Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XVI Thường Niên – B - 7/18/2021

 1. Giờ Thánh Lễ: Giáo xứ sẽ trở lại dâng các Thánh lễ như trước khi đại dịch Covid
  và sẽ được áp dụng từ ngày 01/08 như sau:
  a. Lễ ngày thường:
   Tiếng Anh: lúc 8g sáng, từ thứ Hai đến thứ Sáu, ngoại trừ thứ Tư sẽ không
  có Lễ lúc 8g sáng mà sẽ có Thánh lễ lúc 7g tối, sau Thánh lễ là Novena. Thứ
  Bảy lúc 9g sáng tiếng Anh.
   Tiếng Việt: lúc 11:30 trưa từ thứ Ba đến thứ Năm, và Thánh Lễ thứ Sáu lúc
  7g tối, theo sau là chầu Thánh Thể.
  b. Lễ Chúa Nhật:
   Tiếng Anh: thứ Bảy lúc 5g chiều. Chúa Nhật lúc 8g sáng, 11:30 trưa và 6g
  tối (không còn là 5 giờ chiều Chúa Nhật nữa).
   Tiếng Việt: thứ Bảy lúc 7g tối. Chúa Nhật lúc 9:30 sáng và 3g chiều
 2. Ngày Quốc tế Ông Bà và Người Cao Tuổi: Đức Thánh Cha Phanxicô vừa thiết
  lập Ngày Quốc tế Ông Bà và Người Cao Tuổi. Đó là ngày Chúa Nhật cuối tháng
  Bảy, gần với ngày lễ thánh Gioankim và Anna. Vì thế, giáo xứ chúng ta sẽ có hai
  Thánh lễ đặc biệt được dành riêng để cầu nguyện cho các bậc cao niên và ông bà
  nội ngoại, sẽ được cử hành vào Chúa Nhật ngày 25 tháng 07, lúc 11:30 cho Lễ
  tiếng Anh, và 3 giờ chiều cho Lễ tiếng Việt. Kính mời tất cả các ông bà nội-ngoại
  cùng đến và tham dự.
 3. Ban Giáo Dục Đức Tin: sẽ nhận đơn đăng ký học giáo lý và Việt ngữ cho năm học
  2021-2022 vào đầu tháng 8 năm 2021. Kính xin quý phụ huynh nhanh chóng nhận
  đơn đăng ký học tại văn phòng giáo xứ.
 4. Tìm hiểu, học hỏi và giải trí trong đức Tin Công Giáo: Càng tìm hiểu về Chúa,
  càng yêu mến Ngài, từ đó sẽ sống bình an hạnh phúc.
  Giáo xứ mời gọi các gia đình
  cùng tìm hiểu và học với Đức Giêsu qua trang mạng tiếng Anh: Formed.org, bắt
  đầu từ cuối tuần này ngày 17/07. Trang mạng này đã được hơn 500 giáo xứ đang sử
  dụng rộng rãi tại Mỹ và Canada. Đây là kho tàng vô cùng hữu ích, vì cung cấp cho
  chúng ta những câu chuyện, phim, sách về các Thánh hoặc những chia sẻ chân thật
  của những chuyên gia nổi tiếng tại khắp mọi nơi. Nguồn tư liệu trang mạng này rất
  phong phú và sâu sắc dành cho mọi lứa tuổi, đề trau dồi và nuôi dưỡng đức tin cho
  tất cả tín hữu chúng ta. Kính xin quý cộng đoàn hãy thử nghiệm và chủ động tiến
  gần tới màu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa, Đấng tạo hóa và duy nhất tốt lành.
  Mọi hướng dẫn về cách đăng ký vào trang mạng Formed.org đã có sẵn tại trang
  mạng của giáo xứ, xin anh chị em có thể truy cập bắt đầu từ ngày thứ Sáu 16/7.
 5. Theo thông báo từ tổng giáo phận chúng ta, bắt đầu từ các Thánh lễ Chúa Nhật tuần
  này từ ngày 17 tháng 7, sẽ là Lễ Chúa Nhật buộc mà tất cả cộng đoàn phải đến nhà thờ để tham dự. Sắc lệnh đã được dịch ra tiếng Việt và có tại trang mạng của giáo xứ.
 6. Chầu Thánh Thể: vào thứ Sáu ngày 23 tháng 07: Sẽ do nhóm Kính Lòng Thương
  Xót Chúa phụ trách. Kính xin các thành viên của nhóm đến cầu nguyện.
 7. Chương trình Project Advance 2021: Giáo xứ xin chân thành cám ơn sự đóng
  góp quảng đại của cộng đoàn cho chương trình Project Advance trong năm qua và
  giáo xứ đã đạt được mục tiêu là $75,000. Với sự đóng góp quảng đại của cộng đoàn
  mà chúng ta đã chung sức với giáo phận Vancouver gửi các gói thực phẩm tới
  những gia đình cần hỗ trợ trong năm qua. Cụ thể là riêng tại giáo xứ chúng ta đã
  cung cấp 2500 bữa ăn cho những gia đình trong giáo xứ và ở khu vực lân cận thông
  qua chương trình “All Were Filled”.
  Năm nay, một lần nữa giáo xứ kêu gọi các anh chị em quảng đại đóng góp và hỗ
  trợ cho chương trình Project Advance 2021 với mục tiêu là $80,000 cho những dự
  án tu sửa nhà xứ cũ và trường học. Cộng đoàn có thể đóng góp tại văn phòng giáo
  xứ hoặc sau các Thánh lễ cuối tuần.

Xin quý cộng đoàn tiếp tục xem thêm thông tin được cập nhật trên mạng hoặc tờ thông
tin giáo xứ. Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong Tuần

Thánh lễ thứ Sáu ngày 16/07 lúc 7g tối

 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH ông cố Giuse, LH cha Giuse Lê Hoàng Thụy và các đẳng LH do một người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Tống Thi Liên vừa mới qua đời tại Mỹ và LH Phaolo. Xin cho chú luôn được mạnh khỏe do Xuân xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Phêrô.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an gia đình và xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Phero Phít, Phero Chánh, Bác Khoát, các LH linh mục, các LH qua đời vì đại dịch COVID và các đẳng LH do anh Hướng xin.
 • Cầu cho LH cha Trang, các LH linh mục, tổ tiên, ân nhân và các đẳng LH do một gia đình xin.
 • Cầu cho LH Phêrô Lê Văn Phạm.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse do một gia đình xin.
 • Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Phêrô, Maria, Vincente và các đẳng LH do một người xin.
 • Cầu cho 2 LH Giuse và cầu bình an cho gia đình do gđ Tài Đào xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ do một gia đình xin.

Thánh lễ thứ Bảy ngày 17/07 lúc 7g tối

 • Cầu cho LH cha Gioan Nguyễn Jean Lợi vừa mới qua đời tại
  Vancouver do:
   Gđ ac Khang Lệ xin.
   Nguyễn Văn Thạc xin.
   Nguyễn Thị Bé xin.
   Angela, Tammy và Jason xin.
   Ac Tuyết Nam xin
 • Cầu cho LH cha Giuse Lê Hoàng Thụy do:
   Gđ ac Bằng Thi xin.
   gia đình Phạm Nguyễn xin
   Một gia đình xin.
   Ông bà Luân xin
   Một gia đình xin.
   Angela, Tammy và Jason xin.
 • Cầu cho LH Martin Vũ Hoàng Phúc và Anton Nguyễn Văn Anh
  vừa mới qua đời do dì Tươi xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hoa và LH Anton Nguyễn Văn Tấn
  do ac Tuyết Nam xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho LH Matin Trần Minh Hoàng do
  ac Tuyết Nam xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do gia đình Phạm
  Nguyễn xin
 • Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho
  các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh
  Huyền xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ
  chị Tuyết xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho các LH tiên nhân nội ngoại hai
  bên và các đẳng LH. Xin ơn chữa lành cho Maria Nguyễn Thị Huệ
  do gđ ac Sơn Huệ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Lễ tạ ơn mừng
  kỷ niệm hôn phối và sinh nhật những người thân trong gia đình do
  một gia đình xin.
 • Cầu cho LH Maria
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình.
  Cầu cho LH nội ngoại hai bên, các LH tiên nhân và các đẳng LH
  do gđ Hồng Nhơn xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse
  Hoàng Văn Tới do gđ Minh – Ân xin.
 • Cầu cho LH Gioan Baotixita Trần Văn Phúc và Maria Trần Thị Kỷ
  do gia đình xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Doãn Văn Thặng do Doãn Văn Cảnh xin.
 • Cầu cho LH Giuse và Philipphe do dì Tươi xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse do cháu Uyên
  xin.
 • Cầu cho các đẳng LH nơi luyện ngục do gđ Nguyên Vy xin.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 18/07 lúc 9:30 sáng

 • Cầu cho LH cha Gioan Nguyễn Jean Lợi vừa mới qua đời tại
  Vancouver do:
   Đặng Thị Nga xin
   Gđ ac Bằng Thi xin
   Gd cô Châu xin.
   Trần Văn Bắc và gia đình xin.
 • Cầu cho LH Martin Vũ Hoàng Phúc mới qua đời tại Vancouver do
  ac Hùng Nga xin.
 • Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Anh mới qua đời tại Vancouver
  do:
   chị Hằng và các con xin
   Ac Jimmy Hoa xin.
 • Cầu cho LH Cha Giuse Lê Hoàng Thụy do:
   gia đình Phạm Nguyễn xin.
   Gđ cô Châu xin.
   Nhóm thân hữu xin.
   Một gia đình xin.
   Phan Văn Quyết xin.
   Ôb Ngọc Anh xin.
   Gia đình ac Dung xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hoa do:
   Sơ Nguyệt Ngà xin
   Gđ cô Châu xin.
   Phú – Hương xin.
   Ông bà Luân xin.
   Bé Nguyễn xin.
  Một gia đình xin
 • Anna Nga xin.
 •  Ôb Ngọc Anh xin
 • Cầu cho LH Maria Mai Thị Bạch Cúc do ôb Trần Văn Nghệ xin.
 • Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Tấn do một gia đình xin.
 • Cầu cho LH ông cố Giuse Lê Huy Tín do chị Trang xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do gia đình Phạm
  Nguyễn xin
 • Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho
  các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh
  Huyền xin.
 • Cầu cho Lh Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.
 • Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria,
  Matta và các đẳng LH.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ
  chị Tuyết xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình, cho các bệnh nhân,
  đặc biệt cho giáo xứ thánh Giuse được bình an do ac Jimmy Hoa
  xin.
 • Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco,
  Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Mai Thị Bạch Cúc do chị
  Trang, các cháu Mimosa và Tintin xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH
  Martin Trần Minh Hoàng do gia đình Trung và Tiên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH
  Anna Lê Thị Hoan, Giuse Nguyễn Văn Viễn do bà Viễn và gia
  đình xin.
 • Cầu cho LH Phaolo Nguyễn Hữu Xuyến và LH ôb nội ngoại hai
  bên do gia đình Nguyễn Hữu Bằng xin.
 • Cầu cho các đẳng LH do nhóm 88 xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Lễ tạ ơn mừng
  kỷ niệm hôn phối và sinh nhật những người thân trong gia đình do
  một gia đình xin.
 • Cầu cho LH Maria
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Dominico do gđ ac Đoàn Đào xin.
 • Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Biên do bác Nên xin.
 • Cầu cho LH Maria Phạm Thị Mão do con các con và các cháu xin.
 • Lễ giỗ. Cầu cho LH mẹ là Maria Trần Thị Mai do các con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH cha
  Phanxico Trương Bửu Diệp do Tài -Tuyết xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Phaolô Maria do Trâm - Trí xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH cha
  Dominico nhân ngày giỗ và LH Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc
  Sang do cô Nga xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH
  Cecilia Lê Thị Trường, Henricô Phùng Nhơn, Anton Nguyễn Anh
  Khanh, Linh mục Anton Phùng Mạnh, Linh mục Giuse Phùng
  Cảnh và Linh mục Anton Phùng Thành do Tâm – Thu xin.
 • Cầu bình an cho các hội viên, quý ân nhân. Cầu xin cho ơn thiên
  triệu. Cầu cho các đẳng LH do Huynh Đoàn Đa Minh xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH
  Anton Nguyễn Quang Thắng do em Quang Thanh xin.
 • Cầu cho LH Anna, Philumena và Phero do ôb Trần Văn Nghệ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin cho giáo xứ
  được mọi sự bình an do một người xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Martino Nguyễn Quang Chiêu do con Quang
  Thanh xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do ac Quý –
  Ngân xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Đa
  Minh và Maria do hai con Thuận và Hiếu xin.
 • Cầu cho tổ tiên, ôb nội ngoại hai bên. Cầu cho 4 LH Micae do ac
  Hồ Biệt xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình
  do bác Phương xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ.
  Cầu cho các LH thai nhi và các đẳng LH do Hoa Mai xin.
 • Cầu cho ôb cha mẹ được bình an và mạnh khỏe. Cầu cho các đẳng
  LH do ac Đạt Thúy xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an, mạnh khỏe cho cha mẹ nhân kỷ
  niệm 46 năm hôn phối do gia đình các con các cháu xin

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 18/07 lúc 3g chiều

 • Cầu cho LH Lê Công Thái mới qua đời ở Việt Nam do gia
  đình Lê Nam xin.
 • Cầu cho LH Phelomena Đỗ Thị Trang và cha là Đoàn Văn
  Lẽn do hai con Hải và Loan xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giacobe, Lavenso và
  Isave do cháu và gia đình xin.

Tuesday July 20 at 11:30AM

 • Cầu cho 2 LH Maria, Teresa, và Maria Nguyễn Thị Nghĩa


Wednesday July 21 at 11:30AM

 • Cầu cho LH Maria, Teresa và LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa

Thursday July 22 at 11:30 AM

 • Cầu cho LH Maria, Teresa và LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa
© Copyright 2020 - Developed & Maintained by Minh Nguyen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram