Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XIV Thường Niên – B - 7/4/2021

1. Chúa Nhật mùng 4 tháng 7, 14 thường niên năm B, sẽ là ngày trực tuyến và Rước Lễ ngoài trời Chúa Nhật từ 1-1:45 pm lần cuối cùng. Kính mời tất cả ông bà anh chị em trở lại tham dự Thánh Lễ tại nhà thờ với số lượng không giới hạn và không cần giữ khoảng cách. Kể từ bây giờ trở đi anh chị em sẽ không cần đăng ký tham dự các Lễ nữa; không cần khử trùng bàn quỳ, ghế sau Thánh Lễ, các sách hát sẽ được dùng trở lại. Tỉnh bang khuyến khích đeo khẩu trang, nhưng không bắt buộc, những người đã chích ngừa hay không đều được trở lại tham dự. Tòa giải tội sẽ trở lại bình thường cuối nhà thờ. Các buổi quy tụ hay hội họp ngoài thánh Lễ vẫn giới hạn là 50% lượng chứa cho nơi ấy. Những ai muốn rước Lễ trên lưỡi, xin là người đi cuối cùng.

2. Chúa Nhật ngày 4 tháng 7, lúc 7 giờ tối: Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ có buổi họp mặt và cầu nguyện với cha chánh xứ tại giáo xứ.

Thứ Bảy 10 tháng 7 lúc 10:30 sáng: Hôi Mân Côi sẽ họp tại hội trường giáo xứ.

Chúa Nhật ngày 11 tháng 7 lúc 7 giờ tối: họp các ban điều hành GDĐT và Thiếu Nhi Thánh Thể

Xin mời các anh em chị em hội viên và điều chấp hành đến tham dự đông đủ.

3. Thánh lễ an táng của bà Maria Nguyễn Thị Hoa sẽ được cử hành lúc 11:30 thứ Sáu ngày 9 tháng 7 tại nhà thờ.

Kính mời quý cộng đoàn cùng tham dự để hiệp thông cầu nguyện cho LH Maria.

4. Xin công đoàn vẫn theo dõi trên trang mạng giáo xứ nếu có tin cập nhật, thay đổi, hoặc về các buổi sinh hoạt giáo xứ.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong Tuần

Thánh lễ thứ Sáu ngày 02/07 lúc 7g tối

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa vừa mới qua đời tại VN do chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH cha Giuse Lê Hoàng Thụy vừa mới qua đời tại VN do Ban Thường Vụ xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hoa vừa mới qua đời tại Vancouver do Ôb Viên xin.

- Cầu cho LH Phêrô Biên vừa mới qua đời do bác Nên xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin.

- Cầu cho LH ông Phan Thế Tứ do gia đình xin.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Vincente, Maria, Peter và các đẳng LH do một gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các LH đã qua đời trong Giáo Xứ do Khánh – Nga xin.

- Cầu cho LH cha Giuse Lê Đình Thụy, cha Giuse Đinh Văn Hoành và ba là Phêrô.

- Cầu cho các LH qua đời vì đại dịch COVID do một gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse Maria, các đẳng LH và các LH ngoại giáo do cô La xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình.

- Cầu cho LH Giuse và Maria và các đẳng LH do cô La xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Maria và Gioan Baotixita do bà Kim xin.

Thánh lễ thứ Bảy ngày 03/07 lúc 7g tối

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa vừa mới qua đời tại VN do chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Biên vừa mới qua đời do:

 • ac Đạt Thúy xin.
 • bác Nên xin.

- Cầu cho LH cha Giuse Lê Hoàng Thụy vừa mới qua đời tại VN do:

 • ac Bằng Thi xin
 • Cô Nga xin.
 • Anh chị Hiện – Vóc xin.
 • Nguyễn Văn Thạc xin.
 • Một gia đình xin.
 • Gia đình Hiền – Nhiệm xin.
 • Ac Đạt Thúy xin.
 • gia đình Phạm Nguyễn xin.
 • J.B Hiến Lê xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hoa vừa mới qua đời tại Vancouver do:

 • do một người xin.

- Cầu cho LH Giuse Huy và LH Phêrô Biên vừa mới qua đời do gia đình ac Quý - Hoa xin.

- Cầu cho LH Phaolo Trần Văn Trung vừa mới qua đời do ac Thanh và Nguyệt xin.

- Cầu cho LH Martino Lê Văn Cần mới qua đời tại VN. Cầu cho LH Ambrosio, Giuse và Gioan Baotixita. Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do gđ Thiên Ân xin.

- Tạ ơn Chuá và Đức Mẹ. Cầu cho LH Matin Trần Minh Hoàng mới qua đời do ac Tuyết Nam xin

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hoa vừa mới qua đời do nhóm thân hữu và chị Tánh xin.

- Cầu cho LH Phaolô vừa mới qua đời do anh chị Thanh Nguyệt xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Phero Trần Linh và Phero Trần Anh Vũ do ôb Võ Khang xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho các LH tiên nhân nội ngoại hai bên và các đẳng LH. Xin ơn chữa lành cho Maria Nguyễn Thị Huệ do gđ ac Sơn Huệ xin.

- Thánh lễ tạ ơn do gia đình Hiển – Định xin.

- Cầu cho LH Paul Modder.

- Cầu cho LH Wilfan Martin

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu xin thánh hóa công ăn việc làm cho em trai Alex do Kim Ha xin.

- Cầu cho LH Giuse, Anton và Maria do Sơn – Tuyến xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Kiều Mỹ do Bằng Thi xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do ac Thái và Lan xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các LH nội ngoại do Phú và Linh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho 2 LH thai nhi và cầu bình an cho Giuse Hayden Trần nhân dịp sinh nhật 1 tuổi.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Cha Giuse Lê Hoàng Thụy. Lễ giỗ, cầu cho LH Maria. Cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thể thân nhân do một gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do gia đình Phạm Nguyễn xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Phero do gđ ac Sơn Tính xin.

- Cầu cho LH Phero Tăng Văn Hòa do Trang Tăng xin.

- Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Hải do Gary Nguyễn xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Thanh Hoàng do Roger Nguyễn xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Vincente và Đa Minh do bà Tuyết và ôb Tản xin.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 04/07 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Anh vừa mới qua đời tại Vancouver do gia đình ac Jimmy Hoa xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa vừa mới qua đời tại VN do chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Thuê vừa mới qua đời tại Đức do ac Hương Oanh xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Bạch vừa mới qua đời do gđ ac Hương Oanh, và Duy – Hằng xin.

- Cầu cho LH Rosa mới qua đời tại Abbotsford do cô Phượng xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hoa vừa mới qua đời tại Vancouver do:

 • Các con xin.
 • Hùng – Tuyễn xin
 • Khánh – Nga xin
 • Tài – Tuyết xin.
 • Nguyễn Văn Thạc xin.
 • Ban Thăm Viếng Đức Mẹ xin.
 • Huynh Đoàn Đa Minh
 • Gđ ac Tứ Long xin.
 • Gđ Hùng Nga xin.
 • Gđ Chiến Hương xin.
 • Ôb Tản xin.
 • Ac Thuận Hiếu xin.
 • Nữ Chánh xin.

- Cầu cho LH cha Giuse Lê Hoàng Thụy vừa mới qua đời do:

 • Ban Thăm Viếng Đức Mẹ xin.
 • Huynh Đoàn Đa Minh
 • Gđ ac Tứ Long xin.
 • Gia đình Bá Hằng xin.
 • Gia đình Tuyết Nam xin.
 • Hai cháu Vy Khôi xin
 • Gia đình Phạm Nguyễn xin.
 • Ac Thuận Hiếu xin.
 • Bác Tân xin.

- Cầu cho LH Phêrô Biên vừa mới qua đời do bác Nên xin.

- Cầu cho LH Giuse Huy vừa mới qua đời do Hùng – Tuyễn xin.

- Cầu cho LH Giuse Huy và LH Phêrô Biên vừa mới qua đời do một gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và các Thánh. Cầu cho các đẳng LH.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Anna Võ Thị Thành vừa mới qua đời tại VN và các đẳng LH do gia đình Lạc và Thủy xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Martin Trần Minh Hoàng do gia đình Trung và Tiên xin.

- Cầu cho LH Maria Mai Thị Bạch Cúc qua đời tại VN do:

 • chị Trang và các cháu Mimosa và Tintin xin.
 • bác Mai xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ do bác Mai xin.

- Cầu cho LH Giuse Lê Ngọc Phương do gia đình Hằng Bá xin.

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình, cho các bệnh nhân, đặc biệt cho giáo xứ thánh Giuse được bình an do gđ ac Jimmy Hoa xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Roco và Teresa do hai cháu Thủy Tiên và Alen xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Anna Lê Thị Hoan vừa mới qua đời và LH Giuse Nguyễn Văn Viễn do bà Viễn và gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do:

 • Một người xin
 • Gia đình Hiền – Nhiệm xin

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Anna Lê Thị Hoan, Giuse Nguyễn Văn Viễn do bà Viễn và gia đình xin

- Cầu cho LH Phaolo Nguyễn Hữu Xuyến và LH ôb nội ngoại hai bên do gia đình Nguyễn Hữu Bằng xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Lễ giỗ, cầu cho LH Maria, Giuse, ôb tổ tiên và anh chị em đã qua đời do ac Phương Khanh xin.

- Cầu cho các đẳng LH do nhóm 88 xin.

- Cầu cho LH Maria và Gioan do Nguyễn Văn Thạc xin.

- Cầu cho LH Maria nhân ngày giỗ do anh chị Thành Ba xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do anh chị Thắng Thư xin.

- Cầu cho LH Phêrô Lê Văn Mão và các đẳng LH do ông bà Lê Văn Trung xin.

- Cầu cho LH Gioan Sâm Văn Hiển và Banebe Đỗ Trung Từ do gia đình Hiên Truy xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Cha Giuse Lê Hoàng Thụy. Lễ giỗ, cầu cho LH Maria. Cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thể thân nhân do một gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do gia đình Phạm Nguyễn xin.

- Cầu cho các đẳng LH, LH thai nhi, 2 LH Phero và 2 LH Giuse do ac Biệt và Danh xin.

- Cầu cho LH Phero Hồ Thanh Cân, Phero Phạm Văn Biển, và Anna Nguyễn Thị Chụp do Bông xin.

- Cầu cho LH Maria do Nữ Chánh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ ý chỉ do Kenny Young xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH do ac Tứ Long xin.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 04/07 lúc 3g chiều

- Cầu cho LH cha Giuse Lê Hoàng Thụy, Maria Nguyễn Thị Hoa và Dominico do Mạnh – Loan xin.

- Cầu cho LH các linh mục, tổ tiên, các ân nhân và các đẳng LH do một gia đình xin.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita, Peter, Anna, Giuse, Vincente, Maria và các đẳng LH do một gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình và xin lễ như ý chỉ do một gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Phero và Phaolo.

Tuesday July 6 at 11:30AM

- Cầu cho LH Maria và Teresa

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa vừa mới qua đời tại VN do chị Tuyết xin.

Wednesday July 7 at 11:30AM

- Cầu cho LH Maria và Teresa

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa vừa mới qua đời tại VN do chị Tuyết xin.

Thursday July 8 at 11:30 AM

- Cầu cho 3 LH Gioan Baotixita, Maria và Teresa

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa vừa mới qua đời tại VN do chị Tuyết xin.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram