Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm A - 27/08/23

1. Thứ Sáu đầu tháng, ngày 1 tháng 9, Thánh Lễ tiếng anh sẽ cử hành lúc 9g sáng, không có Thánh Lễ 8g sáng.

2. Tĩnh tâm đầu niên khóa dành cho các Thầy Cô và các em phụ tá Giáo Lý và Việt Ngữ: Thứ Bảy, ngày 2 tháng 9 lúc 9 giờ sáng với Thánh Lễ khai mạc.

Cha Linh hướng sẽ hướng dẫn trọn buổi tĩnh tâm này. Kính mời các anh chị em giáo viên Giáo Lý và Việt Ngữ và các em phụ tá giáo viên dành thời gian đến tham dự đầy đủ, để chúng ta cùng nhau chuẩn bị tâm hồn trước ngày khai giảng năm học mới.

3. Cập nhật chương trình Project Advance 2023: từ ngày 20 tháng 8, giáo xứ đã nhận được $35,195.00. Kính mong quý cộng đoàn quảng đại tiếp tục đóng góp đến muc tiêu là $80,000.

4.Nhân ngày lễ Lao động Canada, Thứ hai, ngày 4 tháng 9, văn phòng giáo xứ sẽ không làm việc. Thánh Lễ 8g sáng vẫn cử hành như thường lệ.

5. Chúa Nhật, ngày 10 tháng 9, lớp Giáo lý dự tòng niên khóa 2023 -2024 sẽ khai giảng tại hội trường giáo xứ. Đơn ghi danh đã có tại văn phòng giáo xứ. Lớp giáo lý tân tòng sẽ ngưng nhận ghi danh vào 01/01/2024.

6. Ban đức mẹ thăm viếng có buổi đọc kinh tại nhà anh chị Hiến Phương vào Thứ Năm, ngày 31 tháng, lúc 7g tối. Địa chỉ: 11683 88Ave Delta. Phone: 604-771-4042

7. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu, ngày 1 tháng 9, do Đoàn liên minh thánh tâm phụ trách.

8. Lịch họp của các hội đoàn trong tháng Chín:

 • Hội các bà mẹ và Liên minh thánh tâm: Chúa nhật, ngày 3 tháng 9 lúc 7g tối.
 • Hội Mân Côi: Thứ bảy, ngày 8 tháng 9 lúc 10g30 sáng.

9. Huynh đoàn Đa Minh sẽ có chương trình thường huấn, bắt đầu từ chiều Thứ Sáu, ngày 8 tháng 9 đến Chúa Nhật, ngày 10 tháng 9.

10. Giáo xứ có bán chả giò và thịt xiên nướng ($40/bịch), xin liên hệ cuối nhà thờ hoặc văn phòng giáo xứ.

11. Sách Lời Chúa: cho tháng 7 đến tháng 12 đã có tại văn phòng giáo xứ.


Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 25 tháng 8 lúc 7g Tối

 • Cầu cho Lh bà Maria Phạm Thị Mận vừa qua đời tại VN do G/đ Ô/b Nguyễn Văn Bản xin.
 • Lễ giỗ cầu cho Lh Giuse Lê Văn Ngọc do các con xin.
 • Lễ giỗ cầu cho 2 Lh Maria.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Philiphe Nguyễn Khắc Tâm do mẹ, vợ và các con cháu và em Thiên Thanh xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới do gia đình chị Tuyết xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Lễ giỗ cầu cho Lh bố mẹ là Gioan Baotixita và Maria do con Phú Hương xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ do Lê Thị Hồng Thanh xin.
 • Cầu cho mẹ được hồi phục và đi lại được do một gia đình xin.
 • Cầu cho các đẳng Lh. Cầu cho Lh tiên nhân, ân nhân và các Lh linh mục.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và cầu bình an cho G/đ. Xin lễ như ý chỉ.
 • Tạ ơn Lòng Chúa Thương Xót. Cầu cho 2 Lh Maria và các Lh do nhóm LCTX xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ nhân ngày quan thầy Hội Các Bà Mẹ. Xin cho các hội viên luôn mạnh khỏe, bình an. Và cầu cho các Lh hội viên đã qua đời sớm về hưởng nhan Thánh Chúa do Hội Các Bà Mẹ xin.

Thứ Bảy ngày 26 tháng 8 lúc 7g Tối

 • Cầu cho Lh bà Maria Phạm Thị Mận vừa qua đời tại VN do G/đ Ô/b Nguyễn Văn Bản xin.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Sử mới qua đời tại Việt Nam do Đinh Đức Thùy xin.
 • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng mới qua đời do:
  • Anh chị Quang Thanh và 2 cháu Hậu Xuân xin
  • 1 người xin
  • Gđ chú Hùng Phiên xin.
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do:
  • Anh chị em Professionail xin.
  • Các con và các cháu xin.
  • Bác Thành xin.
 • Cầu cho LH Ô/b Giuse và Teresa Nguyễn Bá Khang do các con và các cháu xin.
 • Lễ giỗ 1 năm cầu cho cụ ông Giuse Nguyễn Văn Tịnh do con Thanh-Mỹ và các cháu xin.
 • Lễ giỗ cầu cho Lh Maria, Lh Ladaro và 2 Lh Maria do các con xin.
 • Lễ giỗ 1 năm cầu cho Lh Giuse Phạm Công Lý do Monica và Hà xin. 
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Philiphe Nguyễn Khắc Tâm do mẹ, vợ và các con cháu và em Thiên Thanh xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Lễ giỗ cầu cho LH Phero. Xin ơn thánh hóa công việc làm do gđ Phạm Nguyễn xin
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Thìn do Tú xin.
 • Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ.  Cầu cho LH Phero. Cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thân nhân. Xin ơn chữa lành cho những người đang đau nặng do gđ Quang Nguyên xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới do gia đình chị Tuyết và chị Phụng xin.
 • Cầu cho LH Vũ Văn Thuận do Vợ và con xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, 3 LH Giuse, và các linh hồn do Anh Chị Lợi xin
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Mừng lễ quan thầy của ban tang chế. Cầu cho các LH vừa qua đời trên toàn thế giới. Cầu cho các cha được bình an. Xin Chúa chúc phúc cho cha Tuyền và cha Tập. Xin bình an và hạnh phúc cho các thành viên ban tang chế.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Dominico do Tài Nga xin.
 • Cầu cho Lh Catarina, Teresa, Phero, Đaminh, Lh tiên nhân và các Lh do một G/đ xin.
 • Xin ơn như ý cho gia đình do Anh Phương xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Xin cho công việc được tốt đẹp.
 • Xin cho G/đ được khỏe mạnh, đi đường bình an.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ nhân kỷ niệm ngày thành hôn do một G/đ xin.
 • Tạ ơn Lòng Chúa Thương Xót. Cầu cho 2 Lh Maria và các Lh do nhóm LCTX xin.

Chúa Nhật ngày 27 tháng 8 lúc 9g30 sáng

 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Sử mới qua đời tại Việt Nam do v/c Hùng Loan xin.
 • Cầu cho Lh bà Maria Phạm Thị Mận vừa qua đời tại VN do G/đ Ô/b Nguyễn Văn Bản xin.
 • Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Minh mới qua đời do:
  • Chồng và các con xin.
  • 1 người xin
  • g/đ Hùng Nga xin
  • Ô/b Đạm xin
  • Kim Châu xin
  • Chị Biệt xin
 • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng vừa qua đời do:
  • các em con cậu mợ Vấn xin
  • gđ 2 em Tiến Hương và các cháu xin
  • gđ Lan Anh và các cháu xin.
  • g/đ Hùng Nga xin
 • Lễ giỗ cầu cho cha là Lh Giuse Phạm Văn Dậu và mẹ là Lh Maria Nguyễn Thị Sồi do A/c Sơn-Hạnh xin.
 • Lễ giỗ 1 năm cầu cho Lh ông Giuse Nguyễn Văn Tuyến do Quang Thêu, các cháu và ông bà cố Luân xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Xin lễ như ý chỉ. Lễ giỗ cầu cho Lh Phero Vũ Đình Lương do Phương Khanh xin.
 • Lễ giỗ cầu cho Lh Nicola do Khang Lệ và Quang Thuận xin.
 • Lễ giỗ cầu cho cha là Lh Anton Đinh Sơn Hải do con Đinh Đức Lương xin.
 • Lễ giỗ cầu cho Lh Phero Lê Huy Du do G/đ Hòa Liên xin.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Philiphe Nguyễn Khắc Tâm do mẹ, vợ và các con cháu và em Thiên Thanh xin.
 • Lễ giỗ. Cầu cho LH Phero Trần Văn Hân do cháu Thục Uyên xin.
 • Cầu cho LH bố mẹ là Gioan Baotixita và Maria.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến và các LH tiên nhân do gđ Mến Nguyễn xin.
 • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam do vợ và 2 con xin.
 • Cầu cho LH Laurenso Hoàng Bá Long do vợ xin.
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, LH Vincente, LH Maria, LH Giuse, LH Agatha và các LH tổ tiên do gđ chị Tâm xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho LH Phê-rô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.
 • Cầu cho LH Tôma do anh Long xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ.  Cầu cho LH Phero. Cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thân nhân. Xin ơn chữa lành cho những người đang đau nặng do gđ Quang Nguyên xin.
 • Cầu cho các đẳng LH do 1 người xin.
 • Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới do gia đình chị Tuyết, Ông Bà Viên xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita,  3 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Cầu cho Lh Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Kim và Maria Trần Thị Vòng do con Huệ Nguyễn và Nga Nguyên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho Lh Teresa Hà Thị Hến, Martino Lê Văn Huệ, Fanxico Savie Lê Trung Thành và các đẳng Lh do chị Bính xin.
 • Tạ ơn Lòng Chúa Thương Xót. Cầu cho 2 Lh Maria và các Lh do nhóm LCTX xin.
 • Cầu cho các đẳng Lh. Cầu cho Lh ông bà tổ tiên do cháu Tường Vi xin.
 • Cầu cho Lh Maria do 1 người xin.
 • Cầu cho ông bà tổ tiên do chị Biệt xin
 • Cầu cho Linh Hồn Antôn do anh chị Tứ Long, anh chị Hiền Nhiệm, anh chị Hiến Phương xin
 • Xin ơn như ý cho gia đình và các con do Ông Nên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ nhân ngày quan thầy Hội Các Bà Mẹ. Xin cho các hội viên luôn mạnh khỏe, bình an. Và cầu cho các Lh hội viên đã qua đời sớm về hưởng nhan Thánh Chúa do Hội Các Bà Mẹ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse, thánh Anna, Andre, và các thánh nam nữ. cầu cho LH Maria Thìn và các LH nơi luyện ngục.

Chúa Nhật ngày 27 tháng 8 lúc 2g chiều

 • Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho con gái là Maria Nguyễn Ngọc Minh Hân. Cầu cho các đẳng Lh. Cầu cho Lh Giuse Nguyễn Văn Hà do Diễm Nguyễn xin.
 • Cầu cho Lh Phero Phít và Phero Chánh do anh Hướng xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho Lh Giuse và Maria. Xin cho giấy tờ được tốt đẹp.
 • Cầu bình an cho gia đình.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho Lh Giuse và Maria.
 • Cầu cho Lh Giuse Nguyễn Đình Phương do phở Long xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH ông bà nội ngoại 2 bên và LH Micae do Hà Thị Lành xin.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram