Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XXI Thường Niên – B - 22/08/2021

1. Chầu Thánh Thể: vào thứ Sáu ngày 27 tháng 08, do Hội Các Bà Mẹ phụ trách.

2. Thánh lễ an táng của ông Giuse Nguyễn Văn Viễn là thân phụ của chị Hà Thái sẽ được cử hành lúc 11:30 sáng thứ Tư ngày 25 tháng 8 tại nhà thờ. Kính xin cộng đoàn cùng hiệp lời cầu nguyện cho LH Giuse.

3. Lớp Giáo Lý Dự Tòng: bắt đầu nhận đăng ký cho khóa học năm 2021-2022. Khóa học sẽ bắt đầu từ ngày 12 tháng 09 năm 2021 cho đến tháng 04 năm 2022, vào các Chúa Nhật hàng tuần từ 3g chiều cho đến 5g chiều. Mọi thông tin chi tiết xin các học viên liên lạc văn phòng giáo xứ, hoặc thầy Minh qua số điện thoại 778-318-5891.

4. Hỗ trợ các gia đình đang gặp khó khăn tại VN trong mùa dịch bệnh hiện nay: Mong anh chị em trợ giúp quê hương Việt Nam chúng ta đang bị dịch bệnh hoành hành hơn lúc nào hết. Xin đóng góp vào bàn xin Lễ cuối nhà thờ hoặc tại văn phòng. Hạn chót sẽ là đến hết ngày 31 tháng 08 này. Số tiền thu được sẽ gửi trực tiếp đến Cha xứ Trần Tiến, giáo xứ Thánh Matthew, và cha sẽ chuyển về cho các dòng tu và tu viện ở Việt Nam, để các cha và nữ tu sẽ trao đến những gia đình đang gặp khó khăn nhất. Xin lưu ý: số tiền đóng góp này sẽ không được cấp giấy khai thuế cuối năm.

5. Hội Các Bà Mẹ: Lúc 5:30 chiều Thứ Sáu ngày 27 tháng 8, sẽ có chương trình tĩnh tâm và giải tội, nhân dịp ngày Mẹ thánh Monica, sau đó 7 giờ có thánh Lễ và Chầu Thánh Thể. Kính mời cộng đoàn cùng tham dự để cầu nguyện cho các người mẹ trong giáo xứ.

6. Kính mời Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể đến họp sau Thánh Lễ thứ Sáu, 27 tháng 8, tại khuôn viên nơi làm Lễ ngoài trời trước kia.

7. Lễ kính Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta sẽ được cử hành tại giáo xứ chúng ta, vào thứ Bảy, ngày 4 tháng 9 lúc 11g sáng, do các sơ Bác Ái Truyền Giáo của Mẹ thánh, phụ trách. Thánh Lễ bằng tiếng Anh với sự hiện diện của các quý khách và Cha khách. Mời anh chị em cùng đến tham dự.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong Tuần

Thánh lễ thứ Sáu ngày 20/08 lúc 7g tối

- Cầu cho LH Teresa vừa mới qua đời do bà Viễn và gia đình xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse Huy vừa mới qua đời tại VN. Xin ơn bình an và sức khỏe cho Anna Chu Thị Thảo do Ann Nguyễn xin.

- Lễ giỗ 1 năm. Cầu cho LH Maria.

- Xin ơn phước lành trong ngày cháu nhận lời khấn trọn đời. Cầu bình an cho gia đình và Việt nam trong cơn đại dịch.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa do các cháu xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH cha mẹ là Vincente và Maria, 5 LH Vincente và LH ông bà nội nội ngoại. Xin ơn bình an trong công ăn việc làm của gia đình do gđ Hoà Chung xin.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita do Nghị Lan xin.

- Cầu cho LH bố mẹ là Gioan Baotixita và Maria.

- Cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Phêrô Nguyễn Viết Cường, Phêrô Nguyễn Vinh Khang, Anna Nguyễn Thị Văn và Anton Lê Trọng Châu và các đẳng LH.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan Baotixita và các đẳng LH.

- Cầu cho LH ba mẹ là Giuse và Maria do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Nguyễn Văn Thạc xin.

- Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Phero, Maria, Vincente và các đẳng LH do một gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho 2 LH thai nhi, 3 LH ngoại đạo và các đẳng LH.

Thánh lễ thứ Bảy ngày 21/08 lúc 7g tối

- Cầu cho LH Teresa Ngô Thị Ánh Tuyết vừa mới qua đời do cháu Tùng xin.

- Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Kim Cúc vừa mới qua đời tại VN do gđ ac Phương Hợp xin.

- Cầu cho LH Phero vừa mới qua đời do cô Loan và Tánh xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hoa vừa mới qua đời tại Mỹ do 2 cháu Thái – Hà xin.

- Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Thước vừa mới qua đời do:

 • Ac Tuyết Tài xin
 • Ac Sơn Tuyến xin

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho thế giới do gia đình ac Sơn Tuyến xin.

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho sức khỏe cho bố mẹ hai bên và toàn thể gia đình. Xin lễ như ý chỉ cho một người thân. Cầu cho một người thân nhân ngày sinh nhật. Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse do một gia đình xin.

- Cầu cho LH Paul Modder, LH Wilfan Martin, 2 LH Maria và LH tiên nhân.

- Lễ giỗ 2 năm, cầu cho LH Lê Văn Hùng. Cầu LH Maria Lê Thị Nhuận nhân dịp lễ giỗ 100 ngày. Cầu cho LH Vincente, Anna, 2 LH Phero và 4 LH Maria do một người xin.

- Lễ giỗ 2 năm. Cầu cho LH Phêrô và LH Maria Lê Thị Nhuận nhân dịp lễ giỗ 100 ngày do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Joseph Nguyễn Tuấn Đạt xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an và sức khỏe cho vợ do 1 người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình do ac Hương Dần xin.

- Cầu cho LH Phêrô Trần Văn Lữ, Maria Đỗ Thị Hoạt, Trần Văn Gia và Trần Văn Bút do gia đình xin.

- Cầu cho LH Giuse và Maria.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho LH Toma Lương Văn Huy do một gđ xin.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 22/08 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH Teresa Ngô Thị Ánh Tuyết vừa mới qua đời do:

 • chồng, các con và các cháu xin
 • ca đoàn Thánh Tâm xin.

- Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Kim Cúc vừa mới qua đời tại VN do bà Tân xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Xuyến mới qua đời tại VN do ôb Lê Văn Vĩnh xin.

- Cầu cho LH Phero Hoàng Đức Dương vừa mới qua đời tại VN do gđ ac Jimmy Hoa xin.

- Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Thước vừa mới qua đời do:

 • Ac Hùng Nga xin.

- Cầu cho LH Giuse Phạm Văn Lộ mới qua đời do gđ ac Cường và Vân xin.

- Lễ giỗ 100 ngày. Cầu cho LH Giuse Lê Ngọc Phương do vợ và các con xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Gioan Kim do ô/b Trần Văn Thanh xin.

- Lễ giỗ 1năm. Cầu cho LH Phêrô Hoàng Văn Thái do con Hoàng Thanh Phú xin.

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Anton do con và các cháu xin.

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Cầu cho Lh Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.

- Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an gia đình, cho các bệnh nhân, đặc biệt cho giáo xứ thánh Giuse được bình an do ac Jimmy Hoa xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin.

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin.

- Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Anh do chị Hằng và các con xin

- Cầu cho LH Andre Nguyễn Thới do vợ, con và cháu xin.

- Tạ ơn Chúa và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Anna Lê Thị Hoan và Giuse Nguyễn Văn Viễn do bà Viễn và gia đình xin.

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hoa và Anton Nguyễn Văn Tấn do:

 • Các con xin
 • Sơ Nguyệt Ngà xin.

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho sức khỏe cho bố mẹ hai bên và toàn thể gia đình. Xin lễ như ý chỉ cho một người thân. Cầu cho một người thân nhân ngày sinh nhật. Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse do một gia đình xin.

- Cầu cho LH Anton do 1 gia đình xin.

- Cầu cho linh hồn Toma Lương Văn Huy do con và cháu xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Lễ giỗ, cầu cho LH Dominico Tạ Viết Tuyết do:

 • gia đình ac Thảo và Dung xin.
 • gia đình ac Mạnh – Loan xin.
 • vợ, các con và các cháu xin.

- Thánh lễ tạ ơn cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Cầu bình an cho gia đình, các con và các cháu do gđ ac Tuyết Tài xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Sang do cô Nga xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Cecilia Lê Thị Trường, Henricô Phùng Nhơn, Anton Nguyễn Anh Khanh do 2 con Tâm – Thu xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ do Trần Vĩnh Hàn xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gia đình.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an gia đình nhân dịp kỷ niệm 30 năm hôn phối. Cầu cho LH Phaolo Nguyễn Sáng, LH Trần Ngọc Tâm và Micae do gđ ac Xuân Thúy xin.

- Cầu cho LH Maria Phạm Thị Mão do các con và các cháu xin.

- Cầu bình an cho gia đình và xin ơn chữa lành do một người xin.

- Lễ giỗ 10 năm, cầu cho LH Maria do gđ ac Hương Thế xin.

- Cầu cho LH Maria Trương Thị Ngần.

- Cầu bình an cho gia đình chị Hương và cô Cao Thu do cô Bích xin.

- Tạ ơn Cha Phanxico Trương Bửu Diệp và cầu cho các đẳng LH do ac Tài Nương xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Vincente Ngô Quang Điệp và các đẳng LH do Ngô Văn Minh xin.

- Lễ giỗ 100 ngày, cầu cho LH Gioan Phạm Văn Vang. Lễ giỗ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Thơm do:

 • Ac Hằng Hóa xin.
 • Gia đình Vân Tỷ xin.
 • Ôb Lê Văn Trung xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho bệnh dịch sớm chấm dứt tại VN do một người xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho 2 LH Đa-Minh, LH Maria và Vincente do ac Vũ Bá Hải xin.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 22/08 lúc 3:00 chiều

- Cầu cho LH Phero và Maria do Đức – Thanh xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an gia đình và xin lễ như ý chỉ do 1 gia đình xin.

- Cầu cho LH Phêrô Phít và Phêrô Chánh do 1 gia đình xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Giuse và Maria.

- Cầu bình an cho gia đình trên thế giới.

- Tạ ơn Chúa, Đức mẹ và xin lễ như ý chỉ do một người xin.

- Cầu bình an và xin ơn chữa lành cho gia đình người thân bị nhiễm bệnh.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Phero và các LH thân nhân.

Tuesday August 24 at 11:30AM

- Cầu cho 2 LH Maria

Wednesday August 25 at 11:30AM

- Cầu cho 2 LH Maria

Thursday August 26 at 11:30AM

- Cầu cho 2 LH Maria

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram