Thứ Hai Sau Lễ Hiển Linh

Thánh nữ Dơđilava. Lễ nhớ

Thánh Êlizabeth Anna Sitôn. Lễ nhớ (USA)

Memorial of Saint Elizabeth Ann Seton, religious

Sống Lời Chúa

Mời quý cộng đoàn nghe Lời Chúa ngày thứ Hai sau lễ Hiển Linh:

GOSPEL : MT 4:12-17,23-25

When Jesus heard that John had been arrested,
he withdrew to Galilee. 
He left Nazareth and went to live in Capernaum by the sea,
in the region of Zebulun and Naphtali,
that what had been said through Isaiah the prophet 
might be fulfilled:

      Land of Zebulun and land of Naphtali,
the way to the sea, beyond the Jordan,
Galilee of the Gentiles,
the people who sit in darkness
have seen a great light,
on those dwelling in a land overshadowed by death
light has arisen.

From that time on, Jesus began to preach and say,
"Repent, for the Kingdom of heaven is at hand."

He went around all of Galilee,
teaching in their synagogues, proclaiming the Gospel of the Kingdom,
and curing every disease and illness among the people. 
His fame spread to all of Syria,
and they brought to him all who were sick with various diseases
and racked with pain,
those who were possessed, lunatics, and paralytics,
and he cured them. 
And great crowds from Galilee, the Decapolis, Jerusalem, and Judea,
and from beyond the Jordan followed him.

Bài Đọc

Bài đọc 1 : 1 Ga 3,22 - 4,6

Hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không ?

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.

322Anh em thân mến,
bất cứ điều gì chúng ta xin,
chúng ta được Thiên Chúa ban cho,
bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người
và làm những gì đẹp ý Người.
23Đây là điều răn của Người : chúng ta phải tin
vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người,
và phải yêu thương nhau,
theo điều răn Người đã ban cho chúng ta.
24Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa
thì ở lại trong Thiên Chúa
và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.
Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được
Thiên Chúa ở lại trong chúng ta,
đó là nhờ Thần Khí,
Thần Khí Người đã ban cho chúng ta.
41Anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin,
nhưng hãy cân nhắc xem thần khí nào
mới phát xuất từ Thiên Chúa,
vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian.
2Căn cứ vào điều này,
anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa :
thần khí nào tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô
là Đấng đã đến và trở nên người phàm,
thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa ;
3còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giê-su,
thì không bởi Thiên Chúa ;
đó là thần khí của tên Phản Ki-tô.
Anh em đã nghe nói là nó đang tới,
và hiện nay nó ở trong thế gian rồi.
4Hỡi anh em là những người con bé nhỏ,
anh em thuộc về Thiên Chúa,
và anh em đã thắng được các ngôn sứ giả đó,
vì Đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian.
5Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian ;
vì thế, chúng nói theo thế gian, và thế gian nghe chúng.
6Còn chúng ta, chúng ta thuộc về Thiên Chúa.
Ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta.
Ai không thuộc về Thiên Chúa thì không nghe chúng ta.
Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra
thần khí dẫn đến sự thật và thần khí làm cho sai lầm.

Đáp ca : Tv 2,7-8.10-11 (Đ. c.8a)

Đ. Con cứ xin, rồi Cha ban tặng muôn dân nước làm sản nghiệp riêng.

7Tân vương lên tiếng : Tôi xin đọc sắc phong của Chúa,
Người phán bảo tôi rằng : “Con là con của Cha,
ngày hôm nay Cha đã sinh ra con.
8Con cứ xin, rồi Cha ban tặng
muôn dân nước làm sản nghiệp riêng,
toàn cõi đất làm phần lãnh địa.

Đ. Con cứ xin, rồi Cha ban tặng muôn dân nước làm sản nghiệp riêng.

10Vậy giờ đây, hỡi các vua chúa, hãy biết điều,
thủ lãnh trần gian, nào tỉnh ngộ !
11Đem lòng kính sợ mà phụng thờ Đức Chúa,
hãy khiếp run phủ phục dưới chân Người !

Đ. Con cứ xin, rồi Cha ban tặng muôn dân nước làm sản nghiệp riêng.

Tung hô Tin Mừng : x. Mt 4,23

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Ha-lê-lui-a.

TIN MỪNG : Mt 4,12-17.23-25

Nước Trời đã đến gần.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

12 Khi ấy, Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. 13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, 14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói : 15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại ! 16 Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

17 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng : “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”

23 Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. 24 Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xy-ri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền : những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt ; và Người đã chữa họ. 25 Từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người.


Suy Niệm

SÁM HỐI

Khi Đức Giêsu bị treo trên thập giá, người trộm lành đã thưa cùng Người: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi!” (Lc 23,42), và Đức Giêsu đã hứa ban cho anh phần thưởng là Nước Thiên Đàng.

Đức Giêsu đã ra đi rao giảng kêu gọi người ta ăn năn sám hối để được ơn cứu độ. Sám hối là từ bỏ tội lỗi để quay trở về với Chúa và sống đúng với con người của mình. Khi sám hối, con người sẽ được thứ tha tội lỗi, nhận lại được lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa và tìm lại được bình an trong tâm hồn. Sám hối cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể như ăn chay, hãm mình, cầu nguyện và làm việc bác ái.

Thánh Dơđilava mà Giáo hội mừng kính hôm nay, đã thể hiện lòng yêu mến Chúa bằng cả cuộc đời, hy sinh cho gia đình và giúp đỡ người nghèo khổ. Cuộc đời của Ngài là tấm gương sáng về lòng bác ái, yêu thương những người bất hạnh.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết luôn sống trong tâm tình tin cậy phó thác và luôn biết chuẩn bị sẵn sàng tâm hồn để đón Chúa. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

Thánh nữ Zedislava de Lemberkgiáo dân (1220 –1252)

Zedislava Berka, sinh khoảng năm 1220, tại Krizanov (Moravia, Czech), là con đầu lòng của một gia đình điền chủ giàu có và tốt lành. Thân phụ của chị, ông Prybislav, là vương hầu thành Veveri và Brno, đồng thời là vị đại diện của vua Wenceslaus I (Venxétlao). Ông đã lập một nhà thương, tu viện và đan viện cho các anh em Hèn Mọn ở Brno (Brơnô), và đan viện Xitô ở Zoár (Dô-a). Thân mẫu chị, bà Sibilla, từng hầu cận hoàng hậu Ba Lan là thánh nữ Kuneguda. Năm 20 tuổi, Zedislava kết hôn với vị vương hầu thành Lemberk là Havel Markvartice. Ông rất được nhà vua tín cẩn và là người đi chinh phục miền nam Bohemia cho Ba Lan. Thừa hưởng một gia sản tinh thần phong phú, Zedislava đã thể hiện di sản tốt lành ấy trong đời sống gia đình cũng như tại những nơi chị hiện diện. Những người được hưởng lợi trước hết là phu quân và bốn người con của chị, rồi đến các gia nhân, đồng bào và những ai nghèo khổ bệnh tật. Cùng với chồng, chị chăm lo cho việc truyền bá Tin Mừng bằng cách cộng tác vào hoạt động của các anh em Giảng Thuyết và xây dựng cho anh em các tu viện ở Giablonae.

Chị Zedislava qua đời tại Giablonae năm 1252 và được mai táng trong nhà thờ thánh Lôrenxô của anh em Đa Minh. Nhà thờ này được nâng lên hàng vương cung thánh đường để kỷ niệm biến cố Đức Gioan Phaolô II tôn phong chị lên hàng hiển thánh vào ngày 21 tháng 5 năm 1995, ở Olomouc (Moravia). Các sử gia thời trung cổ đã gọi chị là “Lệnh bà của đời sống thánh thiện”, ca tụng đức ái giàu hoa trái và lòng chung thuỷ hôn nhân của chị. Từ nhiều thế kỷ qua, dân chúng Czech đã tôn kính chị như vị bổn mạng của đất nước, gương mẫu của các bà mẹ và là vị thánh hằng rộng rãi thi ân giáng phúc.

Phụng vụ Dòng Anh Em Giảng Thuyết

Thánh Êlizabeth Anna Sitôn

“Mẹ Sitôn” là danh hiệu mà mọi người đều biết khi Êlizabeth qua đời ngày mùng 4 tháng Giêng năm 1821 ở Emmitsbơ, Maryland. Cuộc sống đầy những ngạc nhiên bất ngờ đã trao tặng thánh nữ danh hiệu đó.

Êlizabeth sinh ngày 28 tháng Tám năm 1774 tại thành phố Niu Gioóc. Thân sinh của ngài, ông Richard Bơlây, là một bác sĩ danh tiếng. Thân mẫu của Êlizabeth, là bà Catarina, đã lìa đời khi Êlizabeth còn rất trẻ. Êlizabeth là một tín hữu theo đạo Tin lành, thuộc giáo phái Epiocopan. Khi còn là thiếu nữ, Êlizabeth đã làm nhiều việc tốt để giúp đỡ những người nghèo khổ.

Năm 1794, Êlizabeth kết hôn với William Sitôn. Ông là một lái buôn giàu có và là chủ của một đoàn tàu. Êlizabeth, William và năm người con cùng chung sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng đột nhiên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, William mất hết gia sản và sức khỏe ông bị suy giảm. Người vợ của ông nghe nói khí hậu ở bên nước Ý có thể giúp ông khá hơn. Vì vậy, Êlizabeth, William và Anna, đứa con gái lớn nhất của họ, đã đáp tàu sang Ý.

Nhưng sau đó ít lâu, William qua đời. Êlizabeth và Anna ở lại Ý như những người khách của gia đình Filicchi. Những người trong gia đình này rất tử tế, tốt bụng. Họ cố gắng xoa dịu nỗi đau đớn của Êlizabeth và Anna bằng cách chia sẻ cho hai người nghe biết về tình yêu thâm sâu của họ trong đức tin Công giáo. Êlizabeth trở về nhà ở Niu Gioóc với ý định sẽ trở nên một tín hữu Công giáo. Gia đình và bạn bè của ngài không hiểu được điều đó nên họ rất lấy làm khó chịu; thế nhưng với lòng can đảm, Êlizabeth cứ tiến hành điều mình đã quyết định. Êlizabeth đã gia nhập Giáo hội Công giáo ngày 4 tháng Ba năm 1805.

Ít năm sau, người ta mời Êlizabeth đến mở một trường nữ sinh ở Baltimo. Ở đó, Êlizabeth đã quyết định sống như một nữ tu. Cũng có nhiều chị em đến gia nhập nhóm của ngài, gồm cả cô em gái và người chị dâu nữa. Các con của Êlizabeth, Anna và Catarina cũng lần lượt tham gia nhóm ấy. Họ trở thành hội Nữ Tu Bác Ái Người Mỹ và người ta tôn tặng cho Êlizabeth tước hiệu “Mẹ Sitôn.” Êlizabeth trở nên nổi tiếng. Ngài đã thiết lập nhiều trường học Công giáo và một số viện mồ côi. Êlizabeth cũng dự tính sẽ lập một bệnh viện và viện này đã được khai trương sau khi ngài qua đời.

Êlizabeth yêu thích việc viết lách và ngài đã chuyển dịch một số sách giáo khoa từ tiếng Pháp sang tiếng Anh. Nhưng đặc biệt nhất là thánh nữ thích việc viếng thăm những người nghèo khổ, đau yếu.

Đức thánh cha Phaolô VI đã tôn phong Êlizabeth lên bậc hiển thánh ngày 14 tháng Chín năm 1975.

Nếu có điều gì xảy ra làm thay đổi cuộc sống của chúng ta từ hạnh phúc sung sướng sang khó khăn bế tắc, chúng ta hãy quay ánh nhìn về Thiên Chúa như Mẹ Sitôn và kêu xin Người giúp đỡ. Thiên Chúa có thể giúp chúng ta nhận thấy rằng những khó khăn đó có thể làm sáng tỏ những tài năng ẩn giấu bên trong chúng ta như thế nào. Và rồi chúng ta sẽ hoàn thành được điều chúng ta chẳng bao giờ mơ tới.

www.paolinevn.org

Các bài viết gần đây

Chúa Nhật Thứ III Mùa Chay Năm B

Với bất kỳ tôn giáo nào, Đền Thờ chính là nơi trang trọng nhất để con người gặp gỡ vị thần linh của mình tin cậy. Và vì thế, Đền Thờ phải nói là nơi được xây cất không chỉ kỹ lưỡng mà còn phải trang trí, tô vẽ cho thật đẹp và dùng những […]

Xem Thêm
Chúa Nhật Thứ III Mùa Chay Năm B

Thanh tẩy Đền Thờ Một trong những vấn đề lớn của thế giới hiện nay là nạn ô nhiễm môi sinh. Các giòng sông đang bị ô nhiễm vì biết bao chất thải dơ bẩn, độc hại. Không khí ta hít thở đang bị đe dọa vì bụi bặm, vì khói xe, khói nhà máy. […]

Xem Thêm
Chúa Nhật Thứ II Mùa Chay Năm B

Biến hình Trong đời, có những giây phút mà ta mong muốn kéo dài mãi, nhưng nó lại trôi qua nhanh như làn gió thoảng. Đó là những giây phút hạnh phúc. Giây phút ấy thánh Phêrô hôm nay đã được hưởng khi nhìn ngắm dung nhan Đức Giêsu biến hình. Đức Giêsu đưa ba […]

Xem Thêm
Thánh lễ trực tuyến
Quý cộng đoàn có thể theo dõi các Thánh Lễ trực tuyến của giáo xứ bằng cách nhấp chuột vào đường dẫn dưới đây.
Tham Dự Thánh Lễ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram