Tin Tức

CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIÁNG SINH & TẾT DƯƠNG LỊCH 2018-2019

VỌNG GIÁNG SINH –  Thứ Hai 24.12

 • 6:30 PM – LỄ TIẾNG ANH
 • 9:00 PM – LỄ TIẾNG VIỆT

LỄ GIÁNG SINH – Thứ Ba, 25.12

 • 8:00 AM – LỄ TIẾNG ANH
 • 9:30 AM – LỄ TIẾNG VIỆT
 • 11:30 AM – LỄ TIẾNG ANH

CN THÁNH GIA THẤT – Chúa Nhật 30.12

Giờ lễ như thường lệ.

LỄ GIAO THỪA TẾT DL: Thứ Hai 31.12

 • 9:00 PM – LỄ SONG NGỮ

LỄ ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA (TẾT DƯƠNG LỊCH) – Thứ Ba, 01.01.2019

 • 9:30 AM – LỄ TIẾNG VIỆT
 • 11:30 AM – LỄ TIẾNG ANH

MASS SCHEDULE FOR CHRISTMAS AND NEW YEAR

CHRISTMAS VIGIL – Mon Dec 24

 • 6:30 PM – ENGLISH MASS
 • 9:00 PM – VIETNAMESE MASS

CHRISTMAS DAY – Tue Dec 25

 • 8:00 AM – ENGLISH MASS
 • 9:30 AM – VIETNAMESE MASS
 • 11:30 AM – ENGLISH MASS

HOLY FAMILY SUNDAY  – Sun Dec 31

Mass times are as usual

NEW YEAR EVE – Mon Dec 31

 • 9:00 PM – BILINGUAL MASS

SOLEMNITY OF MARY, THE HOLY MOTHER OF GOD (NEW YEAR)  – Tuesday, 01.01.2018

 • 9:30 AM – VIETNAMESE MASS
 • 11:30 AM – ENGLISH MASS
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux