Tin Tức

Chúa Nhật 28 TN, B, 14/10/2018

CẬP NHẬT PROJECT ADVANCE: Cho đến nay giáo xứ đã có 296 (32.79%) gia đình tham gia đóng góp. Tiền hứa:  $61,760 tiền nhận được: $58,320. Xin cảm ơn quý gia đình và xin cộng đoàn tiếp tục tham gia đóng góp.

CHẦU THÁNH THỂ: Thứ Sáu 19.10, Huynh Đoàn Đaminh phụ trách.

HỌP HẰNG THÁNG CỦA CÁC HỘI ĐOÀN:

Huynh Đoàn Đaminh họp hằng tháng vào CN 14/09, lúc 3:30 chiều.

*  Hội Mân Côi  Sinh hoạt Thứ Bảy 20/10 vào lúc 10 giờ 30 sáng tại hội trường nhà xứ.

ĐỌC KINH MÂN CỘI TẠI GIA ĐÌNH: đọc kinh lúc 8 giờ tối vào các ngày:

  • Thứ Ba 16/10, ÔB. Hồ Phó 477 E 17th Ave Vancouver, Đt 604-248-4886
  • Thứ Tư 17/10 Mộng Thường 2970 Turner St Vancouver, Đt 778-893-3983
  • Thứ Năm 18/10 AC Hiền Nhiệm, 8023 – 136A St Surrey, Đt 604-593-2082.

Xin thông báo và kính mời mọi người tham dự.

MỪNG LỄ THÁNH MARTINÔ Giáo xứ sẽ mừng lễ kính thánh Martinô vào thứ Bảy ngày 3 tháng 11 lúc 11 giờ sáng. Thánh Martinô quan thầy của Hội Nuôi Dưỡng Ơn Gọi Thánh Martinô, nhóm khấn thánh Martinô, và của tu xá của các cha Đa-minh ở Vancouver. Đây cũng là dịp để nhà dòng cám ơn và cầu nguyện cho các ân nhân, hội viên HNDOG, đã cộng tác với nhà Dòng trong sứ vụ, đào tạo và nuôi dưỡng ơn gọi. Xin thông báo và kính mời quý vị tham dự.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux