Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XXVII Thường Niên – B - 03/10/2021

1. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu 08 tháng 10, do hội Các Bà Mẹ Công Giáo phụ trách. 

2. Thánh lễ mừng Kính Đức Mẹ Mân Côi: sẽ được cử hành vào lúc 7g tối thứ Năm ngày 07 tháng 10. Trước Lễ sẽ có Bí Tích Hòa Giải lúc 6:30 tối. Xin kính mời toàn thể cộng đoàn cùng sốt sắng tham dự. 

3. Hội Mân Côi: sẽ họp vào thứ Bảy ngày 09 tháng 10 lúc 10:30 sáng. 

4. Huynh Đoàn Đa Minh: sẽ họp sau Thánh Lễ 9:30 sáng ngày 10 tháng 10. 

5. Chúa Nhật tuần này ngày 03 tháng 10, Giáo phận Vancouver mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các gia đình, cá nhân và thế hệ trẻ Công Giáo trước nguy cơ tổn hại đến tâm hồn qua những phim và hình ảnh khiêu dâm đang lan tràn, nhất là với công nghệ truyền thông hiện nay. Giáo xứ có chuẩn bị các sách hướng dẫn về vấn đề này để tặng mỗi gia đình nhằm bảo vệ những người thân yêu trong gia đình, đặc biệt là con cái.

Chúc Mừng 

Toàn giáo xứ xin chúc mừng Ca đoàn Teresa nhân mừng chung Bổn Mạng thánh nữ Têrêsa. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho ca đoàn mỗi ngày thêm thăng tiến trên con đường hy sinh và phục vụ qua lời ca tiếng hát. 

Cầu xin Thiên Chúa, qua lời cầu của Thánh Bổn Mạng, ban đầy hồng phúc, bình an, và sức khỏe cho quý vị và gia đình. 

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong Tuần

Thánh lễ thứ Sáu ngày 01/10 lúc 7g tối 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Huệ mới qua đời do ac Vịnh Hường xin. 

- Cầu cho Đa Minh Phạm Đức Nghĩa vừa mới qua đời do cháu xin. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa và Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH ôb nội ngoại, cha mẹ hai bên và các đẳng LH. Xin Chúa ban cho các con ơn hoán cải và giữ vững đức tin do một gia đình xin. 

- Cầu cho LH Gioan Baotixita, Giuse, Maria, Vincente và các đẳng LH do một gia đình xin. 

- Lễ giỗ, cầu cho LH ông bà cố Phanxico Xavie và Maria. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Maria và Giuse. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Lê Văn Lượng, LH nội ngoại hai bên và các đẳng LH do bà Anna Lê Thị Lan xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ do một người xin. 

- Cầu cho LH Giuse, Maria và các đẳng LH. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do một người xin. 

- Lễ giỗ 100 ngày, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hoa do gia đình ac Bá Hằng xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan Baotixita và các đẳng LH. 

- Cầu cho LH Anna và Maria. 

- Lễ giỗ 100 ngày, cầu cho LH cha Giuse Lê Hoàng Thụy và Phaolo Trần Thiện Khiêm do cháu Thiên Thanh xin. 

- Cầu bình an và sức khỏe cho bác Dân nhân dịp lễ bổn Mạng Thánh Nữ Teresa và sinh nhật do chị Trang xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse. Cầu bình an cho gia đình và cho toàn thế giới. Xin lễ như ý chỉ và xin ơn chữa lành cho mẹ. Cầu cho LH Phanxico Xavie Nguyễn Thành Chung, LH Giuse, Maria, Anton và các đẳng LH. Mừng bổn mạng Thánh Teresa Hài Đồng Giesu. 

- Cầu cho ôb cố LH Vincente Nguyễn Văn Yến và Maria Tạ Thị Ta do các con các cháu xin.

Thánh lễ thứ Bảy ngày 02/10 lúc 7g tối 

- Cầu cho LH Anton Nguyễn Duy Anh vừa mới qua đời tại Toronto do ac Thảo Dung xin. 

- Cầu cho LH Thái Ngô vừa mới qua đời tại Vancouver do Thy xin. 

- Cầu cho Đa Minh Phạm Đức Nghĩa vừa mới qua đời do cháu xin. 

- Cầu cho LH Giuse Hà Ngọc Lân vừa mới qua đời và 2 LH Giuse do một người xin. 

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa và Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin. 

- Cầu cho LH Maria Phạm Thị Chắt vừa mới qua đời tại Việt Nam 

- Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Công mới qua đời tại Việt Nam 

  • Do một người xin 
  • Do ac Thành Ba xin 

- Lễ giỗ một năm, cầu cho LH Phanxico Võ Phước Mười. Cầu cho LH Maria Lê Thị Trâm do các con xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình các ca viên và ân nhân ca đoàn nhân dịp bổn mạng ca đoàn do Ca đoàn Têrêsa 

- Cầu cho LH Baotixita 

- Cầu cho các đẳng LH do chị Chưởng xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ đã ban ơn bình an và chữa lành cho gia đình do ac Hấn Nhung xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Tạ ơn Thánh Anton, Thánh Teresa, Thánh Phanxico Xavie, Mẹ Thánh Theresa, Thánh John Paul II, Thánh Martin, các Thánh và Cha Phanxico Trương Bửu Diệp. 

- Cầu cho LH Anna, Maria, Ysave, Giacobe, Benado, Anthony, Phero, Đa Minh, Gioan Baotixita, Tadeo, Martha, Giuse, Phanxico, Teresa, Phaolo, Phero-Phaolo, Vincent, Teresa, Alphongso, Giuse Hien, Lucia, Đaminh-Maria, các LH trong luyện ngục và các đẳng LH. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Lễ giỗ 100 ngày, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hoa do các con xin. 

- Cầu cho LH Giuse Hải, Maria Tình và các đẳng LH do Monica xin. 

- Lễ giỗ 100 ngày, cầu cho LH Phaolo Trần Thiện Khiêm do cháu Thiên Thanh xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho bố mẹ hai bên, toàn thể thân nhân và gia đình Brazil do một gia đình xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do một gia đình xin.

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 03/10 lúc 9:30 sáng 

- Cầu cho LH Anton Nguyễn Duy Anh vừa mới qua đời tại Toronto do ac Thảo Dung xin. 

- Cầu cho LH Anna Phạm Thị Phúc vừa mới qua đời tại VN do gia đình Sơn Đoàn xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Huệ vừa mới qua đời. Cầu cho 6 LH Vincente và LH Maria do gđ ac Hòa Chung xin. 

- Cầu cho LH Maria Vu Thị Sơn mới qua đời tại VN do Hang Vu xin. 

- Mừng Lễ Bổn Mạng bà Thánh Teresa và sinh nhật của Mẹ do con và cháu xin. 

- Cầu cho Đa Minh Phạm Đức Nghĩa vừa mới qua đời do cháu xin. 

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin. 

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin. 

- Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa và Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình, cho các bệnh nhân, đặc biệt cho giáo xứ thánh Giuse được bình an do ac Jimmy Hoa xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin. 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Lễ giỗ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Tất do bà Viễn và gia đình xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân, Vincente-Teresa và các đẳng LH do gia đình ac Long Tứ xin. 

- Cầu cho LH Teresa Ngô Thị Ánh Tuyết do chồng, các con và các cháu xin. 

- Cầu cho LH Maria Đỗ Thị Kim Cúc do bà Tân xin. 

- Cầu cho LH tổ tiên, bố mẹ, thân nhân, LH Phero Lê Văn Thế, Maria Lê Thị Say và các đẳng LH do gia đình ac Trai Giới xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Lê Thị Hoan và Giuse Nguyễn Văn Viễn do bà Viễn và gia đình xin. 

- Cầu cho LH Giuse và Maria do các con và các cháu xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. 

- Cầu cho LH Phaolo Maria. 

- Xin cho công việc làm được tốt đẹp 

- Cầu cho LH Giuse Đào Văn Minh và Anna Phạm Thị Trân do một người xin. 

- Cầu cho LH Anton Nguyễn Văn Tấn và Maria Nguyễn Thị Hoa do các con xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho dịch bệnh mau chấm dứt. Cầu cho các LH tiên nhân, LH Giuse Nguyễn Văn Hiển, các em và các đẳng LH do cô Lâm xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Kenny Young xin. 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Tình, Giuse Nguyễn Văn Trí, Giuse Nguyễn Văn Út, Maria Bùi Thị Cảnh và Maria Nguyễn Thị Tuyết Cảnh do gđ ac Đa Đua xin. 

- Lễ giỗ 100 ngày, cầu cho LH Phaolo Trần Thiện Khiêm do cháu Thiên Thanh xin. 

- Cầu xin ơn đi đường bình an cho một nhóm bạn. 

- Cầu cho LH Maria Ngô Phạm Ngọc Trâm, Maria Ngô Phạm Ngọc Tâm và các đẳng LH. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho bố mẹ hai bên, toàn thể thân nhân và gia đình Brazil do một gia đình xin. 

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 03/10 lúc 3:00 chiều 

- Cầu cho LH Thái Ngô vừa mới qua đời tại Vancouver do chị Thy xin. 

- Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Công mới qua đời tại Việt Nam do a.c Thành Ba xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Nguyễn Thiên Hương xin. 

- Cầu cho LH Maria Madalena, Teresa và cầu bình an cho gia đình do chị Hương xin. 

- Cầu cho LH Giuse Đào Văn Minh và Anna Pham Thi Trân 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, xin lễ như ý chỉ và cầu bình an và sức khỏe cho các giáo lý viên và các em học sinh. 

- Cầu cho LH Giuse Đoàn Văn Đức. 

Tuesday Oct 05 at 10:30 AM 

- Cầu cho 2 LH Maria. 

- Cầu bình an và xin ơn chữa lành cho các bệnh nhân COVID. 

Wednesday Oct 06 at 10:30 AM 

- Cầu cho 2 LH Maria 

Thursday Oct 07 at 10:30 AM 

- Cầu cho 2 LH Maria.

© Copyright 2020 - Developed & Maintained by Minh Nguyen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram