Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XXXII Thường Niên - B - 7/11/2021

1. Thu Tiền đợt hai: cho quỹ từ thiện của Đức Giáo Hoàng (Peter’s Pence) 

2. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu, 12 tháng 11, do Hội Các Bà Mẹ Công Giáo phụ trách. 

3. Hội Mân Côi: sẽ họp vào Thứ Bảy, 13 tháng 11, lúc 10:30 sáng. 

4. Huynh Đoàn Đa Minh: sẽ họp vào Chủ Nhật, 14 tháng 11, sau lễ 9:30 sáng. 

5. Cập nhật chương trình Project Advance 2021: Giáo xứ hiện tại đã nhận được đóng góp là $50,191.18. Xin chân thành cám ơn sự hưởng ứng đóng góp của cộng đoàn và xin quý cộng đoàn tiếp tục ủng hộ để giáo xứ có thể hoàn thành mục tiêu đề ra là $80,000 cho năm nay. 

6. Chương trình Thánh Lễ tại nghĩa trang Gethsemani: Kính mời cộng đoàn tham dự Thánh Lễ cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn tại nghĩa trang Gethsemani vào thứ Bảy, ngày 20 tháng 11 lúc 2g trưa. Giáo xứ sẽ có xe bus đưa rước và phần ăn trưa cho cộng đoàn. Xe bus sẽ khởi hành lúc 12:30 tại Giáo Xứ Thánh Giuse. Sau Thánh Lễ sẽ có đọc kinh tại đền Đức Mẹ La Vang tại nghĩa trang. Xin cộng đoàn liên lạc văn phòng giáo xứ để đăng ký. Hạn chót đăng ký là đến hết ngày thứ Tư, 17 tháng 11. 

7. Thông báo đổi giờ: xin cộng đoàn chỉnh đồng hồ lùi lại một tiếng vào tối thứ Bảy ngày 6, tháng 11 trước khi đi ngủ.

8. Thông báo nghỉ lễ Remembrance Day, thứ 5, 11 tháng 11: văn phòng giáo xứ sẽ không làm việc nhưng các Thánh Lễ 8 giờ và 10:30 sáng vẫn như thường lệ. 

9. Ban Giáo Dục Đức Tin: xin kính mời toàn thể Phụ huynh có con/em đang theo học các Lớp Giáo lý/Việt ngữ, đến tham dự buổi họp Phụ huynh đầu tiên của năm học 2021-2022, lúc 12g trưa ngày Chúa nhật 07/11/2021. Rất mong quý phụ huynh sắp xếp và tham dự đông đủ.

10. Trường tiểu học Thánh Giuse: sẽ có buổi open house vào thứ Tư ngày 17 tháng 11 từ 9g sáng đến 1g trưa để giới thiệu cho quý phụ huynh về môi trường học tại trường tiểu học của giáo xứ. Kính xin các gia đình có con em trong tuổi đi học sắp xếp thời gian để tìm hiểu và đăng ký học cho con em mình trong năm học mới 2022. 

11. Nhóm Giới Trẻ của giáo xứ: sẽ có buổi thảo luận về đức tin vào Chúa Nhật ngày 14 tháng 11 lúc 7g tối tại hội trường của giáo xứ. Buổi thảo luận bằng tiếng Anh và các bạn giới trẻ trong giáo xứ được mời gọi để tham dự. 

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong Tuần

Thánh lễ thứ Sáu ngày 05/11 lúc 7g tối 

- Cầu cho LH Phaolo Lê Công Thành vừa mới qua đời do: 

o Cô Hương xin 

o Cô Thu xin 

o Cô Sen xin. 

- Cầu cho LH ông cố Giuse Lê Văn Tôn (thân phụ của Cha Thoại) do: 

o Huynh Đoàn Đa Minh xin. 

o Cô Sen xin. 

o ôb Quý xin 

- Cầu cho LH Phaolo Đoàn Quan Quyền và LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi mới qua đời do ôb cố Luân xin. 

- Cầu cho LH Maria mới qua đời tại VN do chị em Nail Plash xin. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa đời do gia đình con cháu xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH ôb nội ngoại, cha mẹ hai bên và các đẳng LH. Xin Chúa ban cho các con ơn hoán cải và giữ vững đức tin do một gia đình xin. 

- Cầu xin ơn bình an và chữa lành 

- Cầu cho LH Vincent, Maria, 4 LH Phêrô và các đẳng LH do Anh Hoàng xin 

- Cầu cho LH Phero Phít, Phero Chánh, các LH qua đời vì đại dịch COVID 19 do anh Hướng xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình và xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH sơ Kim, LH các linh mục, tổ tiên, ân nhân và các đẳng LH do 1 gđ xin 

- Cầu cho 3LH Giuse và các đẳng LH do 1 người xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các LH tổ tiên nội ngoại và các đẳng LH. Xin cho đại dịch COVID chóng qua do gđ Hồ Phó xin. 

- Cầu cho LH các đẳng LH do: 

o chị Chưởng xin. 

o Một người xin 

o Gđ Phan – Trang xin 

- Cầu cho LH Elizabeth Hồ Trúc Anh, Lễ Giỗ do gia đình xin 

- Cầu cho LH Giuse và Anna. 

- Cầu cho LH Maria và Giuse. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ do một người xin. 

- Cầu cho 2 LH Anton. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH Anna, Giuse và các đẳng LH. 

- Cầu cho 6 LH do một gia đình xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Giuse và Maria. 

- Cầu cho LH Mattha do một người xin. 

- Cầu cho LH Giuse và các đẳng LH do các con xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan Baotixita, LH tiên nhân nội ngoại và các đẳng LH do một người xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hoa và Anton Nguyễn Văn Tấn do các con xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho các đẳng LH do một gia đình xin. 

- Cầu cho LH Giuse và Maria. 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Quý, Maria Nguyễn Thị Lĩnh và các đẳng LH. 

- Cầu cho LH Gioan và Maria do Phạm Thị Nhu xin. 

- Cầu cho LH ôb, cha mẹ nội ngoại hai bên. Cầu cho Anton Trần Hữu Tắc và các đẳng LH do Trần Hữu Tuệ xin. 

- Cầu cho LH ôb, cha mẹ nội ngoại hai bên và các đẳng LH do: 

o Một người xin. 

o Ac Hiển Định xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH. 

- Cầu cho LH tiên nhân, cha mẹ hai bên, LH Phero, Catarina, Đa Minh và Maria. 

- Cầu cho LH Cha cố Gioan Nguyễn Hồng Pháp do phong trào Cursillo xin. 

- Cầu cho LH Phanxico Xavie và các đẳng LH do Lê Văn Long xin. 

- Cầu cho LH Giuse, Maria, Anton, Phanxico Xavie và các LH tiên nhân nội ngoại hai bên. 

- Cầu cho LH Maria và các LH tiên nhân do Nữ Chánh xin. 

- Cầu bình an cho cháu và cầu cho LH tiên nhân nội ngoại hai bên do ac Nam Tuyết xin. 

- Cầu cho 2 LH Đa Minh, Giuse, Maria và các đẳng LH do gđ Diễm Minh xin. 

Thánh lễ thứ Bảy ngày 06/11 lúc 7g tối 

- Cầu cho LH Phaolo Lê Công Thành do: 

o Cô Sen xin 

o Cô Bích xin 

- Cầu cho LH Phaolo Đoàn Quan Quyền và LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi mới qua đời do ôb cố Luân xin. 

- Cầu cho LH Maria vừa mới qua đời tại VN do con Tuyên Nhung xin. 

- Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Maria Lê Thị Kim Vân do ca đoàn Teresa xin. 

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH nơi luyện ngục do 1 gia đình xin 

- Cầu cho LH Vincent, Maria, 4 LH Phêrô và các đẳng LH do Anh Hoàng xin 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa đời do gia đình con cháu xin. 

- Cầu cho LH Wifan Martin, Paul Modder và các LH 

- Cầu cho LH Teresa Nguyễn Thị Huệ do các con xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các LH tiên nhân và các đẳng LH. Xin ơn chữa lành cho người thân đang đau nặng do gđ Quang-Nguyên xin. 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Bá Khang do các con xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình do 1 gia đình xin. 

- Cầu cho LH Teresa Nguyễn Nhu. 

- Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân và các đẳng LH do: 

o Khôi – Hoa xin. 

o 1 gia đình xin. 

o J. B Hiến Lê xin. 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Châu Toàn do các con xin. 

- Cầu cho LH Phaolo, Martha, Maria, Nguyễn Văn Hữu và Tony Trần do Cô Bích xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Ambrosio, Giuse, Maria, Gioan Baotixita do gia đình Thiên Ân xin. 

- Cầu cho LH Nội Ngoại và Teresa Nguyễn Thị Huệ do một người xin. 

- Cầu cho LH Phero và Mattha do ôb Phạm Dương xin. 

- Cầu cho LH Laurenso và Rosa. 

- Cầu cho LH Bênađô, ôb nội ngoại và các đẳng LH do ac Phong Loan xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH cha mẹ, anh chị em và tiên nhân. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin lễ như ý chỉ và cầu cho các đẳng LH do Phạm Nguyên xin. 

- Cầu cho LH ông cố Phaolo-Giuse, cha giáo Phero, LH tu sĩ nam nữ, các LH thai nhi và các đẳng LH. 

- Cầu cho LH Matta, 2LH Giuse và LH Teresa. Cầu bình an và xin ơn như ý chỉ cho gia đình. 

- Cầu cho LH Maria Bùi Thị Quý, Giuse Nguyễn Văn Nhung, Phanxico Xavie Nguyễn Văn Hoán, Phero Đan Trung Tín và 4 LH ngoại giáo do Hải Nguyễn xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. 

- Cầu cho LH ôb tổ tiên. 

- Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Vóc. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH. 

- Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse do gđ con cháu Minh xin. 

- Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Thược và Giuse Nguyễn Văn Sỹ. 

- Cầu cho LH ôb tổ tiên và các đẳng LH. 

- Cầu cho LH Giuse, Maria, Anton, Phanxico Xavie và các LH tiên nhân nội ngoại hai bên. 

- Lễ giỗ, cầu cho LH Augustino do Nữ Chánh xin. 

- Lễ giỗ, cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hiếu do các con xin. 

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 07/11 lúc 9:30 sáng 

- Cầu cho LH Phero Nguyễn Mạnh Hùng vừa qua đời tại Mỹ và LH Maria Nguyễn Thị Loan do Đào Dung xin. 

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi mới qua đời tại Mỹ do ôb cố Luân xin. 

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin. 

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin. 

- Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tiên nhân, ân nhân, Vincente-Teresa và các đẳng LH do gia đình ac Long Tứ xin. 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Nghĩa, Maria Đinh Thị Luyến, Đa Minh Phạm Đức Nghĩa đời do gia đình con cháu xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin. 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin. 

- Cầu cho LH Teresa Ngô Thị Ánh Tuyết do chồng, các con và các cháu xin. 

- Cầu cho LH tổ tiên, bố mẹ, thân nhân, LH Phero Lê Văn Thế, Maria Lê Thị Say và các đẳng LH do gia đình ac Trai Giới xin. 

- Cầu cho LH Maria, Gioan Baotixita và LH tổ tiên nội ngoại hai bên do ac Hương Thế xin. 

- Cầu cho LH cha cố Kenneth, LH Phaolo và Inê và các đẳng LH do ac Jimmy Hoa xin 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Bá Khang do các con xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các LH tiên nhân và các đẳng LH. Xin ơn chữa lành cho người thân đang đau nặng do gđ Quang-Nguyên xin. 

- Cầu cho các đẳng LH. Xin ơn chữa lành cho người thân đang đau nặng tại Calgary do gđ Phạm-Nguyễn xin. 

- Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH cha mẹ và các LH Gioan Baotixita do gđ Hồng – Nhơn xin. 

- Cầu cho các LH thân nhân và ân nhân trong giáo xứ thánh Giuse do nhóm chị Tánh xin. 

- Cầu bình an cho gia đinh và xin thánh hóa công việc làm được tốt đẹp. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH tổ tiên ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc nội ngoại 2 bên do Phương Khanh xin. 

- Cầu cho LH tổ tiên ông bà nội ngoại do: 

o Tuyên Nhung xin. 

o Một người xin. 

o Hiếu – Trang xin. 

o Một người xin. 

- Cầu cho LH Giuse và Maria do các con và các cháu xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, cầu bình an cho gđ và cầu cho các đẳng LH do Khánh Nga xin. 

- Cầu cho LH Phero Lê Văn Mão, Phero Lê Văn Sáng, Maria Nguyễn Ngọc Ánh, Teresa Ngô Thị Ánh Tuyết, Gioan, Phero và 4 LH Maria, và do ÔB. Lê Văn Trung xin. 

- Cầu cho LH Giuse và Maria do các con và các cháu xin. 

- Cầu cho LH Phero Lê Văn Mầm, Maria Đỗ Thị Xuân, Maria Nguyễn Lâm Thanh, Phero Lê Khánh, Phero Lê Văn Thủy và các đẳng LH do cháu Tùng-Phượng xin. 

- Cầu cho LH Micae và Maria do Đức Thanh xin. 

- Lễ giỗ, cầu cho LH Gioan do ac Quốc Thoa xin. 

- Cầu cho Phero Lê Văn Lợi, Phero Lê Văn Lâm, Phero Lê Văn Nhẫn, Phero Lê Văn Ngắm và các đẳng LH do ôb Lê Văn Trung xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hoa và Anton Nguyễn Văn Tấn do các con xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho các đẳng LH do một gia đình xin. 

- Cầu cho các đẳng LH do ac Nguyên Nga xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các đẳng LH do ac Tứ Long xin. 

- Cầu cho LH Maria do một gia đình xin. 

- Cầu cho LH tiên nhân và các đẳng LH do ac Hiện Vóc xin. 

- Cầu cho LH ôb, cha mẹ, tổ tiên nội ngoại hai bên do một gia đình xin. 

- Cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH Giuse, Agata, Vincente và Maria. Lễ giỗ, cầu cho LH Banebe Trần Đức Thắng do gđ chị Tâm xin. 

- Cầu cho LH Phaolo, Maria và các LH ôb tổ tiên. 

- Cầu cho LH Banabe, Giuse và Andre do Đoàn Liên Minh Thánh Tâm xin. 

- Cầu cho LH Andre, Toma và 2 LH Maria do gđ Hiền Nhiệm xin. 

- Cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH Maria do chị Định. 

- Xin ơn chữa lành và cầu bình an do ac Tâm Tuyết xin. 

- Cầu cho 2 LH Phero, 3 LH Maria và Phero Thủy do ôb Lê Văn Trung xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Lễ giỗ, cầu cho 2 LH Toma, LH Teresa, Maria, Dominico, Gioan Baotixita, LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên và các đẳng LH do cô Nga xin. 

- Cầu cho 2 LH Phero, Maria và các đẳng LH do ôb Trai Giới xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho LH Giuse Bùi Đức Tuấn và các đẳng LH do gđ con cháu Minh xin. 

- Cầu cho LH Gioan và Maria do hai con Truy-Hiên xin. 

- Cầu cho LH Phero Nguyễn Văn Xuân do Lê Văn Long xin. 

- Cầu cho quê hương nước Việt Nam do một người xin. 

- Cầu bình an cho An và em bé do: 

o Gđ Phạm Nguyễn xin. 

o Gđ Quang Nguyên xin. 

Thánh lễ Chúa Nhật ngày 07/11 lúc 3:00 chiều 

- Lễ giỗ. Cầu cho LH Đaminh và Anna do gđ chị Dương xin. 

- Cầu cho LH Phero Trần Thiếu Cường do Đỗ Thị Việt Hồng xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho LH ba mẹ Phanxico Savie và Maria Madalena do chị Hương xin. 

- Cầu cho LH Giuse, Phero và 2 LH Maria. Cầu cho LH tổ tiên ông bà nội ngoại do a/c Thành - Ba xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Xin ơn thánh hóa công việc làm do a/c Tài – Nương xin. 

- Cầu cho LH ông bà nội ngoại, 3 LH Maria, 4 LH Phero, LH Trương Tường Hưng, LH Trương Chí Hùng và các đẳng LH do gia đình Tuấn Jenny 

- Cầu cho LH Maria Lâm Thị Thìn, Giuse Lâm Văn Chấm, Teresa Cẩm Như, Maria Nguyễn Thị Lan, Đaminh Nguyễn Lợi do một người xin. 

- Cầu cho LH tiên nhân nội ngoại, ân Nhân, các chiến sĩ qua đời và các LH anh em họ hàng cùng các đẳng LH do La Pham xin. 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hạnh và Giuse Nguyễn Văn Hà do Diễm và Hân xin. 

- Cầu cho LH Phanxico Tiếp, Phaolo Giúp, Maria Mướt, Tadeo Chuộng, 6 LH Benadô, 6 LH Anna, Giacobe Sen, 4 LH Phero, Catarina, 4 LH Phaolo, Anton và 4 LH Giuse do một người xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, 2 LH Maria, 2 Lh Phero và cầu cho các đẳng LH do gđ cháu Lan xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Maria Quy, Rosa Võ Thị Duyên, Anton Trần Văn Nhân và các đẳng LH. Xin ơn chữa lành cho cháu do bác Mai xin. 

- Thánh lễ tạ ơn Chúa đã chọn lựa em chúng con lên hàng Giám Mục do anh chị, các cháu cùng bạn bè là ôb Quý Nhẫn, Long Thường và Tạ Viết Tản xin. 

- Cầu cho LH Gioan, Phaolo, 2 LH Đa Minh, 2 LH Giuse, LH Sir Mata và các đẳng LH do Phạm Thị Nhu xin. 

- Cầu cho 2 LH Maria, 2 LH Gioan Baotixita và LH Giuse. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho 10 LH Phero, 6 LH Maria, 5 LH Anna và các LH tiên nhân nội ngoại hai bên. 

Thứ Ba ngày 09/11 lúc 10:30 sáng 

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi, 2 LH Maria và LH Đa Minh 

Thứ Tư ngày 10/11 lúc 10:30 sáng 

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi, 2 LH Maria và LH Đa Minh 

Thứ Năm ngày 11/11 lúc 10:30 sáng 

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi, 2 LH Maria và LH Đa Minh

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram