Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XIV Thường Niên C - 03/07/2022

1.  Chầu Thánh Thể, thứ Sáu ngày 09 tháng 7 do hội Các Bà Mẹ Công Giáo phụ trách.

2.  Hội Mân Côi sẽ họp vào Thứ bảy, ngày 11 tháng 7 lúc 10:30 sáng.

3. Đơn ghi danh được để cuối nhà thờ cho con em vào các lớp Giáo lý bằng tiếng Anh hay Việt, lớp Việt ngữ, hoặc đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể cho niên khóa tới qua tờ đơn cuối nhà thờ.

4. Kính mời các trưởng ban ngành, hội đoàn họp Hội Đồng Mục Vụ ngày Chúa Nhật ngày 10 tháng 7 ngay sau Lễ sáng 9:30, tại Hội Trường Basement của GX. Xin cử người đại diện nếu anh chị trưởng vắng mặt.

5.Theo mong muốn của một số anh chị em về việc đi tham dự Thánh Lễ tại Edmonton, vào thứ Ba ngày 26 tháng 7 với Đức Thánh Cha Phanxicô, nên GX sẽ tổ chức đi từ thứ Hai ngày 25 đến thứ Tư 27 tháng 7 (là 3 ngày 2 đêm). Chuyến hành trình bằng xe buýt, sẽ khởi hành từ nhà thờ chúng ta vào sáng sớm thứ Hai ngày 25 tháng 7. Tổng cộng chi phí cho 3 ngày mỗi người bao gồm xe, nơi ngủ nghỉ và ăn uống là $490. Thời hạn ghi danh đăng ký bất đầu từ bây giờ cho đến chiều Chúa Nhật ngày 10, tháng 7, 2022 ở cuối nhà thờ, và hoặc đến đăng ký tại văn phòng giáo xứ. Vì thời gian rất cận kề cho việc tổ chức, xin quí cộng đoàn đăng ký càng sớm càng tốt. Nếu số lượng đăng ký ít thì chuyến đi sẽ hủy bỏ. Các chi tiết sẽ cung cấp sau. Nếu cần, xin liên lạc qua số điện thoại 604-880-9933 hoặc gửi điện thư tới [email protected].

4. Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể đã gây quỹ được $7,798.52 qua việc bán hoa nhân ngày của Cha và Mẹ vừa qua. Đoàn Thiếu Nhi rất chân thành cám ơn sự đóng góp quảng đại của quý cộng đoàn. Số tiền này sẽ được dùng cho việc sinh hoạt giáo dục và đi học lớp huấn luyện huynh trưởng của xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể của giáo xứ chúng ta.

5. Ban ẩm thực xin mời quý ông bà anh chị em hy sinh chút thời gian đến cuốn chả giò giúp gây quỹ giáo xứ, vào thứ Hai, ngày 4 tháng 7, lúc 8 giờ sáng.

6. Bức tranh Thánh Giuse do Đức Thánh Cha Phanxico làm phép, do hội Knight Columbus tài trợ, sẽ được đặt trong nhà thờ chúng ta để cầu nguyện, cho hết thứ Bảy, ngày 9 tháng 7. Thứ Hai, ngày 4 tháng 7, sau Thánh Lễ 8 giờ sáng, cộng đoàn tiếng Anh sẽ có buổi đọc kinh cầu nguyện với thánh Giuse.

7. Sách Lời Chúa cho Thánh Lễ tháng 7,8, 9 đã có sẵn tại văn phòng giáo xứ.

8. Thứ Sáu, ngày 8 tháng 7 lúc 7 giờ tối, cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho linh hồn cha Giuse Lê Hoàng Thụy nhân ngày lễ giỗ 1 năm.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn


Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 01/07 lúc 7g Tối

- Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Lễ mới qua đời tại Vn và cầu bình an cho thế giới do a.c Sơn Tuyến xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Cha cố Jean Lợi Nguyễn do:

 • Chị Đặng Thị Nga xin.
 • Chị Nguyễn Thị Thái xin.

- Cầu cho LH Đaminh Hồ Phó nhân 40 ngày mất do Phượng Cảnh xin.

- Lễ giỗ 2 năm, cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Toma do con và các cháu xin

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, LH Giuse, LH Đa minh và 2 LH Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho các đẳng LH và xin cho các con mau sớm quay về với Chúa do 1 gia đình xin.

- Cầu cho LH Anton, Maria, Giuse, Anna, Teresa và Gioan Baotixita do Thành Trong xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Nguyễn Văn Thạc xin.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita Trần Văn Phúc và Maria Trần Thị Kỷ do gđ xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Gioan Baotixita Alex Sam Nguyễn do Nguyễn Thị Nghiệp xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Giuse và Maria do 1 người xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, xin lễ như ý chỉ, cầu cho các LH tiên nhân, LH Gioan Baotixita cùng các đẳng LH do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. cầu bình an cho gia đình. cầu cho LH Đaminh Hồ Phó và các đẳng LH do vợ và các con xin.

- Cầu cho các LH mồ côi do 88 xin.

- Cầu cho LH Phanxico Trương Bửi Diệp do Thanh xin.

- Cầu cho LH Đaminh Hồ Phó do Ánh Hòa xin.

- Tạ ơn Thánh Martino do 1 người xin.

- Cầu bình an cho thế giới do An và Vệ xin.

Thứ Bảy ngày 02/07 lúc 7g Tối

- Cầu cho LH Gioan Phạm Anh Dũng vừa mới qua đời do a/c Nhung – Huấn xin.

- Cầu cho LH Anna vừa mới qua đời tại Mỹ do a/c Tuyết - Nam xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho LH Anna Phan Thị Nhự mới qua đời tại Mỹ do gđ Tuyết Tài xin.

- Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Lễ mới qua đời tại Vn và cầu bình an cho thế giới do a.c Sơn Tuyến xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Vi do các con và các cháu xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, LH Giuse, LH Đa minh và 2 LH Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.

- Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Nghệ vừa mới qua đời do gđ ac Tố Lan xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ, các LH tiên nhân cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Xin ban ơn Chúa Thánh Thần cho cháu vừa chịu phép Thêm Sức do a/c Tuyết – Nam xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho LH Maria do Thuy Tram xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ do 1 người xin.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita, LH Maria và LH cháu Dùng do Thành Trong xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, xin ơn chữa lành bệnh, Cầu cho LH Đaminh Hồ Phó và cầu cho các LH do bác Suy xin. 

- Cầu cho LH cha cố Gioan và các đẳng LH do a/c Khang – Lệ xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, xin lễ như ý chỉ cho cháu gái ngày rửa tội. Lễ gỗ, cầu cho LH Maria. Cầu cho bố mẹ hai bên và những người thân đang đau nặng do gđ Quang – Nguyên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. cầu bình an cho gia đình. cầu cho LH Giuse và Phaolo do gđ các con xin.

- Cầu bình an cho gia đình tổ tiên. Xin lễ như ý chỉ. Xin chúa Thánh Thần ban ơn cho con gái vào kì thi sắp đến do a/c Mai Đan xin.

Chúa Nhật ngày 03/7 lúc 9:30 sáng

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho LH Teresa Hà Thị Hến vừa mới qua đời tại Toronto do chị Bính xin.

- Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Lễ mới qua đời tại Vn và cầu bình an cho thế giới do a.c Sơn Tuyến xin.

- Cầu cho LH Teresa Louise Liang vừa mới qua đời do:

 • ô/b Ngọc Anh xin
 • ô/b Nguyễn Viêm xin 
 • Nguyệt Khôi, Diễm, Nga xin
 • Nga Đức, Tuấn, Trang xin
 • Dũng Giao – Trương Tâm xin.
 • Phan Hưng Phúc xin.

- Cầu cho LH Phero Hoàng Văn Sanh vừa mới qua đời do: 

 • Vợ Nguyễn Thị Thiết xin
 • 2 con Jimmy Hoa và các cháu in.
 • 2 con Tâm, Endy và các cháu xin
 • 2 con Công Mai và các cháu xin
 • 2 con Thành Bê và các cháu xin.
 • Ac Loan Hùng xin

- Cầu bình an cho gia đình và cầu cho 3 LH Gioan Kim do 1 người xin.

-Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân, Vincente-Teresa và các đẳng LH do gia đình ac Long Tứ xin. 

- Cầu cho LH Pheolo Hoàng Bá Tuấn, LH ô/b tổ tiên và các đẳng LH do Hoa – Minh xin.

- Cầu cho ô/b tổ tiên và các đẳng LH. Xin cho các con quay trở lại đời sống đạo do Trai-Giới xin.

- Cầu cho LH Giuse và Maria do các con và các cháu xin.

- Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, LH Giuse, LH Đa minh và 2 LH Maria do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ, các LH tiên nhân cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse và Agata do gđ chị Tâm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, xin lễ như ý chỉ, cầu cho ba Giuse Lê Quang Long mau bình phục và cầu cho bé Giuse Hayden Trần nhân xinh nhật 2 tuổi.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Đaminh, các LH tiên nhân và LH mồ côi do cô Tuyết xin.

-Xin lễ mừng lễ thánh Phero và Phaolo bổn mạng Ban Đọc Sách do Ban Đọc Sách xin

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. cầu bình an cho gia đình. cầu cho LH Đaminh Hồ Phó và Phero Trần Đồng do gđ bà Hồ Phó xin.

-  Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, xin lễ như ý chỉ cho cháu gái ngày rửa tội. Lễ gỗ, cầu cho LH Maria. Cầu cho bố mẹ hai bên và những người thân đang đau nặng do gđ Quang – Nguyên xin.

- Cầu cho LH Anton, Maria và các đẳng LH do các con xin

- Cầu cho LH Maria.

Chúa Nhật ngày 03/7 lúc 3g chiều

-Cầu cho LH cha cố Đaminh Ngô Hưng Nghĩa và cha Giuse Lê Hoàng Thụy do ô/b Cố Luân xin.

- Cầu bình an cho gia đình và xin lễ như ý chỉ.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram