Thông báo cuối tuần - Lễ Chúa Chịu Phép Rửa 10/01/ 2021

1. Thu tiền đợi hai: cho quỹ xây dựng của giáo xứ.

2. Xin cộng đoàn vẫn tiếp tục kiên nhẫn và sốt sắng, để tham dự Thánh Lễ qua trực tuyến. Tỉnh bang BC vừa kéo dài các qui định thêm đến ngày 5 tháng 2. Giáo Hội không thể và không bao giờ ngưng hoạt động: Nhà thờ của chúng ta vẫn mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu để anh chị em vào cầu nguyện và viếng Chúa, hoặc đến với tòa hòa giải. Trong giai đoạn thử thách này, chúng ta cùng nhau sống với một niềm tin vững mạnh qua Thánh Vịnh 23,1.4:

“CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

Dầu qua thung lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.

Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.”

3. Rước Mình Thánh Chúa: Vẫn được tiếp tục mỗi Chúa Nhật, từ 1 giờ - đến 2 giờ chiều. Xin anh chị em giữ chay 1 tiếng trước khi chịu Lễ. Anh chị em không cần phải đăng ký trước.

4. Trường tiểu học Thánh Giuse: Bắt đầu nhận đơn đăng ký cho năm học 2021-2022 từ lớp Mẫu giáo đến lớp Bảy. Đơn đã có sẵn trên trang mạng hoặc tại văn phòng của giáo xứ và trường học. Sẽ có Open House giới thiệu về trường học vào tháng 1, mọi thông tin chi tiết sẽ được cập nhật tại website của giáo xứ và trường học.

5. Chương trình hỗ trợ mai táng trọn gói tại giáo xứ: Hiện nay giáo xứ đã có ban Tang Chế để hỗ trợ các anh chị em trong việc sắp xếp hậu sự cho người thân bao gồm những vấn đề về nhà thờ, nhà quàn, nhà xác, nhà bần, và nghĩa trang. Xin anh chị em có nhu cầu liên lạc với văn phòng giáo xứ để biết thêm chi tiết.

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong Tuần

Thánh Lễ thứ Sáu 08/01 lúc 7g tối

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Gioan-Kim Tôn Ngọc Nhã vừa mới qua đời tại Mỹ và LH Ambrosio do gia đình Thiên Ân xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Đán mới qua đời tại VN do gia đình ac Kiểm Luận xin.

- Cầu cho LH Maria, các LH thai nhi và các đẳng LH.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình.

- Cầu cho cháu nội được mau khỏi bệnh.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gia đình chị Tuyết xin.

- Cầu bình an cho gia đình Marlyr Dayrid và cầu cho các đẳng LH do cô Thu xin.

- Cầu cho LH Anna, Gioan Baotixita và Vincente.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho LH tiên nhân nội ngoại, LH Gioan Baotixita và các đẳng LH.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu bình an cho gia đình và cầu cho 6 LH Giuse và LH Maria.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho LH tổ tiên ôb cha mẹ, em, các LH thân nhân và các đẳng LH.

Thánh lễ thứ Bảy 09/01 lúc 7g tối

- Cầu cho LH Anne Phạm Thị Năm vừa mới qua đời tại Việt Nam.

- Cầu cho LH Giuse Vũ Ngọc Oánh vừa mới qua đời tại Halmiton.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Đán vừa mới qua đời tại VN do :

· Gia đình ac Kiểm Luận xin

· Huynh Đoàn Đa Minh xin.

· Gđ ac Sơn Tuyến xin.

- Cầu cho LH Patrick Moncassin vừa mới qua đời tại Pháp.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình do Nguyễn Văn Thạc xin.

- Cầu cho LH Giuse, Maria và Antôn, LH tiên nhân nội ngoại và các đẳng LH.

- Tạ ơn năm cũ. Cầu bình an cho năm mới. Cầu cho LH Banabê Trần Đức Thắng do gia đình cô Tâm xin.

- Cầu bình an cho gia đình bạn bè. Cầu xin ơn Đức Mẹ soi sáng cho mọi người trong gia đình biết lắng nghe nhau do Marry xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ trong năm qua. Cầu bình an cho gia đình trong năm mới. Lễ tạ ơn như ý chỉ do gia đình Vincente xin.

- Lễ tạ ơn. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho chị được bình an và bớt sự đau đớn trong thể xác do chị Kim xin.

- Cầu cho LH Dominicô Phaolô, 3 LH Phêrô, 2 LH Maria và các đẳng LH do gia đình xin.

- Cầu cho LH Hoàng Đạt Thành do Nữ Chánh xin.

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gia đình chị Tuyết xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho ông ngoại Phanxico Xavie Hoàng Chính.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Cầu cho sức khỏe của bố mẹ hai bên, xin thánh hóa công ăn việc làm và cầu cho các đẳng LH do Quang-Nguyên xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Maria Trần Thị Đào do Nhung Hấn xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Phero Nguyễn Đức Quyền do:

· Gia đình ac Bằng Thi xin.

· Một gia đình xin.

- Cầu cho LH Phero Nguyễn Đức Châu do gia đình ac Phú Kim xin.

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình trong năm mới. Cầu cho LH ôb tổ tiên và các đẳng LH.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cha Phanxico Trương Bửu Diệp. Cầu cho LH Maria Ngô Phạm Ngọc-Tâm, Maria Ngô Phạm Ngọc-Trâm, LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên và các đẳng LH do Joseph xin.

- Cầu bình an cho gđình và cầu cho LH Maria do Thỳ Trâm xin.

- Lễ giỗ 100 ngày, cầu cho LH Phanxico Võ Phước Mười.

Thánh lễ Chúa Nhật 10/01 lúc 9:30 sáng

- Cầu cho LH Phaolo Hoàng Đạt Thành vừa mới qua đời do:

· Ban Giáo Dục Đức Tin xin

· Gđ ac Đào Việt xin.

· Anh Lạc xin.

· Gđ ac Hiền Nhiệm xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Đán mới qua đời tại VN do gia đình ac Kiểm Luận xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình và thế giới. Cầu cho LH Anna Nguyễn Thị Nho mới qua đời tại Mỹ do Võ Khang xin.

- Cầu cho LH Lorenso Nguyễn Quốc Niệm vừa mới qua đời tại VN do Nữ Chánh xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an nam mới cho quý cha, cộng đoàn và gia đình các em ca đoàn Đa Minh Saviô. Cầu cho LH ông ngoại của em Anna Hiền là Lawrensô vừa qua đời tại Việt Nam do ca đoàn Đa Minh Saviô xin.

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse. Cầu cho các linh hồn mồ côi & LH tiên nhân & 2 LH Gioan Baotixita & 2 LH Maria do Bà Đắc xin.

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bác Tân xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Hiển do vợ và các con xin

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gia đình chị Tuyết xin.

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho LH Roco Phạm Định, LH Teresa Vũ Thị Sáng và các đẳng LH do gđ hai cháu Kevin và Phương xin.

- Lễ giỗ, cầu cho LH Giuse Đỗ Văn Cung, LH Anna Từ Thị Tư, Anna Đặng Thị Hoài, Maria Đỗ Thị Mười, Maria Đỗ Thị Ty, Maria Đỗ Thị Thuận, Maria Đỗ Thị Dung, Maria Đỗ Thị Xuân và ôb tổ tiên nội ngoại hai bên do bác Tân xin.

- Cầu cho LH Philipphe Nguyễn Khắc Tâm do dì Tươi xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse. Cầu cho LH Anton và các đẳng LH do chị Vân xin.

- Cầu cho các chị có sinh nhật trong tháng 1 luôn được mọi ơn lành. Cầu nguyện cho các Cha luôn khỏe mạnh và bình an. Cầu cho các bác cao niên luôn sống phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa qua sự cầu bầu của Mẹ Maria do Hội Các Bà Mẹ xin.

- Cầu bình an cho gia đình do gia đình ac Hiền Nhiệm xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ. Cầu bình an cho gia đình. Cầu cho LH Bênađô và các đẳng LH do gia đình Phong Loan xin.

- Cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH Anna do Hiển Định xin.

- Tạ ơn năm cũ. Cầu bình an cho gia đình trong năm mới do ô/b Trần Văn Nghệ.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và năm cũ. Cầu bình an cho năm mới. Cầu cho LH Phêrô Lê Văn Thủy do ô/b Lê Văn Trung xin.

- Tạ ơn năm cũ. Cầu bình an cho gia đình trong năm mới. Cầu cho LH ông bà tổ tiên do Hạnh Thủy xin.

- Cầu cho LH Maria Lê Thị Kem do Hùng – Loan xin.

- Cầu cho LH Giuse Hiển, Aphongso và Maria Tario do ôb Nên xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho sức khỏe của bố mẹ hai bên và người thân. Cầu cho các đẳng LH do Quang-Nguyên xin.

- Cầu LH Maria-Têrêsa do bác Hưng xin.

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ. Lễ giỗ, cầu cho LH Maria do bà Nga xin.

© Copyright 2020 - Developed & Maintained by Minh Nguyen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram