Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm A - 17/09/23

1. Thu tiền đợi hai: cho quỹ ơn gọi của dòng Đa Minh. 

2. Lớp Giáo lý dự tòng niên khóa 2023 -2024: sẽ nhận các anh chị em trên 18 tuổi và chưa lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức. Mọi thông tin xin vui lòng liên lạc thầy Minh qua số điện thoại 778 318 5891 hoặc văn phòng giáo xứ. 

3. Ban Lễ Sinh: xin mời các em giúp lễ tới tham dự buổi họp vào trưa thứ Bảy ngày 30 tháng 09 lúc 12g tới 2g tại nhà thờ. 

4. Thánh Lễ dành cho trường tiểu học Thánh Giuse: sẽ được cử hành vào mỗi thứ sáu lúc 9g sáng trong năm học. Kính mời quý phụ huynh và quý cộng đoàn cùng tham dự. 

5. Ban Giáo Lý Thiếu Nhi và Việt Ngữ: sẽ có buổi họp đặc biệt của Phụ Huynh Toàn Trường với  Cha Tân Chánh Xứ và Ban Điều Hành các lớp Giáo Lý và Việt Ngữ Niên Khóa 2023-2024 vào Chúa Nhật 24 tháng 9, đúng 11 giờ sáng tại  Hội Trường Tiểu Học Thánh Giuse. 

  Kính mời toàn thể Phụ Huynh có con em ghi danh học Giáo Lý và Việt Ngữ tại Giáo Xứ Thánh Giuse cố gắng tham dự đầy đủ để được biết các thông tin cần thiết cho niên khóa mới của các em. 

  6. Chương trình hỗ trợ thực phẩm: Food Bank tại khu vực Vancouver sẽ hỗ trợ giáo xứ chúng ta cùng với giáo xứ Thánh Marcô Lutheran và Nhà thờ Anh giáo King's Cross cung cấp thực phẩm hàng tháng cho những gia đình hoặc cá nhân có nhu cầu trong giáo xứ hoặc khu vực lân cận. Xin vui lòng đăng ký tại nhà thờ Thánh Marcô Lutheran ( đối diện giáo xứ chúng ta) vào trưa Chúa Nhật ngày 24 tháng 9 lúc 2g tới 3g hoặc tối thứ Năm ngày 28 tháng 9 lúc 5g tới 7g. Sau khi đăng ký, các gia đình hoặc cá nhân sẽ nhận thực phẩm vào tối thứ Năm ngày 12 tháng 10 tại nhà thờ Thánh Marcô Lutheran lúc 5g tới 7g. Mọi thắc mắc, vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ. 

   7. Thánh Lễ Đa Văn Hóa: sẽ được tổ chức tại Giáo Xứ Thánh Phaolo ở Richmond ngày 23 tháng 9 lúc 5g chiều. Sau Thánh Lễ sẽ có giao lưu văn hóa và tiệc nhẹ. Kính mời quý cộng đoàn cùng tham dự. 

    8. Họp Hội Đồng Mục Vụ kính mời các trưởng ban ngành, hội đoàn họp Hội Đồng Mục Vụ vào thứ Hai ngày 18 tháng 9 lúc 7g30 tối, tại Hội Trường của giáo xứ. Xin cử người đại diện nếu anh chị trưởng vắng mặt. 

     9. Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân: xin kính mời các đôi hôn nhân đã tham gia khóa học vừa qua tham dự buổi họp mặt vào Chúa Nhật ngày 17 tháng 9 lúc 7g tối tại hội trường giáo xứ. 

      10. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: sẽ có buổi ghi danh ở cuối nhà thờ sau các Thánh lễ Tiếng Việt vào cuối tuần ngày 16,17 tháng 9.  

       11. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9, do nhóm Kính Lòng Thương Xót Chúa phụ trách. 

        12. Giáo xứ có bán chả giò và thịt xiên nướng ($40/bịch), xin liên hệ cuối nhà thờ hoặc văn phòng giáo xứ. 

         13. Sách Lời Chúa: cho tháng 10 đến tháng 12 đã có tại văn phòng giáo xứ. 


         Ý Lễ Trong Tuần

         Thứ Sáu ngày 15 tháng 9 lúc 7g Tối  

         • Cầu cho LH Rosa mới qua đời tại VN. 
         • Cầu cho LH Phaolo Nguyễn Văn Đức mới qua đời. 
         • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho các vị ân nhân. Cầu cho Lh Andre Bá Cao Xuân VanVy do 1 người xin. 
         • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin.  
         • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình anh chị em huynh đoàn, ân nhân và các đẳng LH do huynh đoàn Đa Minh xin. 
         • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Xin cho công việc và sức khỏe ổn định. 
         • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. 
         • Lễ giỗ, cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp do con và các cháu xin. 
         • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Mattha, Phanxico Xavie, Maria và các đẳng LH. 
         • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Ngọ do gđ bạn xin. 
         • Lễ giỗ, cầu cho LH ông Bùi Kham. 
         • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. 
         • Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho LH Giuse và các LH do nhóm LTXC xin. 
         • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân do Đaminh Sáu xin. 
         • Xin lễ như ý chỉ và cầu cho các linh hồn do Đỗ Đình Toàn và Thu Hoàn xin. 
         • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin. 
         • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin. 

         Thứ Bảy ngày 16 tháng 9 lúc 7g Tối 

         • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng vừa qua đời do: 
          • 1 người xin. 
          • Anh chị quang Thanh xin.  
          • Hai cháu Hậu Xuân xin 
          • Gđ chú Hùng Phiên xin 
         • Cầu cho LH Nguyễn Thị Thìn do: 
          • Lê Thị Ký xin 
          • Bà Ba Cường xin. 
         • Cầu cho 2 LH Giuse, 2 LH Maria và 3 LH Phaolo do gđ con cháu xin. 
         • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Maria và LH Phero do gđ Quang Diệp xin. 
         • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse và xin ơn Thánh hóa công việc làm do gđ Phạm Nguyễn xin. 
         • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse và cầu cho mẹ nhân ngày sinh nhật do gđ Quang Nguyên xin. 
         • Cầu cho 2 LH Giuse và 2 LH Maria. 
         • Cầu cho LH Đaminh, Giuse, Gioan Baotixita, Maria, Theresa và các đẳng LH do Hảo Lê xin. 
         • Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Điệp, Maria Madalena Lê Thị Thanh và các LH thân nhân do con và các cháu xin. 
         • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin. 
         • Cầu cho 2 LH Ioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin.  
         • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin  
         • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.  
         • Lễ giỗ, cầu cho LH Giacobe và Anna. Cầu xin ơn chữa lành do một người xin. 
         • Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse. Cầu cho LH Anna vừa mới qua đời tại VN do Lê Thị Ký xin. 
         • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy. 
         • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Xin lễ như ý chỉ. 
         • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho chuyến đi xa do Anna Ngọc Bích xin. 
         • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Mattha, Phanxico Xavie, Maria và các đẳng LH. 
         • Cầu cho LH Cha mẹ, LH Giuse, Maria Nguyễn Duy Hán do ac Tiến, Hoa và con cháu xin. 
         • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ do Phước Võ xin. 
         • Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho LH Giuse và các LH do nhóm LTXC xin. 
         • Cầu nguyện cho con nhân ngày sinh nhật. 
         • Lễ giỗ 2 năm, cầu cho Maria Nguyễn Thị Huệ do gđ xin. 
         • Cầu cho LH Micae và Maria do bà Hạnh xin. 
         • Cầu cho các con đi xa được bình an do một người xin. 
         • Cầu cho LH Giuse Phạm Hải, Giuse Phạm Lý và các LH trong luyện ngục do Monia và Hà xin. 
         • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho 4 LH Maria, 2 LH Phero, LH Phanxico và Phaolo do một gđ xin. 
         • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến  do gđ chị Tuyết xin. 
         • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita,  3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin. 
         • Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Nguyễn Viet Hương do gđ Thu Hiền xin. 
         • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan Baotixita và 2 LH Gioan Kim do Hiếu Trang xin. 

         Chúa Nhật ngày 17 tháng 9 lúc 9g30 sáng 

         • Cầu cho Lh Anton do: 
          • Một người xin. 
          • A/c Hiền Nhiệm xin. 
          • A/c Hiến Phương xin. 
         • Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Sử mới qua đời tại Việt Nam do a/c Hủng Loan xin 
         • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho các vị ân nhân. Cầu cho Lh Andre Bá Cao Xuân VanVy do 1 người xin. 
         • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho G/đ do a/c Tứ xin. 
         • Cầu cho LH Phero Lê Đức Thắng vừa qua đời do: 
          • Các em con cậu mợ Vấn xin  
          • Do gđ 2 em Tiến Hương và các cháu xin 
         • Cầu cho LH Đaminh Vũ Nam do vợ và 2 con xin. 
         • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gđ. Cầu cho các đẳng LH do gđ Jimmy Hoa xin. 
         • Cầu cho LH Teresa do chồng và các con xin. 
         • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse và cầu cho mẹ nhân ngày sinh nhật do gđ Quang Nguyên xin. 
         • Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Suy do anh chị em Professionail xin. 
         • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Giuse, 2 LH Maria do 1 gđ xin.  
         • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Banabe Trần Đức Thắng, Vincente, Maria, Giuse, Agata và các LH tiên nhân do gđ chị Tâm xin  
         • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ và LH Anna, các LH tiên nhân nội ngoại cùng các đẳng linh hồn do Hạnh Huyền xin.  
         • Cầu cho LH Giuse và LH Maria do các con và các cháu xin. 
         • Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin. 
         • Cầu cho LH Tôma do anh Long xin 
         • Cầu cho LH Maria Trần Thị Vòng và Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Kim  do: 
          • Con Nga và Nguyên xin. 
          • Nguyễn Thị Huệ xin. 
         • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Dominico, Maria, Gioan Baotixita và các đẳng LH do cô Nga xin. 
         • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Xin lễ như ý chỉ và cầu cho LH Gioan Baotixita Alex Sam Nguyen do cô Nghiệp xin. 
         • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Matino Lê Văn Huệ nhân dịp lễ giỗ, LH Teresa Hà Thị Hến và Phanxico Savie Lê Trung Thành do cô Bích xin. 
         • Cầu xin cho các G/đ biết chạy đến với LTX Chúa qua các Thánh lễ và các giờ chầu Thánh thể để xin ơn chữa lành, tha thứ và tạ ơn. Cầu cho LH Giuse và các LH do nhóm LTXC xin. 
         • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse, Thánh Anna, Thánh Andre và các Thánh nam nữ. Cầu cho LH Maria Thìn, Maria Suy và các đẳng LH trong luyện ngục. 
         • Cầu cho 2 dì là LH Maria, LH bố mẹ là Maria và Gioan do ôb Truy Hiên xin. 
         • Cầu cho LH Đaminh Hồ Phó vả các LH do vợ và các con xin. 
         • Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna và Giuse do ông Bùi Đức Thắng và gđ xin. 
         • Lễ giỗ 2 năm, cầu cho LH Maria Lê Thị Mỹ. Cầu cho LH Giuse và 2 LH Gioan Baotixita. 
         • Cầu cho LH Maria Đinh Thị Luyến do gđ chị Tuyết xin. 
         • Cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 3 LH Giuse, 1 LH Maria do 1 gđ xin. 
         • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ do Kenny Young xin. 
         • Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Nguyễn Viet Hương do gđ Thu Hiền xin. 
         • Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse và Phanxico Savie do ôb Viên. 

         Chúa Nhật ngày 17 tháng 9 lúc 2g chiều 

         • Cầu cho các đẳng LH do 1 người xin. 
         • Cầu cho LH Matthew Trần Đăng Quang do cô Hạnh và các con xin.  
         • Cầu cho ôb tổ tiên, 2 LH Giuse, 3 LH Maria và các LH. Cầu cho các nạn nhân chiến tranh và thiên tai do cháu Tường Vy xin. 
         • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ do Dan xin. 

         Thứ Ba ngày 19 tháng 09, 10:30 sáng 

         • Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ.  
         • Lễ giỗ, cầu cho LH Maria và LH Matthew . Cầu cho LH Giuse và các đẳng LH. 

         Thứ Năm ngày 21 tháng 09, 10:30 sáng 

         • Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Maria và Phero vừa mới qua đời. Cầu cho các đẳng LH 
         linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram