Thông Báo Giáo Xứ

Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XVI Thường Niên – B - 7/18/2021

Giờ Thánh Lễ: Giáo xứ sẽ trở lại dâng các Thánh lễ như trước khi đại dịch Covidvà sẽ được áp dụng từ ngày 01/08 như sau:a. Lễ ngày thường: Tiếng Anh: lúc 8g sáng, từ thứ Hai đến thứ Sáu, ngoại trừ thứ Tư sẽ khôngcó Lễ lúc 8g sáng mà sẽ có Thánh […]

Xem Thêm
Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XV Thường Niên – B - 7/11/2021

Thu tiền đợt hai: cho quỹ xây dựng của giáo xứ. Giờ Thánh Lễ: Vẫn như thường lệ, xin xem thêm chi tiết trên mạng hoặc tờ thông tin giáo xứ. Nghi thức Hòa Giải: 30 phút trước mỗi Thánh lễ Thứ Sáu và cuối tuần. Thánh Lễ an táng cho LH Anton Nguyễn Văn […]

Xem Thêm
Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XIV Thường Niên – B - 7/4/2021

1. Chúa Nhật mùng 4 tháng 7, 14 thường niên năm B, sẽ là ngày trực tuyến và Rước Lễ ngoài trời Chúa Nhật từ 1-1:45 pm lần cuối cùng. Kính mời tất cả ông bà anh chị em trở lại tham dự Thánh Lễ tại nhà thờ với số lượng không giới hạn và […]

Xem Thêm
Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XIII Thường Niên - B- 6/27/2021

1. Rước Mình Thánh Chúa: sẽ còn lại một chiều Chúa Nhật, từ 1 đến 1g45. 2. Về việc xin Lễ cho các Thánh Lễ cuối tuần: để văn phòng kịp và sắp xếp rao ý lễ trước các Thánh lễ, kính xin các anh chị em xin Lễ tại văn phòng, hoặc bỏ ý […]

Xem Thêm
Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XII Thường Niên - B 6/20/2021

Thu tiền đợt hai: cho quỹ sự sống (Pro-life) của giáo phận Vancouver. Rước Mình Thánh Chúa: sẽ còn lại một chiều Chúa Nhật, từ 1 đến 1g45. Về việc đăng ký Lễ, vẫn 2 tuần 1 lần. “Càng hiểu về Chúa, càng mến yêu Ngài.” Giáo xứ sẽ có buổi học hỏi và tĩnh […]

Xem Thêm
Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật XI Thường Niên – B - 6/13/2021

Thu tiền đợt hai: cho quỹ xây dựng của giáo xứ. Giải tội: 15 phút trước Thánh Lễ tối thứ Sáu và cuối tuần. Bắt đầu từ thứ Ba 15/06: giáo xứ sẽ bắt đầu lại việc dâng các Thánh lễ bên trong nhà thờ. Kính xin cộng đoàn vẫn đăng ký cho những Thánh […]

Xem Thêm

Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
Đóng Góp
© Copyright 2020 - Developed & Maintained by Minh Nguyen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram