Thông Báo Cuối Tuần | Chúa Nhật XIII Thường Niên | Năm B | 30/06/24

1. Ban Ẩm Thực: sẽ làm chả giò vào thứ Hai ngày 01 tháng 07 lúc 8g sáng.

2. Văn Phòng giáo xứ sẽ không làm việc vào thứ Hai ngày 01 tháng 07 năm 2024 nhân dịp Canada Day.

3. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: sẽ có trại hè cho các em thiếu nhi đã đăng ký từ thứ Sáu ngày 05 tháng 7 tới Chúa Nhật ngày 07 tháng 07 tại Camp Whonnock, Maple Ridge. Xin cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện cho trại hè của các em được diễn ra tốt đẹp.

4. Nhóm Giới Trẻ sẽ tổ chức các buổi sinh hoạt hè mỗi Thứ Bẩy từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 24 tháng 8 cho các em từ 10 đến 13 tuổi. Để đăng ký, xin vui lòng xem mã QR ở trên poster hoặc lấy đơn để điền ở cuối nhà thờ và nộp cho văn phòng giáo xứ. Nhóm Giới Trẻ cũng đang cần các bạn thiện nguyện viên từ 16 tuổi trở lên để giúp các buổi sinh hoạt hè này. Các bạn thiện nguyện viên có thể đăng ký qua mã QR ở cuối nhà thờ.

5. Nhóm Giới Trẻ của giáo xứ: kính mời các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên tham gia trại hè từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 8 tại Fintry Provincial Park ở Vernon. Để biết thêm chi tiết và đăng ký, xin vui lòng xem mã QR ở trên poster hoặc lấy đơn để điền ở cuối nhà thờ.

6. Chầu Thánh Thể: vào thứ Sáu, ngày 05 tháng 07 do đoàn Liên Minh Thánh Tâm phụ trách.

7. Lịch họp của các hội đoàn trong tháng 7 năm 2024:

  • Huynh Đoàn Đa Minh: sẽ họp vào thứ Bảy ngày 06 tháng 07 lúc 10g30 sáng
  • Hội Mân Côi: họp vào Thứ bảy, ngày 13 tháng 7 lúc 10g30 sáng.
  • Hội Các Bà Mẹ và Liên Minh Thánh Tâm: họp vào Chúa Nhật, ngày 28 tháng 7 lúc 7g tối.

8. Sách Lời Chúa: cho tháng 7,8,9 đã có tại văn phòng giáo xứ.

9. Giáo xứ có bán chả giò và thịt nướng ($40/bịch). Xin liên hệ cuối nhà thờ hoặc văn phòng giáo xứ.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram