Cầu cho các đẳng LH.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu cho các LH tiên nhân.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH.

- Cầu cho LH Phêrô, Maria và Phaolô do một người xin.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita, Maria, Phero, Batolomio và Phanxico do một người xin.

- Cầu cho LH linh mục Giuse do hai con Trinh và Tuyết xin.

- Xin Chúa đổ đầy hồng ân, sức khỏe, bình an và sự sáng suốt cho các tu sĩ và cho các quý cha do chị Trang xin.

- Cầu cho LH Maria Dui, Maria De, Maria Dip, Maria Druh, Yuse Nên, Yuse Hin, Yuse Klam, Yuse Der và Yuse Kuong do Nglanh.

- Tạ ơn Thánh An-tôn.

- Cầu cho 2 LH Maria và 2 LH Phero do ac Hiền Định xin.

- Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Hiển do vợ và các con xin.

- Cầu cho LH Phero và Maria, 2 LH Phero và LH Maria do các cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do bà Viễn và gia đình xin.

- Cầu cho các đẳng LH do nhóm 88 xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Phero Lê Văn Mão và các đẳng LH do ôb Lê Văn Trung xin.

- Cầu cho LH Dominico Lê Văn Tân, LH Micae Hồ Hữu và các đẳng LH.

- Cầu cho LH Phaolo Nguyễn Văn Thâm.

- Lễ giỗ 100, cầu cho LH Maria Phạm Thị Mão và các đẳng LH do con các con và các cháu xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Andre Trần Văn Đại do gđ Hùng Nga xin

- Lễ giỗ 100 ngày, cầu cho LH cụ bà Anna Nguyễn Thị Hiền do con Lạc và Thủy xin.

- Tạ ơn Chuá, Đức Mẹ và xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Giuse, Martin, Phaolo Bùi Thanh Dao, Rosa Bùi Thị Niềm và các đẳng LH do Dương Nguyễn xin.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 27/06 lúc 3g chiều

- Cầu cho LH cha Giuse Lê Hoàng Thụy vừa mới qua đời tại VN do gđ Nữ Chánh xin.

- Tạ ơn Chuá, Đức Mẹ và xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Giuse, Martin, Phaolo Bùi Thanh Dao, Rosa Bùi Thị Niềm và các đẳng LH do Dương Nguyễn xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ do Tần xin.

Tuesday June 29 at 11:30AM

- Cầu cho LH Maria và Teresa

Wednesday June 30 at 11:30AM

- Cầu cho LH Maria và Teresa

Thursday July 1 at 11:30 AM

- Cầu cho 3 LH Gioan Baotixita, Maria và Teresa

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram