Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm A - 10/09/23

THÔNG BÁO

 1. Thu tiền đợi hai: cho quỹ xây dựng của giáo xứ.
 2. Thu tiền cho chương mục Chữa Lành và Hòa Giải của địa phận Vancouver: Kính xin quý cộng đoàn quảng đại đóng góp để chữa lành những vết thương trong quá khứ và tạo nên sự liên đới giữa cộng đồng Công Giáo và dân Bản Địa.
 3. Thánh Lễ Đa Văn Hóa: sẽ được tổ chức tại Giáo Xứ Thánh Phaolo ở Richmond ngày 23 tháng 9 lúc 5g chiều. Sau Thánh Lễ sẽ có giao lưu văn hóa và tiệc nhẹ. Kính mời quý cộng đoàn cùng tham dự.
 4. Họp Hội Đồng Mục Vụ kính mời các trưởng ban ngànhhội đoàn họp Hội Đồng Mục Vụ vào thứ Hai ngày 18 tháng 9 lúc 7g30 tối, tại Hội Trường của giáo xứ. Xin cử người đại diện nếu anh chị trưởng vắng mặt.
 5. Ban Thường Vụ của giáo xứ có sự bổ túc về nhân sự như sau:
 6. Phó Ngoại Vụ: Anh Võ Phước Việt
 7. Thư Ký: Anh Phạm Duy Linh.
 8. Nhân sự Ban Cố Vấn của giáo xứ như sau:
 9. Ông Bùi Đức Thắng
 10. Ông Nguyễn Văn Phong
 11. Ông Trần Văn Quý
 12. Ca đoàn Xin Vâng sẽ hát vào Thánh Lễ thứ Bảy ngày 16 tháng 9.
 13. Đức Tổng Giám Mục Adam Exner vừa mới qua đời tại Saskatchewan. Đức Tổng Giám Mục Michael Miller sẽ chủ tế Thánh Lễ cầu nguyện đặc biệt cho Đức Tổng Giám Mục Adam Exner tại nhà thờ Chánh Tòa Holy Rosary lúc 12g10 trưa vào thứ Ba ngày 12 tháng 9. Kính xin quý cộng đoàn sắp xếp tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho Đức Tổng Giám Mục.
 14. Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân: xin kính mời các đôi hôn nhân đã tham gia khóa học vừa qua tham dự buổihọp mặt vào Chúa Nhật ngày 17 tháng 9 lúc 7g tối tại hội trường giáo xứ.

10.Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: sẽ có buổi ghi danh ở cuối nhà thờ sau các Thánh lễ Tiếng Việt vào cuối tuần ngày 9,10 và 16,17 tháng 9.

11.Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu, ngày 15 tháng 9, do Hội Các Bà Mẹ Công Giáo phụ trách.

12.Giáo xứ có bán chả giò và thịt xiên nướng ($40/bịch), xin liên hệ cuối nhà thờ hoặc văn phòng giáo xứ.

13.Sách Lời Chúa: cho tháng 9 đến tháng 12 đã có tại văn phòng giáo xứ.


Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 8 tháng 9 lúc 7g Tối

 • Cầu cho LH của Đức Tổng Giám Mục Adam Exner vừa mới qua đời do Giáo xứ Thánh Giuse xin.
 • Cầu cho LH Phanxico Nguyễn Văn Thành vừa mới qua đời tại VN do cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho các vị ân nhân. Cầu cho Lh Andre Bá Cao Xuân VanVy do 1 người xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuse và các Thánh. Cầu bình an cho gia đình, các con và các cháu. Cầu cho LH tổ tiên, ôb cha mẹ , LH thân nhân, ân nhân, bạn hữu và các đẳng LH do gđ Minh Trang xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ.
 • Cầu cho LH Phanxico Trương Bửu Diệp do Dan xin.
 • Cầu cho LH Phero do gđ Tiên Thảo xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu xin ơn hòa thuận do Jadore Nails xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Maria, Giuse và các đẳng LH.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Giuse và Maria. Cầu xin cho giấy tờ được tốt đẹp.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho Rosa và các đẳng LH do Lê Nam xin.
 • Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho các đẳng LH do nhóm LTXC xin.
 • Thứ Bảy ngày 9 tháng 9 lúc 7g Tối
 • Cầu cho LH của Đức Tổng Giám Mục Adam Exner vừa mới qua đời do Giáo xứ Thánh Giuse xin.
 • Cầu cho các LH tổ tiên và các các đẳng LH do Hoa Minh xin.
 • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng vừa qua đời do:
  • 1 người xin.
  • Gđ chú Hùng Phiên xin
  • Anh chị Quang Thanh và 2 cháu Hậu Xuân xin.
 • Cầu cho LH Ô/b Giuse và Teresa Nguyễn Bá Khang do các con và các cháu xin.
 • Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria.
 • Cầu cho LH Đaminh, Giuse, Gioan Baotixita, Maria, Theresa và các đẳng LH do Hảo Lê xin.
 • Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse , Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho các đẳng LH do Monica xin.
 • Cầu cho LH Phero Lam Chờ và Inê Trương Thị Nguyên do con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu xin cho việc làm được tốt đẹp.
 • Cầu cho LH bà Maria và các LH ôb họ hàng nội ngoại do cháu Thương xin.
 • Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho các đẳng LH do nhóm LTXC xin.
 • Cầu xin ơn bình an và khỏe mạnh cho cha Tuyền và quý Cha trong giáo xứ. Xin cho con đi xa được bình an do một người xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Maria và LH Phero do gđ Quang Diệp xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Giuse Bùi Đức Tuấn do vợ và con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu xin cho chuyến đi xa của mọi người trong gia đình được bình an do Lê Thị Ngọc Bích xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ và cho con trong năm học mới.
 • Lễ giỗ, cầu cho LH Maria Lê Thị Sách do:
  • các con xin.
  • Ngô Văn Minh xin.
 • Cầu cho LH Gioan và Maria do Nguyễn Văn Thạc xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse. Cầu bình an cho gđ và xin cho công việc giấy tờ được thuận lợi. Cầu cho các đẳng LH do một gđ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và các Thánh.
 • Cầu xin cho đoàn đi hành hương được bình an.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse và xin ơn Thánh hóa công việc làm do gđ Phạm Nguyễn xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu bình an cho bố mẹ và toàn thân nhân. Xin ơn chữa lành cho những người đang đau nặng do gđ Quang Nguyên xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ cho mọi công việc hoàn tất tốt đẹp. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Vincente và Maria cô Liên.

Chúa Nhật ngày 10 tháng 9 lúc 9g30 sáng

 • Cầu cho LH của Đức Tổng Giám Mục Adam Exner vừa mới qua đời do:
  • Giáo xứ Thánh Giuse xin.
  • GĐ Minh Trang xin.
  • Một gia đình xin.
  • Cầu cho Lh Anton do:
  • Một người xin
  • A/c Hiền Nhiệm xin
  • A/c Hiến Phương xin.
 • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng vừa qua đời do:
  • Các em con cậu mợ Vấn xin
  • Gđ 2 em Tiến Hương và các cháu xin
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Sử mới qua đời tại Việt Nam do a/c Hùng Loan xin
 • Cầu cho LH Pauline Nicoles Nguyễn Bạch Lan vừa mới qua đời tại Mỹ được sớm hưởng Thánh Nhan Chúa do chị Trang xin.
 • Cầu cho các con, các cháu ngoan và đạo đức do A/c Tứ xin.
 • Cầu cho LH bố mẹ là Gioan Baotixita và Maria.
 • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thức do hai con Hùng Loan xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến và các LH tiên nhân do gđ Mến Nguyễn xin.
 • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam do vợ và 2 con xin.
 • Cầu cho LH Laurenso Hoàng Bá Long do vợ xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho các đẳng LH do gđ Jimmy Hoa xin.
 • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin.
 • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin.
 • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse , Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.
 • Cầu cho LH Giuse và LH Maria do các con và các cháu xin.
 • Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin.
 • Cầu cho LH Tôma do anh Long xin
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho LH Maria Trần Thị Vòng, LH Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Kim do:
  • Một gđ xin.
  • Hai con Nga và Nguyên xin.
  • Huệ Nguyễn xin
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Thìn do ôb cố Luân xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Huệ nhân dịp lễ giỗ 2 năm.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Minh do ac Hiến Phương xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ do bà Hạnh xin.
 • Cầu cho LH Teresa Dương Tú Trân do bà và hai dì xin.
 • Cầu cho LH Phero và Dominico do bà Nguyễn Thị Thiết xin.
 • Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tuyến và LH Giuse Lăng Đức Nhuận do Quang Thêu và các cháu xin.
 • Xin lễ như ý chỉ và xin ơn bình an. Cầu cho công việc được thuận lợi do Hazel Nguyễn xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Xin lễ như ý chỉ. Xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse ban cho các con và các con thiêng liêng nhiều hồng ân trong năm học mới do gđ Hòa Chung xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Teresa Hà Thị Hến, Martino Lê Văn Huệ, Phanxico Savie Lê Trung Thành và các đẳng LH do chị Bích xin.
 • Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nhiều.
 • Cầu cho LH người thân đã qua đời.
 • Cầu cho LH Maria nhân dịp lễ giỗ do ôb Huỳnh Thưởng xin.
 • Cầu cho LH Maria Hồ Thị Tuyết Nhan.
 • Cầu cho LH Đaminh Hồ Phó do vợ và các con xin.
 • Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho các đẳng LH do nhóm LTXC xin.
 • Lễ giỗ một năm, cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp do con và các cháu xin.
 • Cầu cho LH hiền thê Teresa Nguyễn Thị Minh do chồng và các con xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu bình an cho bố mẹ và toàn thân nhân. Xin ơn chữa lành cho những người đang đau nặng do gđ Quang Nguyên xin.
 • Cầu cho LH Gioan Kim do hai con Thúy Thực và các cháu xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu cho LH Maria và 3 LH Micae do gđ chị Biệt xin.

Chúa Nhật ngày 10 tháng 9 lúc 2g chiều

 • Cầu cho LH của Đức Tổng Giám Mục Adam Exner vừa mới qua đời do Giáo xứ Thánh Giuse xin.
 • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ. Cầu cho LH ông bà nội ngoại 2 bên và LH Micae do Hà Thị Lành xin.
 • Xin lễ như ý chỉ do 1 người xin.
 • Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.
 • Xin lễ như ý chỉ.
 • Cầu cho LH Gioan Kim do hai con Thúy Thực và các cháu xin.

Thứ Năm ngày 14 tháng 09, 10:30 sáng

 • Lễ giỗ, cầu cho LH Vincente Ngô Văn Hải.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram