Tin Tức

Chúa Nhật 25 TN, B, 23/09/2018

CẬP NHẬT PROJECT ADVANCE: Cho đến tuần vừa qua đã có 292 (31.84%) gia đình tham gia đóng góp. Tiền hứa:  $60,660 tiền nhận được: $57,370 Xin cảm ơn quý gia đình và xin cộng đoàn tiếp tục tham gia đóng góp cho Project Advance.

CHẦU THÁNH THỂ: Thứ Sáu 28.09, Nhóm Lòng Thương Xót Chúa phụ trách.

HỌP ĐOÀN: Đoàn Liên Minh Thánh Tâm có buổi họp vào lúc 7 giờ 30 tối  CN 23.9 tại hội trường nhà xứ. Xin mời quý hội viên tham dự đông đủ.

ĐỌC KINH GIỖ LH MARIA NGÔ THỊ CẬY  lúc 3 giờ 30  chiều CN 23/09 tại Hội Trường giáo xứ. Hội CBMCG kính mời quý vị tham dự.

ĐỌC KINH MÂN CÔI TẠI GIA ĐÌNH TRONG THÁNG MÂN CÔI: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, 2018, gia đình nào muốn rước Đức Mẹ Thăm Viếng đến gia đình thì xin ghi tên vào danh sách có để dưới cuối nhà thờ hoặc liên lạc anh chị Thái Hà, điện thoại (604) 644-5924.

KIỆU ĐỨC MẸ MỪNG THÁNG MÂN CÔI  như thông lệ hằng năm giáo xứ sẽ rước kiệu xung quanh nhà thờ kính Đức Mẹ và cổ võ đọc Kinh Mân Côi, vào chiều thứ Bảy, trước thánh lễ 7 giờ chiều, ngày 6 tháng 10, 2019.  Xin thông báo và kính mời tất cả các hội đoàn, ban ngành trong giáo xứ cùng hiệp thông đến rước kiệu Đức Mẹ và tham dự thánh lễ.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux