Thông Báo Giáo Xứ

Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật 23 Thường Niên C - 04/09/2022

1. Chầu Thánh Thể, thứ Sáu ngày 09/09 do Hội Các Bà Mẹ Công Giáo phụ trách. 2. Hội Mân Côi họp định kỳ vào ngày 10/09 lúc 10:30 sáng 3. Thứ Bảy ngày 10 tháng 9, từ 10g sáng đến 12 g trưa, xin mời các thầy cô giáo Giáo lý và Việt ngữ tham dự buổi tĩnh tâm và Chầu Thánh […]

Xem Thêm
Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật 22 Thường Niên C - 28/08/2022

THÔNG BÁO Sau 3 năm bị ngưng trệ do đại dịch Covid, giờ đây Thánh Lễ dành cho thiếu nhi ngày Chủ Nhật sẽ bắt đầu lúc 2g chiều, thay vì 3g chiều, kể từ Chúa Nhật 11 tháng 9, cũng là ngày khai giảng. Giờ học Việt Ngữ lúc 11:30 trưa và giờ học […]

Xem Thêm
Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật 21 Thường Niên C - 21/08/2022

THÔNG BÁO 1.  Chầu Thánh Thể, thứ Sáu ngày 26/8 do do hội các bà mẹ phụ trách. 2. Họp giáo lý viên ngày 21/8 lúc 1g chiều. Và họp giáo viên Việt ngữ, lúc 11:30 sáng ngày 28/8. Cả hai cuộc họp này sẽ diễn ra tại nhà xứ cũ. 3. Giáo lý dự […]

Xem Thêm
Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật 20 Thường Niên C - 14/08/2022

1. Hôm nay giáo xứ sẽ nhận sự đóng góp đợt 2 của cộng đoàn cho quỹ xây dựng (Building fund). 2.  Chầu Thánh Thể, thứ Sáu ngày 19 tháng 8 do Huynh Đoàn Đaminh phụ trách. 3. Thánh lễ mừng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời sẽ diễn ra vào Thứ hai ngày 15 tháng 8, lúc 7g tối. 4. Họp giáo lý viên […]

Xem Thêm
Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật 19 Thường Niên C - 07/08/2022

1.  Chầu Thánh Thể, thứ Sáu ngày 12 tháng 8 do nhóm lòng thương xót Chúa phụ trách. 2.  Hội Mân Côi sẽ họp vào Thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 lúc 10:30 sáng. 3. Mời cộng đoàn đến tham dự buổi đọc kinh cho cha cố Giuse Nguyễn Công Lý vào Chúa nhật ngày 7 tháng 8, lúc 4:10g chiều, tại hội trường giáo […]

Xem Thêm
Thông Báo Cuối Tuần - Chúa Nhật 18 Thường Niên C - 31/07/2022

1.  Chầu Thánh Thể, thứ Sáu ngày 05 tháng 8 do đoàn Liên Minh Thánh Tâm phụ trách. 2.  Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Hội Các Bà Mẹ sẽ họp vào Chúa Nhật, ngày 7 tháng 8 lúc 7g tối.3. Giáo xứ sẽ tổ chức long trọng Thánh Lễ song ngữ kính thánh Đa Minh, tổ phụ dòng Đa Minh, vào […]

Xem Thêm

Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
Đóng Góp
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram