Tin Tức

Chúa Nhật 21 TN, B, 26/08/2018

CẬP NHẬT PROJECT ADVANCE: Đã có 289 gia đình tham gia đóng góp. Tiền hứa:  $59,560 tiền nhận được: $ 53,315. Xin cảm ơn quý gia đình và xin cộng đoàn tiếp tục tham gia đóng góp cho Project Advance.

CHẦU THÁNH THỂ: Thứ Sáu 31.08, Ban Thường Vụ phụ trách.

LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG 2018-2019 sẽ bắt đầu vào đầu tháng 9 tới đây và sẽ kéo dài đến Phục Sinh 2019. Nếu quý vị biết ai muốn học biết hoặc vào đạo Công Giáo thì xin giới thiệu ghi danh lớp học này. Xin liên lạc văn phòng giáo xứ điện thoại (604) 876-7826 hoặc anh Minh, điện thoại (778) 318-5891 để ghi danh hoặc biết thêm chi tiết.

ÂN NHÂN ỦNG HỘ TRÙNG TU PHÒNG THÁNH – DONORS FOR SACRISTY RENOVATION: Nguyễn Vóc: $1000 ▪ Ẩn danh: $1000. ▪ Ẩn danh: $500 ▪ Ẩn danh: $200 ▪ Nguyễn Phương Thảo $5000 ▪ Phạm Văn Kiệt: $100 ▪ Ac. Nga-Hùng: $200 ▪ Trần T. Kiều Diễm $1000 ▪ Ac. Bá Hằng Nguyễn $1000 ▪ Chị Kim-Trâm $500 ▪ Ẩn danh $100.  Xin chân thành cám ơn lòng quảng đại của quý vị ân nhân ủng hộ cho việc trùng tu phòng thánh.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux