Thông Báo Giáo Xứ

Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XXXI Thường Niên - B - 31/10/2021

 1. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu, 05 tháng 11, do Đoàn Liên Minh Thánh Tâm phụ trách.  2. Hội Các Bà Mẹ và Đoàn Liên Minh Thánh Tâm: sẽ họp vào Chúa Nhật, ngày 7 tháng 11, lúc 7g tối.  3. Chương trình các Thánh lễ đặc biệt trong tháng 11 như sau:  · Giáo […]

Xem Thêm
Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XXX Thường Niên - B - 24/10/2021

1.Thu tiền đợt hai: cho quỹ truyền giáo của Giáo Hội (World mission Sunday) 2.Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu 29 tháng 10, do Hội Mân Côi phụ trách. 3.Chương trình bế mạc tháng 10, tháng mừng kính Đức Mẹ Mân Côi: Giáo xứ sẽ có rước kiệu Đức Mẹ chung quanh nhà thờ, vào thứ […]

Xem Thêm
Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XXIX Thường Niên – B - 17/10/2021

1. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu 22 tháng 10, do nhóm Kính Lòng Thương Xót Chúa phụ trách.  2. Khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI: Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai mạc Thượng Hội đồng với chủ đề “Vì một Giáo hội hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Truyền giáo” […]

Xem Thêm
Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – B - 10/10/2021

1. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu 15 tháng 10, do Huynh Đoàn Đa Minh phụ trách.  2. Đọc kinh nhân ngày giỗ cho cha Giuse Trương Quang Cảnh: vào ngày thứ Sáu 15 tháng 10 lúc 6:15 tối.  3. Thánh lễ bổn mạng Hội Mân Côi: sẽ cử hành vào Thứ Bảy, ngày 16 tháng […]

Xem Thêm
Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XXVII Thường Niên – B - 03/10/2021

1. Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu 08 tháng 10, do hội Các Bà Mẹ Công Giáo phụ trách.  2. Thánh lễ mừng Kính Đức Mẹ Mân Côi: sẽ được cử hành vào lúc 7g tối thứ Năm ngày 07 tháng 10. Trước Lễ sẽ có Bí Tích Hòa Giải lúc 6:30 tối. Xin kính mời […]

Xem Thêm
Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XXVI Thường Niên – B - 26/09/2021

1.Thu tiền đợt hai: cho quỹ truyền giáo của Giáo Hội tại Canada.  2.Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu 01 tháng 10, do Đoàn Liên Minh Thánh Tâm phụ trách.  3.Chương trình khai mạc tháng 10 Kính Đức Mẹ Mân Côi: Giáo xứ sẽ có rước kiệu Đức Mẹ chung quanh nhà thờ, vào thứ Bảy […]

Xem Thêm

Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
Đóng Góp
© Copyright 2020 - Developed & Maintained by Minh Nguyen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram