Thông Báo Cuối Tuần - LỄ CHÚA KI-TÔ VUA - B - 21/11/2021 

1. Thu tiền đợt 2: Cho quỹ truyền giáo trong Giáo Phận Vancouver 

2. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu, 26 tháng 11, do nhóm Lòng Thương Xót Chúa phụ trách. 

3. Tổng vệ sinh giáo xứ: Để mừng đón lễ Giáng sinh sắp đến, kính mời các hội đoàn và ban ngành đến chung tay dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài giáo xứ vào thứ Bảy ngày 27 tháng 11 lúc 10g sáng. 

4. Lễ tiếng Việt, các Thánh Tử Đạo Việt Nam, lễ Trọng: vào thứ Tư ngày 24 tháng 11, lúc 10:30 sáng và 7g tối. 

5. Trong các Thánh Lễ, đặc biệt Lễ Chúa Nhật, rất mong quý ông bà anh chị em đến trước xin ngồi dồn lên trên các dãy ghế phía trên và đừng ngồi phía đầu bên ngoài ghế vì sẽ cản trở cho người vào sau. Để tham dự Thánh Lễ trang nghiêm sốt sắng, xin anh chị em đừng ngồi hành lang phía dưới nhà thờ khi trong nhà thờ còn nhiều chỗ. 

6. Đăng quảng cáo trong tờ thông tin của giáo xứ: giáo xứ tiếp tục nhận đăng ký mới cho quảng cáo. Những anh chị em nào cần đăng quảng cáo cho việc kinh doanh của mình, xin liên lạc văn phòng. 

Xin chân thành cám ơn cộng đoàn.


Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Sáu ngày 19/11 lúc 7g tối 

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi do ôb cố Luân xin. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Cầu cho 3LH Giuse và các đẳng LH do 1 người xin. 

- Cầu cho LH tiên nhân, cha mẹ hai bên, LH Phero, Catarina, Đa Minh và Maria. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Giuse Maria, Anton và tiên nhân nội ngoại 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình anh chị em huynh đoàn và ân nhân. Cầu cho các đẳng LH do Huynh Đoàn Đa Minh xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ, cầu cho LH tiên nhân nội ngoại vaf LH Gioan Baotixita do 1 người xin 

- Cầu cho LH Phero Teresa, Lễ giỗ do 1 người xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ, cầu cho 3LH Đaminh, 2 LH Maria và các đẳng LH. 

- Cầu cho LH Giuse Phạm Văn Tân và các LH trong Giáo xứ Thánh Giuse do Phu và Hương xin. 

- Cầu cho LH Gioan Baotixita, Giuse, 2 LH Maria, 2 LH Vicente, và các LH anh chị em nội ngoại do Phu và Hương xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ do 1 nguời xin 

- Cầu cho LH Maria và các đẳng LH do 1 người xin. 

- Cầu cho LH ba và má do Nguyễn Năng Thới xin 

- Cầu cho các LH do 1 người xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Gioan Kim, Maria, Madalena, Phero, LH ân nhân và các đẳng LH do ô.b Ho Phó xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu cho 2 LH Gioan Baotixita, 4 LH Phero, 4 LH Maria và LH Batolomeo do 1 người xin 

- Cầu cho LH Anna mới qua đời bên Mỷ do 1 người xin 

Thứ Bảy ngày 20/11 lúc 7g tối 

- Cầu cho LH Teresa Phạm Thị Thiên Thanh, Giuse Đỗ Minh Lý vừa mới qua đời 

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi do ôb cố Luân xin. 

- Cầu cho LH Phaolo Lê Công Thành do: 

· Cô Sen xin 

· Cô Bích xin 

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Lễ giỗ 1 năm, cầu cho LH Maria Lê Thị Kim Vân do ca đoàn Teresa xin 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Bá Khang do các con xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các LH tiên nhân và các đẳng LH. Xin ơn chữa lành cho người thân đang đau nặng và cầu cho ba nhân ngày sinh nhật do gđ Quang-Nguyên xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Giuse Maria, Anton và tiên nhân nội ngoại 

- Cầu cho LH Tony Trần do Cô Bích xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH Ambrosio, Giuse, Maria và Gioan Baotixita do gđ Thiên Ân xin. 

- Cầu cho LH Giuse và Anna do gđ Phương Hợp xin. 

- Cầu cho LH cha cố Giuse Vũ Anh Thu, Giuse Nguyễn Ngọc Phi và Nguyễn Công Lý do anh Cường xin 

- Cầu cho LH ông bà nội ngoại, LH Giuse Phạm Hải và Maria Tính do Monica xin 

- Cầu cho LH ông bà cha mẹ 2 bên do ac Tâm Hoa xin. 

- Cầu cho LH Maria Hà Thị Tỵ mới qua đời ở Việt Nam do con Nguyễn Thiên Thanh và gia đình xin. 

- Cầu cho LH Giuse Lê Ngọc Phương, Phaolo Lê Công Thành, Anton-Maria và các LH do chi Tánh xin 

- Cầu cho LH Phero, lễ giỗ do các con xin 

- Cầu cho LH ông bà ngoại và LH Teresa Nguyễn Thị Huệ do các con và các cháu xin. 

- Cầu cho LH Maria Hà Thị Tỵ vừa mới qua đời tại Vietnam do Hội Mân Côi xin. 

- Cầu cho LH Giuse Phương, Nicola, Maria, Gioan và các đẳng LH do gđ Khang Lệ xin 

- Xin lễ như ý chỉ, cầu cho LH Giacobe-Giuse, Phaolo và Alexu do 1 người xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse cầu bình an cho gđ và xin lễ như ý chỉ do 1 gđ xin. 

Chúa Nhật ngày 21/11 lúc 9:30 sáng 

- Cầu cho LH Phaolo Đỗ Thanh Lợi do ôb cố Luân xin. 

- Lễ tạ ơn, xin lễ như ý chỉ. Cầu cho LH nội ngoại hai bên, cầu cho các đẳng linh hồn. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Lệ do Hạnh Huyền xin. 

- Cầu cho LH Phêrô Đỗ Duy Tân do bà Tân xin. 

- Cầu cho LH ôb tổ tiên nội ngoại hai bên, LH Anna, Anton, Maria, Matta và các đẳng LH. 

- Cầu cho LH Giuse Hoàng Văn Tới, hai LH Gioan Baotixita do gđ chị Tuyết xin. 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Văn Thanh do vợ và các con xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an gia đình. Cầu cho LH Roco, Teresa, Phanxico Xavie và Anna do gia đình ac Tuyết Nam xin. 

- Cầu cho LH Giuse và Maria do các con và các cháu xin. 

- Cầu cho LH Teresa Ngô Thị Ánh Tuyết do chồng, các con và các cháu xin. 

- Cầu cho LH tổ tiên, bố mẹ, thân nhân, 2 LH Phero, LH Phero Lê Văn Thế, LH Maria, Maria Lê Thị Say và các đẳng LH do gia đình ac Trai Giới xin. 

- Cầu cho LH Maria, Gioan Baotixita và LH tổ tiên nội ngoại hai bên do ac Hương Thế xin. 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Bá Khang do các con xin. 

- Cầu cho LH cha cố Kenneth, LH Phaolo và Inê và các đẳng LH do ac Jimmy Hoa xin. 

- Cầu cho LH Giuse và Maria do các con và các cháu xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Hoa và Anton Nguyễn Văn Tấn do các con xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu cho các đẳng LH do một gia đình xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gia đình. Cầu cho các LH tiên nhân và các đẳng LH. Xin ơn chữa lành cho người thân đang đau nặng và cầu cho ba nhân ngày sinh nhật do gđ Quang-Nguyên xin 

- Cầu bình an cho gia đình, 3 LH Giuse và LH Anna do một người xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, 4 LH Giuse, 5 LH Anna và LH Toma do 1 người xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Giuse Maria, Anton và tiên nhân nội ngoại 

- Cầu cho các LH Matta và các LH Gioan do gđ Hồng – Nhơn xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ và xin cho công việc được tốt đẹp do một người xin. 

- Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình các con cháu và xin tạ ơn hôn phối 45 năm do cô chú Đoan Đào xin 

- Cầu cho LH Gioan Baotixita, Anna, Phero và Giuse do 1 gđ xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Anna và các đẳng LH do chị Kim Anh xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ do Kenny Young xin 

- Cầu cho LH Catarina, Đỗ Tân lễ giỗ. Do ôb Luân xin. 

- Cầu cho LH ông bà Cha mẹ nội ngoại 2 bên, LH Gioan-Baotixita Nguyễn Ngọc Sang và LH Giuse Đỗ Quang Khải do cô chú Đoan Đào xin 

- Cầu cho LH Madalena và Đa Minh mới qua đời tại Vietnam do Cô Hoa và Jimmy xin. 

- Tạ ơn Chúa, kỷ niệm 33 năm hôn phối của Lê Minh Hào và Nguyễn Xuân Huyền Ngọc do Lê Ngọc Phương anh xin 

- Cầu cho LH Giuse Lê Ngọc Phương do cô Sơn Hà xin 

- Cầu cho LH Giuse Nguyễn Quang Cánh và Giuse Nguyễn Quang Trường và các LH tiên nhân 2 bên do gđ Đào Tài xin. 

- Cầu cho LH Maria Nguyễn Thị Tha do gđ Hiền Nhiệm xin 

- Tạ ơn Chúa, kỷ niệm 31 năm hôn phối của Lê Hoàng Phong và Đinh Thị Bạch Tuyết do Lê Ngọc Phương Anh xin 

- Cầu cho LH Lucia, Annes, Giacobe, Maria, Anton và Giuse do 1 người xin 

- Cầu cho quê hương nước Viet Nam do 1 người xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức mẹ, Thánh cả Giuse, cầu bình an cho gđ và cầu cho các LH tiên nhân do 1 người xin 

Chúa Nhật ngày 21/11 lúc 3g chiều 

- Cầu cho LH bác Maria mới qua đời tại Vietnam do ac Nam Phụng xin. 

- Cầu cho LH Phero Trần Thiếu Cường do Đỗ Thị Việt Hồng xin 

- Cầu cho quỹ sự sống của giáo phận Vancouver. 

- Cầu cho 2 LH Maria, LH Toma và LH Phero do 1 người xin 

- Cầu cho LH linh mục, tổ tiên, LH các ân nhân và các đẳng LH do 1 gđ xin 

- Cầu cho LH ông bà Trinh Trưng, LH hai bác Khoát, LH các chiến sĩ và các đẳng LH do anh Hướng xin 

- Cầu cho 2 LH Phero Phít và Phero Chánh do 1 gđ xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ do Kenny Young xin 

- Cầu cho các LH nơi luyện ngục và các đẳng LH do 1 gđ xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ, cầu cho LH Phaolo Ngọc Anh, Anna Đợt do gđ Nguyên Vy xin. 

- Cẩu cho LH Phero Nguyên Văn An, Lê Văn lai, Lê Văn Thuy và Nguyên Hiếu Thành do gđ Trung Lan xin. 

- Cầu bình an cho gđ, cầu cho 2 LH Giuse, 3 LH Maria do gđ Loan Khang xin 

- Cầu bình an cho gia đình và cầu cho các đẳng LH do gđ Thắng Yến xin 

- Cầu cho LH Philip Nguyễn Khắc Tâm do anh Sự xin 

- Cầu bình an cho gia đình và cầu cho LH tiên nhân do 1 người xin 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình và cầu cho các LH do Thùy Trâm xin. 

- Cầu cho LH Gioan Kim, Giuse, Maria và Giacobe do gđ Thắng Yến xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và cầu bình an cho gđ do Nguyễn Văn Thạc xin. 

- Cầu cho các Lh tiên nhân và các đẳng LH do Việt Trang xin 

- Cầu cho các linh mục và tu sĩ tỉnh dòng Đa Minh Viet nam do 1 người xin 

- Cầu cho các đẳng LH do ac Trâm Trí xin 

- Cầu cho LH bà Nguyễn Duy Hàn và Maria Hà Thy Tỵ do gđ Tiến Hoa xin. 

- Tạ ơn Chúa, Đức mẹ, Thánh cả Giuse, cầu bình an cho gđ, cầu cho các LH tiên nhân và các đẳng LH do bà Hạnh xin 

Thứ Ba 23/11 at 10:30 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gđ, xin như ý chỉ, Cầu cho LH ông bà cha mẹ 2 bên, LH Giuse Phạm Văn Đức, Giuse Bùi Thành Thế, 2 LH Giacobe, Batolomeo, 2 LH Annes, Phaolo, Giuse và 2 LH thai nhi. 

Thứ Tư 24/11 at 10:30 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho LH tiên nhân, LH Giuse Trương Quang Cảnh, Giuse, Phero, Anna, Isav, 2 LH Giacobe, Agnes, Alexu, 2 LH Maria và Tadeo, 

Thứ Năm 25/11 at 10:30 

- Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, xin ơn chữa lành, xin như ý chỉ, cầu cho LH tiên nhân, LH Maria,Tôma, Giacobe, Anna, Elizabet, Cha Giáo Bảo và các đẳng LH

© Copyright 2020 - Developed & Maintained by Minh Nguyen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram