Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XV Thường Niên – B - 7/11/2021

 1. Thu tiền đợt hai: cho quỹ xây dựng của giáo xứ.
 2. Giờ Thánh Lễ: Vẫn như thường lệ, xin xem thêm chi tiết trên mạng hoặc tờ thông tin giáo xứ.
 3. Nghi thức Hòa Giải: 30 phút trước mỗi Thánh lễ Thứ Sáu và cuối tuần.
 4. Thánh Lễ an táng cho LH Anton Nguyễn Văn Anh sẽ được cử hành vào thứ năm, ngày 15 tháng 07 lúc 11:30 trưa. Kính mời quý cộng đoàn cùng tham dự để hiệp thông cầu nguyện cho LH Antôn.
 5. Đức Thánh Cha Phanxicô vừa thiết lập Ngày Quốc tế Ông Bà và Người Cao Tuổi. Đó là ngày Chúa Nhật cuối tháng Bảy, gần với ngày lễ thánh Gioankim và Anna. Vì thế, giáo xứ chúng ta sẽ có hai Thánh lễ đặc biệt được dành riêng để cầu nguyện cho các bậc cao niên và ông bà nội ngoại, sẽ được cử hành vào Chúa Nhật ngày 25 tháng 07, lúc 11:30 cho Lễ tiếng Anh, và 3 giờ chiều cho Lễ tiếng Việt. Kính mời tất cả các ông bà nội-ngoại cùng đến và tham dự.
 6. Theo thông báo từ tổng giáo phận chúng ta, bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 18 tháng 7, sẽ là Lễ Chúa Nhật buộc mà tất cả cộng đoàn phải đến nhà thờ để tham dự.
 7. Chầu Thánh Thể vào thứ Sáu ngày 16 tháng 07: Sẽ do Huynh Đoàn Đa Minh phụ trách. Kính xin các hội viên đến cầu nguyện.
 8. Bộ sách lời Chúa cho 3 năm Phụng Vụ A, B, C có sẵn tại sau nhà thờ cho các anh chị em lấy về dùng cho đến hết tháng 07 này.
 9. Vì dịch bệnh Covid, nên phong bì công đức cho năm 2021 vẫn còn nhiều và có sẵn trước văn phòng giáo xứ. Xin các anh chị em lấy về dùng trong năm nay.

Xin cộng đoàn vẫn theo dõi trên trang mạng giáo xứ nếu có tin cập nhật, thay đổi, hoặc về các buổi sinh hoạt giáo xứ.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong Tuần

Thánh lễ thứ Sáu ngày 09/07 lúc 7g tối

 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Maria vừa mới qua đời tại VN do chị Hương xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa vừa mới qua đời tại VN do chị Tuyết xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hoa và Cha Giuse Lê Hoàng Thụy do cô Là xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin.
 • Tạ ơn Chuá, Đức Mẹ và xin lễ như ý chỉ do gia đình ac Đào Tài xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Lễ giỗ, cầu cho LH Phanxico Xavie Hồ Tường do gđ và các con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gia đình. Cầu cho các đẳng LH và xin ơn chữa lành.
 • Cầu cho LH Maria.
 • Cầu cho các LH trong gia đình nhà Nguyễn Đình do chị Mary Oanh xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse, Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Xin đi đường bình an do Trần Thị Thanh xin.
 • Cầu cho LH ôb nội ngoại hai bên và 2 LH Maria. Cầu cho LH Giuse Hải, Maria Tình và các đẳng LH do Monica xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Phero, LH Nguyễn Thành và các đẳng LH do chị Thu-Sang xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gia đình. Xin đi đường bình an.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho các đẳng LH.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an gia đình và xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH chú thím Tho, Phero Phít, Phero Chánh, Phero Quang, LH chú dì Bờ, các LH linh mục, tổ tiên, LH ân nhân và các đẳng LH do một gia đình xin.

Thánh lễ thứ Bảy ngày 10/07 lúc 7g tối

 • Cầu cho LH cha Gioan Nguyễn Jean Lợi vừa mới qua đời tại Vancouver do:
  • Gđ ac Bằng Thi xin.
 • Cầu cho LH cha Giuse Lê Hoàng Thụy do:
  • Gđ ac Bằng Thi xin.
  • Các cựu giáo viên ban Giáo dục đức tin xin.
  • Cháu Khôi và Hoa xin.
  • Bà Khang xin.
  • Ca đoàn Teresa xin.
  • gia đình Phạm Nguyễn xin
  • Một gia đình xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa vừa mới qua đời tại VN do chị Tuyết xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hoa vừa mới qua đời do ôb Lê Văn Trung xin.
 • Tạ ơn Chuá và Đức Mẹ. Cầu cho LH Matin Trần Minh Hoàng do ac Tuyết Nam xin
 • Cầu cho LH Giuse Lê Ngọc Phương do một nhóm anh chị em bạn hữu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do gia đình Phạm Nguyễn xin
 • Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.
 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho các LH tiên nhân nội ngoại hai bên và các đẳng LH. Xin ơn chữa lành cho Maria Nguyễn Thị Huệ do gđ ac Sơn Huệ xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Nguyễn Hữu Xuyến và LH ôb nội ngoại hai bên do gia đình Nguyễn Hữu Bằng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thể thân nhân. Cầu cho gia đình anh chị nhân dip kỷ niệm 10 năm hôn phối do một gia đình xin.
 • Cầu cho LH Maria.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Anton, Giuse, Maria và các đẳng LH do gđ ac Sơn Tuyến xin.
 • Cầu cho LH Bernadino Santos do Ngọc Bích xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gia đình do ac Tứ Long xin.
 • Xin lễ như ý chỉ và cầu bình an cho gia đình.
 • Cầu cho ông bà tổ tiên do gia đình xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Phero Lâm Chờ và Enê Trương Thị Nguyên do con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Gioan Baotixita và các đẳng LH do bà Kim xin.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 11/07 lúc 9:30 sáng

 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa vừa mới qua đời tại VN do chị Tuyết xin.
 • Cầu cho LH Cecilia vừa mới qua đời tại VN do gia đình cô Tâm xin.
 • Cầu cho LH cha Gioan Nguyễn Jean Lợi vừa mới qua đời tại Vancouver do:
  • Gia đình ac Jimmy Hoa xin.
  • Đỗ Tân Hưng xin.
  • Gđ ac Khang Lệ xin.
  • Ac Tứ Long xin
 • Cầu cho LH Cha Giuse Lê Hoàng Thụy do:
  • gia đình Phạm Nguyễn xin.
  • Ôb Hồ Phó xin.
  • Ôb Minh Trang xin.
  • Ac Vũ Bá Hải xin.
  • Nhóm thân hữu xin.
  • Một gia đình xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hoa vừa mới qua đời do:
  • Ôb Minh Trang xin.
  • Ngọc Nữ xin.
  • Ac Vũ Bá Hải xin.
  • Ac Tứ Long xin.
  • Ông Đinh Đức Thùy xin.
  • Sơ Nguyệt Ngà xin
  • Bà Kim xin.
  • Ca đoàn Thánh Tâm xin.
  • Cô Mai Kim Khánh xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và Thánh Anton. Cầu cho LH Anton Tấn Nguyễn và Maria Hoa Nguyễn do gđ chị Vân xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Maria và Phero vừa mới qua đời tại VN do ôb Hồ Phó xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Bạch vừa mới qua đời tại VN. Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Đặng Bá Phúc do gđ ac Hương Oanh và Duy-Hằng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do gia đình Phạm Nguyễn xin
 • Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho Lh Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.
 • Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH.
 • Cầu cho LH Maria-Têrêsa do bác Hưng xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình, cho các bệnh nhân, đặc biệt cho giáo xứ thánh Giuse được bình an do ac Jimmy Hoa xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin.
 • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Mai Thị Bạch Cúc do chị Trang, các cháu Mimosa và Tintin xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Martin Trần Minh Hoàng do gia đình Trung và Tiên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Anna Lê Thị Hoan, Giuse Nguyễn Văn Viễn do bà Viễn và gia đình xin.
 • Cầu cho các đẳng LH do nhóm 88 xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thể thân nhân. Cầu cho gia đình anh chị nhân dịp kỷ niệm 10 năm hôn phối do một gia đình xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an gia đình do gia đình ôb Minh Trang xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gia đình. Cầu cho LH tiên nhân và các đẳng LH do chị Tuyết xin.
 • Cầu cho LH Maria.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Anna và LH Vincente do ôb Trần văn Thanh xin.
 • Cầu cho LH Maria do Ngọc Nữ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an gia đình do ac Vũ Bá Hải xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gia đình do:
  • Nguyễn Văn Thạc xin.
  • Gđ ac Khang Lệ xin.
  • Ac Tứ Long xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Hà.
 • Xin ơn bình an cho giáo xứ.
 • Cầu cho LH Phaolo Nguyễn Đức Tính.
 • Cầu cho LH Anton Nguyễn Quang Thắng do Quang Thanh xin.
 • Cầu cho LH Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Kim do các con và các cháu xin.
 • Cầu cho LH Maria Phạm Thị Mão do con các con và các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gia đình. Xin lễ như ý chỉ co Kenny Young xin.
 • Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Giuse Lê Minh Trung và Annê Lê Thị Thu do hai em Giang – Thúy xin.
 • Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Biên do bác Nên xin.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 11/07 lúc 3g chiều

 • Cầu cho LH Phaolo, Teresa, Gioan Baotixita, Cha Hoành và Cha Yip do cô Cảnh xin.
 • Cầu cho LH Maria và Lêmêntê do ông Đặng xin.
 • Cầu cho các đẳng LH.
 • Cầu cho LH Andre Phan Thanh Thế do Nguyễn Thị Trinh xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gia đình. Cầu cho các đẳng LH do Bích Ngọc Nguyễn xin.
 • Cầu cho LH Maria do cô Mai Kim Khánh xin.

Tuesday July 13 at 11:30AM

 • Cầu cho 2 LH Maria, Teresa, và Maria Nguyễn Thị Nghĩa vừa
 • Cầu cho các LH thai nhi và các đẳng LH.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Genovefa and LH Anton.

Wednesday July 14 at 11:30AM

 • Cầu cho LH Maria và Teresa
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa vừa mới qua đời tại VN.

Thursday July 15 at 11:30 AM

 • Cầu cho 3 LH Gioan Baotixita, Maria và Teresa
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa vừa mới qua đời tại VN
© Copyright 2020 - Developed & Maintained by Minh Nguyen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram