Tin Tức

Chúa Nhật 20 TN, B, 19/08/2018

CẬP NHẬT PROJECT ADVANCE: Đã có 285 gia đình tham gia đóng góp. Tiền hứa:  $57,910 tiền nhận được: $ 51,665. Xin cảm ơn quý gia đình và xin cộng đoàn tiếp tục tham gia đóng góp cho Project Advance.

CHẦU THÁNH THỂ: Thứ Sáu 24.08, nhóm Lòng THương Xót Chúa phụ trách.

LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG 2018-2019 sẽ bắt đầu vào đầu tháng 9 tới đây và sẽ kéo dài đến Phục Sinh 2019. Nếu quý vị biết ai muốn học biết hoặc vào đạo Công Giáo thì xin giới thiệu ghi danh lớp học này. Xin liên lạc văn phòng giáo xứ điện thoại (604) 876-7826 hoặc anh Minh, điện thoại (778) 318-5891 để ghi danh hoặc biết thêm chi tiết.

CẦN GIÁO VIÊN DẠY VIỆT NGỮ VÀ GIÁO LÝ  Ban Giáo Dục Đức Tin của Giáo Xứ xin kêu gọi quý anh chị em có kinh nghiệm dạy học và nhiệt huyết tham gia Ban Giáo Dục Đức Tin để truyền giao Đức Tin Công Giáo và văn hóa Việt Nam cho các em.  Xin quý anh chị liên lạc văn phòng giáo xứ và cho biết quý danh và thông tin liên lạc và Ban Giáo Dục sẽ liên lạc với anh chị em. Xin cám ơn quý vị hy sinh cộng tác để giáo dục con em của chúng ta.

ÂN NHÂN ỦNG HỘ TRÙNG TU PHÒNG THÁNH – DONORS FOR SACRISTY RENOVATION: Nguyễn Vóc: $1000 ▪ Ẩn danh: $1000. ▪ Ẩn danh: $500 ▪ Ẩn danh: $200 ▪ Nguyễn Phương Thảo $5000 ▪ Phạm Văn Kiệt: $100 ▪ Ac. Nga-Hùng: $200. Xin chân thành cám ơn lòng quảng đại của quý vị ân nhân ủng hộ cho việc trùng tu phòng thánh.

PHÂN ƯU Giáo xứ thành kính phân ưu đến anh Nguyễn Thanh Hải và toàn thể tang quyến, thân mẫu là bà Anna Lăng Thị Hoa, hưởng thọ 81 tuổi, được Chúa gọi về ngày 30 tháng 7, 2018 tại Vancouver BC. Chương trình phát tang, đọc kinh, và viếng xác, thứ Hai 20/08, từ 7:00-9:00 tối tại nhà quàn First Memorial (602 Kingsway). Thánh lễ an táng, sáng thứ ba, 21/08, lúc 11:30 tại giáo xứ thánh Giuse. Sau thánh lễ linh cữu sẽ được an táng tại nghĩa trang Gardens of Gethsemani, Surrey.  Nguyện Xin Thiên Chúa sớm đón linh hồn cụ bà Anna vào hưởng nhan thánh Chúa.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux