Thông Báo Giáo Xứ

Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật Đại Lễ Giáng Sinh Năm A 25/12/22 

1. Thu Tiền đợt hai: tuần này có thu tiền đợt hai cho quỹ Lễ Giáng Sinh của giáo xứ. (Christmas offering) 2. Cập nhật chương trình Project Advance 2022: hiện nay giáo xứ đã nhận được $61,780. Kính mong quý cộng đoàn quảng đại tiếp tục đóng góp đến muc tiêu là $90,000. 3. Sẽ không có Chầu Thánh […]

Xem Thêm
Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật Thứ Bốn Mùa Vọng -Năm A 18/12/22 

THÔNG BÁO 1. Thánh Lễ an táng cụ Maria Trần Thị Vòng vào thứ ba, ngày 20 tháng 12, lúc 10:30 sáng. Nghi thức viếng xác lúc 9:30. 2. Buổi học cuối cùng của “Hiểu và Sống Lời Chúa” phần 1, với chủ đề Thánh Thể và Cầu Nguyện, sẽ vào thứ Ba ngày 20 tháng 12, lúc 7:30 tối. 3. Về việc đưa đón các cụ cao niên từ 75 tuổi trở lên: các cụ cao niên muốn tham dự Thánh Lễ 7g tối Thứ Bảy và 9:30 sáng Chúa Nhật, nhưng không thể tự túc đi đến nhà thờ được, xin liên hệ văn phòng giáo xứ để […]

Xem Thêm
Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Vọng -Năm A 11/12/22 

THÔNG BÁO 1. Thu tiền đợt hai: giáo xứ sẽ nhận tiền đợt hai cho quỹ xây dựng (Building Fund). 2. Lễ an táng cháu Gioan Bùi Trương Anh Hào sẽ được cử hành vào thứ Tư, ngày 14 tháng 12, lúc 10:30 sáng. Nghi thức viếng xác lúc 9g30. 3. Thánh Lễ an táng cụ […]

Xem Thêm
Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Vọng -Năm A 4/12/22 

THÔNG BÁO 1. Tuần này giáo xứ sẽ nhận tiền đợt hai cho quỹ giúp giới trẻ địa phận (Youth Ministry). 2. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ trọng và buộc, vào thứ Năm, ngày 8/12: Tiếng Việt sẽ có 2 Lễ: lúc 10g 30 sáng và 7g tối. 3.Giải tội mùa vọng:  •Tiếng Anh: Thứ […]

Xem Thêm
Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng -Năm A 27/11/22

THÔNG BÁO 1.  Tuần này giáo xứ sẽ nhận tiền đợt hai cho quỹ Bác Ái Giáng Sinh của giáo xứ (Christmas outreach). Các khoản quyên góp sẽ giúp mỗi gia đình có một con gà, hoặc gà tây và một thẻ mua hàng cho một bữa tối Giáng sinh. Giáo xứ khuyến khích đóng góp quà hiện […]

Xem Thêm
Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật 34 TN - Lễ Chúa Ki-Tô Vua Vũ Trụ - Năm C 20/11/22

THÔNG BÁO 1. Tuần này giáo xứ sẽ nhận tiền đợt hai cho quỹ truyền giáo trong Giáo Phận Vancouver (Home Mission) 2. Buổi viếng xác linh hồn Lorenso Hoàng Bá Long sẽ được cử hành vào ngày Thứ Hai, ngày 21/11 vào lúc 10g sáng, Sau đó là Thánh Lễ lúc 11g sáng và an táng tại […]

Xem Thêm

Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
Đóng Góp
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram