Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XXIV Thường Niên – B - 12/09/2021

1. Thu tiền đợt hai cho quỹ chữa lành và hòa giải giữa người bản địa và không bản địa trong tỉnh bang BC. Tất cả số tiền thu được cho quỹ này sẽ gửi đến gia đình của các em học sinh học tại các trường nội trú của dân bản địa đã qua đời và tất cả các công đoàn dân bản địa trong tỉnh bang BC. Phong bì đóng góp đã có sẵn ở cuối nhà thờ, xin quý cộng đoàn quảng đại đóng góp. 

2. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu 17 tháng 09, do Huynh Đoàn Đa Minh phụ trách. 

3. Hội Mân Côi: sẽ họp vào Thứ Bảy ngày 18 tháng 09 lúc 10:30 sáng. 

4. Thành lập Nhóm Du học sinh Công giáo tại Giáo xứ Thánh Giuse, Vancouver: nhằm tạo môi trường bồi dưỡng đức tin, kết nối du học sinh Công giáo tại Vancouver, Giáo xứ mời gọi tất cả các du học sinh tại Vancouver đăng ký tham dự vào Nhóm Du học sinh Công giáo của Giáo xứ. Xin mời các bạn điền vào Phiếu thông tin và gửi vào hộp thư "Nhóm Du học sinh Công giáo" cuối nhà thờ. 

5. Thánh Lễ cho trường tiểu học: Giáo xứ sẽ có các Thánh lễ cho các giáo viên, phụ huynh và các em vào mỗi sáng thứ Sáu, lúc 9g. Các Thánh Lễ tiếng Anh của giáo xứ lúc 8g sáng vẫn như thường lệ. Đặc biệt là sau Thánh lễ tiếng Anh lúc 8g sáng vào thứ Sáu đầu tháng sẽ có chầu Thánh Thể bằng tiếng Anh. 

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong Tuần

Thánh lễ thứ Sáu ngày 10/09 lúc 7g tối 

- Cầu cho LH Gioan Phần vừa mới qua đời tại Red Deer do ac Hạnh Huyền xin. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến và Maria Nguyễn Thị Nghĩa do gia đình xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình do ba gia đình xin. 

- Lễ giỗ, cầu cho LH Maria Lê Thị Sách. 

- Cầu cho LH Sylvie Hesby và các đẳng LH. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Maria và Giuse. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho các đẳng LH do chị Hương xin. 

- Cầu cho LH Vincent Nguyễn Văn Yến, Maria Nguyễn Thị Tạ và các đẳng LH vừa mới qua đời. 

- Lễ giỗ, cầu cho LH Maria và Nikola. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các LH tu sĩ và các LH mới qua đời do dịch bệnh Covid do chị Thu-Sang xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan Baotixita và các đẳng LH. 

- Cầu cho các LH thai nhi do chị Bích xin. 

Thánh lễ thứ Bảy ngày 11/09 lúc 7g tối 

- Cầu cho LH cụ Nikolas vừa mới qua đời do ac Tuấn và Trâm xin. 

- Cầu cho LH Gioan Phần vừa mới qua đời tại Red Deer do ac Hạnh Huyền xin. 

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến và Maria Nguyễn Thị Nghĩa do gia đình xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thể thân nhân. Xin thánh hóa công việc làm do 1 gia đình xin. 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Duy Hàn do bà Hàn và các con cháu xin. 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Ngọ và các đẳng LH do gia đình bạn xin. 

- Cầu cho LH Phero và Anna do ac Hiển Định xin. 

- Cầu cho các đẳng LH do chị Chưởng xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ do một người xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình và cầu cho các LH qua đời do dịch bệnh Covid. 

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 12/09 lúc 9:30 sáng 

- Cầu cho LH Vincente, Maria và Teresa vừa mới qua đời tại VN do cô Kim xin. 

- Cầu cho LH Gioan Phần vừa mới qua đời tại Red Deer do ac Hạnh Huyền xin. 

- Cầu cho LH Teresa Ngô Thị Ánh Tuyết do chồng, các con và các cháu xin. 

- Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Kim Cúc do bà Tân xin. 

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin. 

- Cầu cho Lh Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin. 

- Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH. 

- Cầu cho LH Maria-Têrêsa do bác Hưng xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita và các đẳng LH do gđ chị Tuyết xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình, cho các bệnh nhân, đặc biệt cho giáo xứ thánh Giuse được bình an do ac Jimmy Hoa xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin. 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin. 

- Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến và Maria Nguyễn Thị Nghĩa do gia đình xin. 

- Cầu cho LH Andre Nguyễn Thới do vợ, con và cháu xin. 

- Cầu cho LH Maria Phạm Thị Mão do các con và các cháu xin. 

- Tạ ơn Chúa, Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Anna Lê Thị Hoan và Giuse Nguyễn Văn Viễn do bà Viễn và gia đình xin. 

- Lễ giỗ, cầu cho LH Dominico do vợ, các con và các cháu xin. 

- Cầu cho LH cha Giuse và ông cố Giuse. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho bố mẹ hai bên và toàn thể thân nhân. Xin thánh hóa công việc làm do 1 gia đình xin. 

- Cầu cho LH tổ tiên, bố mẹ, thân nhân, LH Phero Lê Văn Thế, Maria Lê Thị Say và các đẳng LH do gia đình ac Trai Giới xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu cho các đẳng LH do một người xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Sang do gđ cô Nga xin. 

- Cầu bình an cho gia đình và các hội viên hội Bà mẹ. Xin ơn chữa lành cho những hội viên đang bệnh và cầu cho LH các hội viên đã qua đời 

- Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Tấn và Maria Nguyễn Thị Hoa do các con xin. 

- Cầu cho LH Phero, Maria và các đẳng LH do chị Nguyễn Thị Hương xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và đất nước Việt Nam do một người xin. 

- Cầu cho LH Maria-Teresa, Nicola, Gioan và Phero do gđ Khang Lệ xin. 

- Lễ giỗ 2 năm, cầu cho LH Micae do bà Hạnh xin. 

- Cầu cho các LH linh mục, tổ tiên, các LH ân nhân, LH ông cố Thomas Au, LH Phero Phít, Phero Chánh, các LH qua đời vì đại dịch Covid và các đẳng LH do một gđ xin. 

- Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Lạy do ac Mạnh Loan xin. 

- Cầu cho LH Maria Hồ Thị Tuyết Nhạn. 

- Lễ giỗ, cầu cho LH Maria Lê Thị Sách và Vincente Ngô Văn Hải do con Ngô Văn Minh xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse nhân dịp 50 năm hôn phối của ac Quý - Nhẫn do gia đình xin. 

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 12/09 lúc 3:00 chiều 

- Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Chương vừa mới qua đời tại VN do con Như Quỳnh xin. 

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH mẹ và bà ngoại là Maria Madalena và Maria do chị Hương xin. 

- Cầu cho LH Teresa Đào Thúy Phượng Nghi. 

- Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Phero, Maria, Vincente và các đẳng LH do một gia đình xin. 

- Lễ giỗ, cầu cho LH Martino Lê Văn Huê. 

Tuesday Sept 14 at 10:30 AM 

- Cầu cho LH Gioan Phần vừa mới qua đời tại Red Deer 

- Cầu cho 2 LH Maria. Lễ giỗ, cầu cho LH Vincente Ngô Văn Hải. 

- Cầu xin cho dịch bệnh ở Việt Nam mau chấm dứt 

Wednesday Sept 15 at 10:30 AM 

- Cầu cho LH Gioan Phần vừa mới qua đời tại Red Deer. 

- Cầu cho 2 LH Maria 

Thursday Sept 16 at 10:30 AM 

- Cầu cho LH Gioan Phần vừa mới qua đời tại Red Deer 

- Cầu cho 2 LH Maria. Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram