Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XIX Thường Niên – B - 08/08/2021

1. Thu tiền đợt hai: cho quỹ bảo trì và xây dựng của giáo xứ

2. Chầu Thánh Thể: vào thứ Sáu ngày 13 tháng 08, do Hội Các Bà Mẹ phụ trách.

3. Về việc thay đổi giờ Thánh lễ Việt ngày thường từ thứ Ba đến thứ Năm hàng tuần: vì có một số anh chị em muốn tham dự Thánh lễ sớm hơn 11:30 sáng. Vì vậy, giáo xứ muốn biết ý kiến của cộng đoàn. Xin cộng đoàn hồi đáp trong giấy khảo sát để giáo xứ biết được nhu cầu giờ lễ mà cộng đoàn mong muốn. Phiếu khảo sát có sẵn cuối nhà thờ và hạn chót là cho đến hết ngày 22 tháng 08.

4. Văn phòng giáo xứ xin cập nhật đến cộng đoàn về việc xin lễ trong tuần: giáo xứ mới thay hệ thống máy tính vì vậy mà một vài dữ liệu bị mất trong quá trình chuyển dữ liệu. Kính xin quý công đoàn nào có xin lễ trong tháng bảy mà không nghe rao vui lòng liên lạc với văn phòng để cập nhật.

5. Hội Mân Côi: sẽ họp vào thứ Bảy ngày 14 tháng 08 lúc 10:30 sáng tại hội trường giáo xứ.

6. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: sẽ có buổi đăng ký cho năm học 2021-2022 sau Thánh lễ thứ Bảy lúc 7g tối và Chúa Nhật lúc 9:30 sáng ngày 14 và 15 tháng 08. Ngoài ra, đoàn cũng sẽ gửi email tới quý phụ huynh đã có con em sinh hoạt với đoàn vào những năm trước để xác nhận việc trở lại của các em trong năm học mới này. Đơn đăng ký học đã có sẵn tại văn phòng giáo xứ. Hạn chót cho việc đăng ký sẽ đến hết ngày 15 tháng 08.

7. Giáo xứ có chương trình hỗ trợ về mặt xã hội và tinh thần cho các em du học sinh hoặc người mới tới Vancouver, Canada. Anh chị em nào có nhu cầu, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ.

8. Chương trình tìm hiểu về những việc hậu sự khi người thân qua đời bằng tiếng Việt cho tín hữu Công Giáo: sẽ được diễn ra vào thứ Tư ngày 11 tháng 8, lúc 7giờ tối tại giáo xứ Thánh Matthew. Do cha xứ Trần Tiến cùng với các chuyên viên của nghĩa trang giáo phận Công Giáo, Gardens of Gethsemani, thực hiện. Mọi chi tiết, kính xin cộng đoàn tham khảo tại trang mạng của giáo xứ.

9. Rước kiệu kính Đức Mẹ Lên Trời & Đức Mẹ La Vang

Giáo xứ Kính mời quí cộng đoàn tham dự cuộc rước kiệu và Thánh Lễ trọng mừng kính lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời cách trọng thể vào chiều thứ Bảy, ngày 14 tháng 8 năm 2021:
Rước kiệu: lúc 6h15 chiều
Thánh lễ: lúc 7h00 tối

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong Tuần

Thánh lễ thứ Sáu ngày 06/08 lúc 7g tối

- Cầu cho LH Maria Lê Thị Hảo và Phero Hoàng Đức Dương vừa mới qua đời tại VN do:

 • gđ ac Jimmy Hoa xin.
 • Huynh Đoàn và gđ ac Tứ Long xin.

- Cầu cho LH Phero Hoàng Đức Dương vừa mới qua đời tại VN do gia đình ac Sơn Tính xin.

- Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Thước vừa mới qua đời do:

 • Huynh Đoàn và gđ ac Tứ Long xin.
 • Dì Tươi xin

- Cầu cho LH Phero mới qua đời ở VN do Kim Anh xin.

- Cầu cho LH Giuse Phạm Văn Lộ do Dì Tươi xin

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH ôb nội ngoại, cha mẹ hai bên và các đẳng LH. Xin Chúa ban cho các con ơn hoán cải và giữ vững đức tin do một gia đình xin.

- Cầu cho các đẳng LH.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Vóc, Maria Nguyện Thị Hoa, Giuse Nguyễn Phương và Phero Trần Đồng do ôb Hồ Phó xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Vincente, Phero, Anna, Maria, Anna Nguyễn Thị Vóc và các đẳng LH do Xuân xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse do gđ Mai Khải xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse, Thánh Anton, Thánh Teresa, Thánh Phanxico Xavie, Mẹ Teresa, Thánh Gioan Phaolo đệ nhị, Thánh Martin, các Thánh và Cha Phanxico Trương Bửu Diệp.

- Cầu cho LH Anna, Maria, Ysave, Giacobe, Benado, Maria, Anthony, Phero, Đa Minh, Giaon Baotixita, Tadeo, Martha, Giuse, Phanxico, Teresa, Phaolo và các đẳng LH.

- Cầu cho LH Phero-Phaolo. Giuse, Vincente, Giuse, Teresa, Alphonso, Giuse Hien, Phaolo, Lucia, Đa Minh-Maria, Phero và các đẳng LH.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa do các cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình anh chị em huynh đoàn và ân nhân. Cầu cho các đẳng LH do Huynh Đoàn Đa Minh xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu bình an cho thế giới và đặc biệt là tại Việt Nam do Huynh Đoàn và gđ ac Tứ Long xin.

Thánh lễ thứ Bảy ngày 07/08 lúc 7g tối

- Cầu cho LH Giuse Phạm Văn Lộ vừa mới qua đời tại VN do:

 • Xuân xin.
 • Gđ Bằng Thi xin.
 • Gđ ac Cường và Vân xin.
 • Ca đoàn Teresa xin.
 • ôb Ngọc Anh xin.
 • Anh chị Hương Oanh và Thành Trong xin
 • Dì Tươi xin
 • Trực và Huyền xin
 • Ông bà Dương Văn Tâm và gia đình xin.
 • Gia đình Đức Khôi và Tố Hoa xin
 • Huynh Đoàn và gđ ac Tứ Long xin.

- Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Thước vừa mới qua đời do:

 • Nữ Chánh xin.
 • Hai cô Tánh và Loan xin.
 • Hiển Định xin.
 • Nguyễn Thị Loan xin.
 • Anh chị Hương Oanh và Thành Trong xin
 • Dì Tươi xin.

- Cầu cho các LH vừa mới qua đời do Nguyễn Thị Loan xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Hồng Loan vừa qua đời tại VN.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Đình Hoàng vừa mới qua đời tại VN và xin ơn hoán cải cho con trai.

- Cầu cho LH Giuse Trần Đình Vinh vừa mới qua đời tại VN.

- Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Vóc do:

 • ôb Ngọc Anh xin.
 • Bác sĩ Nguyễn Viêm xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hoa do ac Tài xin.

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Nguyễn Văn Long do Tưởng – Hoàng xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho sức khỏe cho bố mẹ hai bên và toàn thể gia đình. Xin lễ như ý chỉ cho một người thân. Cầu cho người thân nhân ngày sinh nhật do một gia đình xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do:

 • gia đình xin.
 • Một người xin

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Anton, Anna và Maria do Lê Nam xin.

- Cầu cho LH Phanxico Xavie Hồ Tường, Martha Phạm Thị Ái Liên, các LH thai nhi và các đẳng LH do một gia đình xin.

- Cầu cho LH Cha Gioan Nguyễn Văn Lợi do một gia đình xin.

- Xin ơn chữa lành cho cha đang bệnh nặng ở VN do con Tính Đặng xin.

- Lễ giỗ 7 năm, cầu cho LH Giuse do gđ Mai Khải và các cháu xin.

- Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Hoàng và các LH tiên nhân cho chú Bình Ngô xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Ambrosio, Giuse và Gioan Baotixita do gđ Thiên Ân xin.

- Cầu cho 2 LH Giuse và xin ơn chữa lành cho em.

- Cầu bình an cho gia đình và xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Maria Trinh, LH Giuse, 3 LH Phero, LH Andre, 4 LH Maria, 4 LH Vinh Sơn, LH Anphongso và các đẳng LH do chị Kim xin.

- Cầu cho LH Maria Lê Thị Nhạn và LH Phanxico Lê Đình Trọng do gia đình xin.

- Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Vóc do gđ Thường, Diệp và Giao xin.

- Cầu cho LH Maria Yến Trương do hai cháu Quang-Diệp xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH do một người xin.

- Cầu cho LH Phero Đỗ Duy Tân do một người xin.

- Cầu cho linh hồn Joseph Jacque Edylle do Mẹ và gia đình xin

- Cầu cho linh hồn thai nhi

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và các Thánh do anh Phương xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa do các cháu xin.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 08/08 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH Maria Lê Thị Hảo và Phero Hoàng Đức Dương vừa mới qua đời tại VN do gđ ac Jimmy Hoa xin.

- Cầu cho LH Phero Hoàng Đức Dương do ac Thạc xin.

- Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Thước vừa mới qua đời do:

 • Nguyễn Văn Thạc xin.
 • Một gia đình xin
 • Ông Bà Trần Văn Nghệ xin

- Cầu cho LH Giuse Phạm Văn Lộ vừa mới qua đời tại VN do gđ ac Cường và Vân xin.

- Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Vóc vừa mới qua đời tại VN do một gia đình xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Đặt vừa mới qua đời tại VN do một gia đình xin

- Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Anh do chị Hằng và các con xin

- Cầu cho 2 LH Maria vừa mới qua đời tại VN và 4 LH Giuse.

- Cầu cho LH Cha Gioan Nguyễn Lợi do Quang Thêu xin.

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho Lh Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH.

- Cầu cho LH Maria-Têrêsa do bác Hưng xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an gia đình, cho các bệnh nhân, đặc biệt cho giáo xứ thánh Giuse được bình an do ac Jimmy Hoa xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin.

- Cầu cho LH Andre Nguyễn Thới do vợ, con và cháu xin.

- Cầu cho LH Maria Phạm Thị Mão vừa mới qua đời tại VN do các con và các cháu xin.

- Tạ ơn Chúa và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Anna Lê Thị Hoan và Giuse Nguyễn Văn Viễn do bà Viễn và gia đình xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hoa và Anton Nguyễn Văn Tấn do:

 • Các con xin
 • Sơ Nguyệt Ngà xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho sức khỏe cho bố mẹ hai bên và toàn thể gia đình. Xin lễ như ý chỉ cho một người thân. Cầu cho người thân nhân ngày sinh nhật do một gia đình xin.

- Cầu cho LH Anton do 1 gia đình xin.

- Cầu cho linh hồn Giuse và Gioan Baotixita do một người xin

- Cầu cho LH Anna Trần Thị Tự và ông Nguyễn Văn Hiểu do ac Quốc Thoa xin.

- Cầu cho LH các linh mục, tổ tiên, ân nhân và các đẳng LH do một gia đình xin.

- Cầu cho LH Phero Phít Phero Chánh, Phero Can và Rosa Thìn do anh Hướng xin.

- Cầu cho LH Phero Khắc và Lucy Phấn do một gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình và xin lễ như ý chỉ do một gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ do gia đình Hiền Nhiệm xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse-Maria.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Cecilia Lê Thị Trường, Henrico Phùng Nhơn, Anton Phùng Mạnh, Anton Phùng Thành, Giuse Phùng Cảnh và các đẳng LH. Lễ giỗ, cầu cho LH Anton Nguyễn Anh Khanh do hai con Tâm và Thu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho công việc được mọi thuận lợi.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin ơn chữa lành và cầu cho các đẳng LH do cô Nga xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH ôb cố Vincente Nguyễn Văn Yến và Maria Nguyễn Thị Ta do các con các cháu xin.

- Cầu cho LH Maria-Vincente Nguyễn Ngọc Nhi Brenda, Vincente-Maria Nguyễn Ngọc Hưng Benedict và các đẳng LH. Xin Chúa ban ơn đi đường bình an và may mắn cho hai mẹ con do gđ Hòa Chung xin.

- Cầu cho LH cha cố Giuse Nguyễn Công Lý do nhóm thân hữu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse, Maria, Gioan Baotixita và các đẳng LH.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Merci, Cha Phanxico Trương Bửi Diệp và các đẳng LH do Matt Ho Van Danh xin.

- Cầu bình an cho gia đình và xin lễ như ý chỉ. Xin ơn bình an cho Jenny được mẹ tròn con vuông do chị Kim xin.

- Cầu cho đi đường bình an và xin ơn chữa lành. Cầu cho các đẳng LH do bác Suy xin.

- Cầu cho người bệnh chóng bình phục và bình an cho gia đình do một người xin.

- Cầu cho LH Phero và Maria do ôb Nên xin.

- Cầu cho LH tiên nhân, ôb cha mẹ và cầu bình an cho gia đình do Mai Ly, Mai Anh và Quang Huy xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu cho linh hồn Toma Lương Văn Huy và các đẳng LH do con và cháu xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Maria Mai Thị Thành do gđ Hòa – Liên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan Baotixita, Maria, Phero, Batolomio và Phanxico do một người xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Maria. Cầu bình an cho gia đình, các con và các cháu do gđ ac Đoàn Đào xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Kenny Young xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa do các cháu xin.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 08/08 lúc 3:00 chiều

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ do Anna Nguyễn Thiên Hương xin.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Phero, Maria, Vincente và các đẳng LH do một gia đình xin.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Phero, Maria, Vincente và các đẳng LH do một gia đình xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse do gđ Mai Khải xin.

Tuesday August 10 at 11:30AM

- Cầu cho 2 LH Maria

- Lễ giỗ, cầu cho linh hồn Anna

Wednesday August 11 at 11:30AM

- Cầu cho 2 LH Maria

Thursday August 12 at 11:30AM

- Cầu cho 2 LH Maria

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram