Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – B - 10/10/2021

1. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu 15 tháng 10, do Huynh Đoàn Đa Minh phụ trách. 

2. Đọc kinh nhân ngày giỗ cho cha Giuse Trương Quang Cảnh: vào ngày thứ Sáu 15 tháng 10 lúc 6:15 tối. 

3. Thánh lễ bổn mạng Hội Mân Côi: sẽ cử hành vào Thứ Bảy, ngày 16 tháng 10 lúc 10:30 sáng. 

4. Thánh lễ giỗ 100 ngày của cha cố Gioan Nguyễn Lợi: sẽ cử hành vào thứ Bảy ngày 16 tháng 10 lúc 1g chiều. 

5. Cập nhật chương trình Project Advance 2021: Giáo xứ hiện tại đã nhận được đóng góp là $43,909.28. Xin chân thành cám ơn sự hưởng ứng đóng góp của cộng đoàn và xin quý cộng đoàn tiếp tục ủng hộ để giáo xứ có thể hoàn thành mục tiêu đề ra là $80,000 cho năm nay. 

6. Thứ hai ngày 11 tháng 10 là ngày lễ Tạ Ơn, văn phòng giáo xứ sẽ không làm việc. Nhưng Thánh Lễ 8g sáng vẫn được cử hành như thường lệ.

7. Cập nhật thông tin từ tỉnh bang BC trong mùa dịch bệnh: kể từ ngày 25 tháng 08, yêu cầu tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên dù có chích ngừa hay không, sẽ phải đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt vì sức khỏe. Vì vậy, giáo xứ xin cộng đoàn hãy đeo khẩu trang khi vào khu vực bên trong nhà thờ, ngày cả khi tham dự Thánh Lễ. 

Chúc Mừng 

Toàn giáo xứ xin chúc mừng Hội Mân Côi mừng bổn mạng vào thứ Bảy ngày 16 tháng 10. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho hội mỗi ngày thêm thăng tiến trên con đường hy sinh và phục vụ qua lời kinh và cầu nguyện. 

Cầu xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, ban đầy hồng phúc, bình an, và sức khỏe cho quý vị và gia đình. 

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong Tuần

Thánh lễ thứ Sáu ngày 08/10 lúc 7g tối 

- Cầu cho Đa Minh Phạm Đức Nghĩa do cháu xin. 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ & cầu bình an cho gia đình . Cầu cho các đẳng linh hồn, 2 LH Maria và LH Phêrô do OB Hồ Phó xin 

Thánh lễ thứ Bảy ngày 09/10 lúc 7g tối 

- Cầu cho Đa Minh Phạm Đức Nghĩa vừa mới qua đời do cháu xin. 

- Cầu cho LH Giuse Hà Ngọc Lân vừa mới qua đời và 2 LH Giuse do một người xin. 

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình, toàn thể thân nhân và gia đình Brazil. Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Maria do một gia đình xin. 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin. 

- Cầu cho LH Maria Phạm Thị Hoa vừa mới qua đời tại Việt Nam do Jenifer xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ & cầu bình an cho gia đình và cầu cho các đẳng linh hồn. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ & cầu bình an cho gia đình do gia đình Minh- Ân xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Xin lễ như ý chỉ và Cầu cho LH tiên nhân nội ngoại Gioan Batixita 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình do Bảy Trần xin 

- Cầu bình an cho gia đình và Cầu cho LH Maria nhân ngày lễ giỗ 

- Cầu cho tiên nhân và các đẳng LH, và cầu cho LH Phanxico & Maria nhân ngày lễ giỗ do Bác Viên xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho LH Maria Madalena do con xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ thánh cả Giuxe, Xin lệ như ý chỉ. và Cầu cho LH Teresa Huỳnh Kim Chi và Lường Thành mới qua đời tại VN 

- Cầu cho LH Maria Trinh và 4 LH Giuxe 

- Cầu cho LH Maria Tạ Thị Phúc nhân ngày lễ giỗ 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Ngọ nhân ngày lễ giỗ và LH Ana Nguyện Thị Dậu 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuxe cầu bình an cho gia đình do AC nên xin 

- Xin lễ như ý chỉ. Xin bình an và chữa lành cho Anh Trịnh Xuân Lợi. 

- Cầu cho LH Maria và Gioan Baotixita do A Nam Phụng xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh cả Giuxe và xin 2 cho vợ chồng được ơn Sám hối do 1 gđ xin 

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 10/10 lúc 9:30 sáng 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho các hội viên. Cầu cho LH các hội viên đã qua đời của giáo khu Đức Mẹ Hằng cứu giúp. 

- Cầu cho Đa Minh Phạm Đức Nghĩa vừa mới qua đời do cháu xin. 

- Cầu cho LH Antôn mới qua đời tại Toronto do: 

  • ÔB Tản Huệ xin 
  • Bà Tuyết xin 

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin. 

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin. 

- Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH. 

- Cầu cho LH Maria-Têrêsa do bác Hưng xin. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến do gia đình xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin. 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin. 

- Cầu cho LH Teresa Ngô Thị Ánh Tuyết do chồng, các con và các cháu xin. 

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Giuse và LH Maria do các con và các cháu xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình, toàn thể thân nhân và gia đình Brazil. Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Maria do một gia đình xin. 

- Cầu cho LH tổ tiên, bố mẹ, thân nhân, LH Phero Lê Văn Thế, Maria Lê Thị Say và các đẳng LH do gia đình ac Trai Giới xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Lê Thị Hoan và Giuse Nguyễn Văn Viễn do bà Viễn và gia đình xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do Ông Dần xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ , cầu bình an cho gia đình và cầu cho các đẳng linh hồn. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuxe cầu bình an cho gia đình và cầu cho các linh hồn đã qua đời trong giáo xứ do Khánh Nga xin 

- Cầu cho linh hồn Anton Nguyễn Duy Anh do AC Mạnh Loan xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình, các đẳng linh hồn. Cầu cho linh hồn Anton Nguyễn Tấn và Maria Nguyễn Thị Hoa 

  • do các con xin. 
  • do ÔB.Hồ Phó xin. 
  • Cô Là xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình, Cầu cho LH Cha Giuxe Lê Hoàng Thụy và ông cố do Cô Là xin 

- Cầu cho LH Cha Cố Gioan Nguyễn Lợi nhân ngày Lễ giỗ100 ngày 

  • Do Bằng Thy xin 
  • Gđ Khang Lệ xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ & cầu bình an cho gia đình 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin Lễ như ý chỉ. Cầu cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Huệ, LH Phaolô nhân ngày lễ giỗ và cầu cho các Đẳng LH do GĐ Hòa Chung xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình, ân nhân và thân nhân do gia đình Hiền – Nhiệm xin. 

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Maria và Toma do gia đình họ Phạm xin. 

- Cầu cho 4 LH thai nhi do Nguyễn Thị Loan xin. 

- Cầu cho LH Giuse Huỳnh Tam Nguyên nhân ngày lễ giỗ do gđ Nhài xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và LH Phêrô Vũ Công Tuấn, và 2 LH Giuse do chị Kim xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ do Kenny Young xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình gđ Đào Tài xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Vicente Maria nhân ngày lễ giỗ. Cầu cho LH Ông Bà, Tổ tiên, cha mẹ do AC Vũ Bá Hải xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình, và xin bình an cho thai nhi trong bụng do Anh chị Trung-Quý xin 

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 10/10 lúc 3:00 chiều 

- Cầu cho LH Phero Trần Thiếu Cường do Đỗ Thị Việt Hồng xin 

- Cầu cho LH Anton Nguyễn Duy Anh vừa mới qua đời tại Toronto do bác Mai và Mai Loan xin. 

- Cầu cho LH Anna thân mẫu chị Tuyết và LH Phêrô em anh Thành vừa mới qua đời do chị Tánh xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho công ăn việc làm do Tài Nương xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ , cầu bình an cho gia đình và cầu cho các đẳng LH. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Xin lễ như ý chỉ và Cầu cho LH tiên nhân nội ngoại do Gioan Batixita xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình do Nguyễn Văn Thạc xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình do gia đình Phạm Nguyễn xin. 

- Cầu cho linh hồn Gioan Baotixita & Andre do anh Đức Thanh xin. 

- Cầu cho linh hồn Giuse Phạm Tân, Maria, Teresa, Andre Thới, ông bà nội ngoại 2 bên do Kim Phạm. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse, cầu cho linh hồn Matino Lê v.Huệ, Phanxinco Savie Lê Trung Thành. Xin ơn chữa lành do một người xin. 

- Xin lễ như ý chỉ và cầu cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Chinh do Nguyễn Ánh Hoa xin. 

Thứ Ba ngày 12/10 lúc 10:30 sáng 

- Cầu cho 2 LH Maria và LH Đa Minh 

Thứ Tư ngày 13/10 lúc 10:30 sáng 

- Cầu cho 2 LH Maria và LH Đa Minh 

Thứ Năm ngày 14/10 lúc 10:30 sáng 

- Cầu cho 2 LH Maria và LH Đa Minh

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram