Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XXIX Thường Niên – B - 17/10/2021

1. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu 22 tháng 10, do nhóm Kính Lòng Thương Xót Chúa phụ trách. 

2. Khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI: Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai mạc Thượng Hội đồng với chủ đề “Vì một Giáo hội hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Truyền giáo” sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2023. Thánh lễ khai mạc chính thức của Thượng Hội đồng nhiều giai đoạn từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022 đã diễn ra tại Rôma vào ngày 9 và 10 tháng 10 năm 2021Trong tình hiệp thông và liên đới với Đức Thánh Cha, Tổng Giáo phận Vancouver sẽ cử hành Thánh lễ Khai mạc lúc 2:30 chiều vào Chúa Nhật, ngày 24 tháng 10 tại nhà thờ chính tòa. Kính xin quý cộng đoàn tham dự. 

3.Cập nhật thông tin từ tỉnh bang BC trong mùa dịch bệnh: kể từ ngày 25 tháng 08, yêu cầu tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên dù có chích ngừa hay không, sẽ phải đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt vì sức khỏe. Vì vậy, giáo xứ xin cộng đoàn hãy đeo khẩu trang khi vào khu vực bên trong nhà thờ, ngày cả khi tham dự Thánh Lễ. 

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong Tuần

Thánh lễ thứ Sáu ngày 15/10 lúc 7g tối 

- Cầu cho LH Phaolô Phạm Hữu Lễ vừa mới qua đời. Cầu cho Anna Trần Thị Hợi. Phạm Chí Thiện 

- Cầu cho LH Giuxe Lê Quang Đăng mới qua đời do Dũng xin 

- Cầu cho LH Maria Lê Thị Út mới qua đời do chị Tần xin 

- Cầu cho Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do cháu xin. 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ do gia đình AC Nam Phụng xin 

- Cầu cho LH Phêrô Đan Trung Tín vừa mới qua đời tại Việt Nam 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình do Thuy Tran xin 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho các đẳng LH. Cầu cho LH Đa Minh và Maria 

- Cầu cho các đẳng LH do Lê Văn Hồng xin 

- Cầu cho LH Anna Lê Thị Hoa, Giuse Bùi Quang Chấn và Teresa Bùi Kim Oanh do Gia đình xin 

- Cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Phêrô, Maria, Vicente và các đẳng LH do một người xin 

- Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Giuse, Phêrô, Maria, Vicente và các đẳng LH do một gia đình xin 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình 

- Cầu cho các LH trong luyện ngục. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. 

- Cầu cho LH Matha và Gioan Baotixita do ôb Phạm Dương xin 

- Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse. Cầu cho: 

o LH Cha cố Giuse Trương Quang Cảnh 

o LH Cha cố Giuse Nguyễn Công Lý 

o LH Cha cố Đa Minh Ngô Hưng Nghĩa 

o Các LH anh chị em trong Huynh đoàn và quý ân nhân 

o Cầu bình an cho Quý Cha, GĐ Anh Chị Em trong Huynh đoàn, quý Ân nhân, qúy cộng đoàn do Huynh đoàn Đa Minh xin 

Thánh lễ thứ Bảy ngày 16/10 lúc 7g tối 

- Cầu cho LH Giuse Hà Ngọc Lân vừa mới qua đời và 2 LH Giuse do một người xin. 

- Cầu cho LH Maria Lê Thị Út mới qua đời do chị Tần xin 

- Tạ ơn Chúa 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, thánh cả Giuse. Cầu cho LH Maria mới qua đời tại VN và các đẳng LH do một người xin. 

- Tạ ơn Thánh Theresa Hài Đồng Giêsu. 

- Cầu cho Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do cháu xin. 

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin. 

- Cầu cho LH Anna nhân ngày lễ giỗ do cháu Xuân và Hậu xin 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình do Nguyễn Văn Thạc xin 

- Cầu cho LH Maria và Lê Mến Lê do Ông Đặng xin 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho các Đẳng LH, LH Gioan Baotixita và LH Anna 

- Cầu cho LH Phêrô Lê Phi Phương, LH Phanxico Lê Minh Nhật do GĐ xin 

- Cầu cho LH Anthony Lê Kim Lai, Gioan Baotixita Lê Kim Lợi, Anna Lê Thị Nhung, Anna Lê Thị Nhàn, Antôn Mai Thế Hùng do GĐ xin 

- Cầu cho LH Maria và các LH thai nhi 

- Cầu cho LH Matha Lê Thị Hồng, Michael Nguyễn Văn Bổng do GĐ xin 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hiền, Giuse Trần Văn Hưng do GĐ xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Nhất do con xin 

- Cầu cho LH Maria và Gioan Baotixita nhân ngày lễ giỗ do 1 GĐ xin 

- Cầu cho LH Philippe. 

- Cầu cho các đẳng LH do chị Chưởng xin 

- Cầu cho LH Giuse nhân ngày lễ giỗ do hai con Tuyết-Trinh xin 

- Cầu cho LH Phaxicô do các con các cháu xin 

- Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Huệ nhân ngày lễ giỗ do các con xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse. Cầu bình an cho GĐ. Cầu cho 7 LH Giuse và LH Anna do 1 người xin. 

- Cầu cho LH Maria Lê Thị Kim Vân do Hoàng Vũ xin 

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 17/10 lúc 9:30 sáng 

- Cầu cho LH Maria Lê Thị Thịnh vừa mới qua đời tại VN 

o do ÔB Lê Văn Trung xin. 

o do GĐ ông Nguyễn Văn Trung xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho LH Agatha Phạm Thị A mới qua đời tại Vietnam do AC Tuyết Nam xin. 

- Cầu cho LH Maria Lê Thị Út mới qua đời do chị Tần xin 

- Cầu cho Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do cháu xin. 

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin. 

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho các đẳng LH và các LH nơi luyện ngục do một GĐ xin. 

- Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin. 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin. 

- Cầu cho LH Teresa Ngô Thị Ánh Tuyết do chồng, các con và các cháu xin. 

- Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Kim Cúc do bà Tân xin. 

- Cầu cho LH Giuse và LH Maria do các con và các cháu xin. 

- Cầu cho LH tổ tiên, bố mẹ, thân nhân, LH Phero Lê Văn Thế, Maria Lê Thị Say và các đẳng LH do gia đình ac Trai Giới xin. 

- Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Tấn và Maria Nguyễn Thị Hoa do các con xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Lê Thị Hoan và Giuse Nguyễn Văn Viễn do bà Viễn và gia đình xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình, toàn thể thân nhân và gia đình Brazil do một gia đình xin. 

- Cầu cho sự sống tự nhiên của con người và đặc biệt là các thai nhi. 

- Lễ giỗ. Cầu cho 2 LH Phêrô do gia đình Hòa – Liên xin. 

- Cầu cho LH Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Kim nhân ngày lễ giỗ do 

o GĐ Bùi Đức Thắng xin 

o Nguyên -Nga xin 

o Nguyễn Thị Huệ xin 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Na do con cháu ÔB Cố Yến xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse. Cầu cho mẹ được ơn Chúa chữa lành bệnh và cầu cho các đẳng linh hồn do các con cháu xin. 

- Cầu cho LH Maria Vũ Thị Tơ do 2 cháu Tuấn Giao xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse và Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Cầu bình an cho gia đình, cầu cho các đẳng linh hồn và cầu cho LH Phero, Teresa do Thu Dung xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse và cầu cho các đẳng linh hồn do chị Thu Hương xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ đã ban ơn chữa lành bệnh covid và cầu bình an cho gia đình do 1 người xin. 

- Cầu cho LH cha cố John Nguyễn Lợi, lễ giỗ 100 ngày do Quang Thuê xin 

- Cầu cho LH Giuse và Maria Anton do 1 người xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH Gioan Baotixita – Dominico và Maria do cô Nga xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH Giuse, Maria, Phero nhân ngày lễ giỗ do Phương & Khanh xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH Giuse và Maria do 1 người xin. 

- Cầu cho LH Maria Hồ Thị Hải do 1 người xin. 

- Cầu cho các LH đã mất vì dịch bệnh và các đẳng linh hồn. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Cầu bình an cho gia đình và cầu cho 2 LH Giuse do AC Hiện Vóc xin. 

- Cầu cho LH Phero Trần Quyền do gia đình Hiền Nhiệm xin. 

- Cầu cho LH Maria Lê Thị Nhạn do các cháu xin. 

- Cầu cho LH Phero em của anh Thành do 1 người xin. 

- Xin lễ giỗ cho ba mẹ Maria-Toma do gia đình họ Phạm xin. 

- Tạ ơn Chúa , Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Kenny young xin. 

- Cầu cho quê hương nước Vietnam do 1 người xin. 

- Cầu cho 2 LH Cha Cố Giuse và LH cha cố Đa Minh do một nhóm gia đình xin 

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 17/10 lúc 3:00 chiều 

- Cầu cho LH Phero Trần Thiếu Cường do Đỗ Thị Việt Hồng xin 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Lễ giỗ. Cầu cho LH Maria, Giuse và Gioan Baotixita do gia đình xin. 

- Thanksgiving Mass for 80th birthday Elenita Danao Narciso 

Thứ Ba ngày 19/10 lúc 10:30 sáng 

- Cầu cho 2 LH Maria, LH Đa Minh và LH Maria Lê Thị Nhân 

Thứ Tư ngày 20/10 lúc 10:30 sáng 

- Cầu cho 2 LH Maria và LH Đa Minh 

Thứ Năm ngày 21/10 lúc 10:30 sáng 

- Cầu cho 2 LH Maria, LH Đa Minh và LH Ene Trương Nguyễn nhân ngày lễ giỗ.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram