Thông Báo Giáo Xứ

Thông báo cuối tuần - Chúa Nhật VI Phục Sinh - B - 05/09/2021

1. Thu tiền đợi hai: cho quỹ Mục Vụ của Đức Thánh Cha (The Pope’s Patoral Works). 2. Lễ giỗ cha cố Đaminh Ngô Hưng Nghĩa, sẽ được cử hành vào thứ Sáu ngày 14 tháng 5: 6: 20 tối đọc kinh Mân Côi và kinh Đức Bà, sau đó Thánh Lễ. 3. Trong tháng […]

Xem Thêm
Thông báo cuối tuần - Chúa Nhật V Phục Sinh - B - 05/02/2021

1. Thu tiền đợi hai: cho quỹ xây dựng và bảo trì của giáo xứ. 2. Sân chơi cho trường tiểu học khá nhỏ và chỉ dành cho các em tới lớp 3, còn từ lớp 4 đến 7 trong mấy chục năm qua các em phải sinh hoạt tại sân đậu xe của trường […]

Xem Thêm
Thông báo cuối tuần - Chúa Nhật IV Phục Sinh - B - 04/25/2021

1. Thu tiền đợi hai: cho quỹ ơn gọi của địa phận Vancouver. 2. Rước mình Thánh Chúa trong vòng 45 phút:: sau Thánh lễ thứ Bảy cho đến 8:45 tối, và Chúa Nhật từ 1g chiều cho tới 1:45g chiều. 3. Giải tội: 15 phút trước mỗi Thánh lễ Thứ Sáu và cuối tuần. […]

Xem Thêm
Hướng dẫn đăng ký dự lễ

Xin cộng đoàn xem hướng dẫn đăng ký dự lễ dưới đây:

Xem Thêm
Thông báo cuối tuần - Chúa Nhật III Phục Sinh - B - 04/18/2021

1. Rước mình Thánh Chúa: sau Thánh lễ thứ Bảy cho đến 8:45 tối, và Chúa Nhật từ 1g chiều cho tới 1:45g chiều. 2. Giải tội: 15 phút trước mỗi Thánh lễ Thứ Sáu và cuối tuần. 3. Về việc tham dự các Thánh lễ ngoài trời tại giáo xứ: Xin quý cộng đoàn […]

Xem Thêm
Thông báo cuối tuần - CHÚA NHẬT LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT - B - 04/11/2021

1. Thu tiền đợt 2: đóng góp cho quỹ xây dựng và bảo trì giáo xứ. 2. Nhân dịp mừng bổn mạng Nhóm Lòng Chúa Thương Xót: sẽ có chầu Thánh Thể vào Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót này lúc 2:15g chiều. Chương trình sẽ được trực tuyến qua trang mạng của giáo xứ. […]

Xem Thêm

Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
Đóng Góp
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram