Tin Tức

Project Advance 2018

Chương trình Project Advance của giáo phận Vancouver năm 2018

https://www.youtube.com/watch?v=msYWjoRdmTA

 

Tổng kết chương trình Project Advance năm 2017 của giáo phận Vancouver

Đóng góp Online:

Chúng ta có thể đóng góp online cho quỹ Project Advance thông qua trang web của giáo phận. Để đóng góp, xin click vào hình dưới đây:

⛪ Tiền công đức hàng tuần: Xin xem hướng dẫn để đóng góp cho giáo xứ tại đây: Xem Ngay

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux