Thông Báo Giáo Xứ

Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XII Thường Niên - B 6/20/2021

Thu tiền đợt hai: cho quỹ sự sống (Pro-life) của giáo phận Vancouver. Rước Mình Thánh Chúa: sẽ còn lại một chiều Chúa Nhật, từ 1 đến 1g45. Về việc đăng ký Lễ, vẫn 2 tuần 1 lần. “Càng hiểu về Chúa, càng mến yêu Ngài.” Giáo xứ sẽ có buổi học hỏi và tĩnh […]

Xem Thêm
Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XI Thường Niên – B - 6/13/2021

Thu tiền đợt hai: cho quỹ xây dựng của giáo xứ. Giải tội: 15 phút trước Thánh Lễ tối thứ Sáu và cuối tuần. Bắt đầu từ thứ Ba 15/06: giáo xứ sẽ bắt đầu lại việc dâng các Thánh lễ bên trong nhà thờ. Kính xin cộng đoàn vẫn đăng ký cho những Thánh […]

Xem Thêm
Thông Báo Cuối Tuần - CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA - B - 6/6/2021

1. Thu tiền đợt hai: cho quỹ truyền giáo (Catholic Mission in Canada) tại Canada. 2. Giải tội: 15 phút trước mỗi Thánh Lễ cho tối thứ Sáu và cuối tuần. 3. Rước Mình Thánh Chúa vẫn như thường: Tối thứ Bảy, từ 8 đến 8g45, và chiều Chúa Nhật từ 1 đến 1g45. 4. […]

Xem Thêm
Thông Báo Cuối Tuần - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI - B - 05/30/2021

1. Rước Mình Thánh Chúa vẫn giữ như cũ: Tối thứ Bảy, từ 8 đến 8g45, và chiều Chúa Nhật từ 1 đến 1g45. 2. Giải tội: 15 phút trước mỗi Thánh Lễ tối thứ Sáu và cuối tuần. 3. Trường tiểu học của giáo xứ: vẫn tiếp tục nhận đơn đăng ký cho năm […]

Xem Thêm
Thông báo cuối tuần - CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THÂN HIỆN XUỐNG - B - 05/23/2021

1. Sân chơi cho trường tiểu học khá nhỏ và chỉ dành cho các em tới lớp 3, còn từ lớp 4 đến 7 trong mấy chục năm qua các em phải sinh hoạt tại sân đậu xe của trường học. Vì thế, để tạo điều kiện cho các em từ lớp 4 - 7, […]

Xem Thêm
Thông báo cuối tuần - CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN - B - 05/16/2021

1. Rước Mình Thánh Chúa vẫn như thường: Tối thứ Bảy, từ 8 đến 8g45, và chiều Chúa Nhật từ 1 đến 1g45. 2. Giải tội: 15 phút trước mỗi Thánh Lễ tối thứ Sáu và cuối tuần. 3. Thánh Lễ An Táng: cho ông Giuse Lê Ngọc Phương, vào thứ ba, ngày 25 tháng […]

Xem Thêm

Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
Đóng Góp
© Copyright 2020 - Developed & Maintained by Minh Nguyen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram