Tin Tức

Chúa Nhật 16 TN, B, 22/07/2018

Cám ơn: Giáo Xứ chân thành cám ơn Ban Ẩm Thực, các anh chị em thiện nguyện, quý vị ân nhân, và quý vị mua ủng hộ, đã cộng tác, hy sinh thời giờ, và ủng hộ thực phẩm cho ngày bán thực phẩm cuối tuần qua. Tổng số tiền bán thực phẩm được là $7,444.

CẬP NHẬT PROJECT ADVANCE: Đã có 253 gia đình tham gia đóng góp. Tiền hứa: $48,595 tiền nhận được: $41,615. Xin cảm ơn quý gia đình và xin cộng đoàn tiếp tục tham gia đóng góp cho Project Advance.

CHẦU THÁNH THỂ: Thứ Sáu 27.07, nhóm Kính Lòng Thương Xót Chúa phụ trách.

CHẦU THÁNH THỂ CHIỀU THỨ SÁU MỖI TUẦN : Bắt đầu từ tháng 7, giờ chầu thánh thể mỗi chiều thứ sáu sẽ do các hội đoàn phụ trách như sau: tuần 1 đoàn Liên Minh Thánh Tâm, tuần 2 hội Các Bà Mẹ Công Giáo, tuần 3 Huynh Đoàn Đaminh, tuần 4 nhóm Kính Lòng Thương Xót Chúa, tuần 5 giáo xứ. Hội hoặc nhóm nào phụ trách giờ chầu Thánh Thể cũng sẽ phụ trách phần đọc kinh trước giờ chầu từ 6 giờ 30 đến 7 giờ. Về phần đọc kinh mỗi hội hoặc nhóm sẽ hướng dẫn theo cách thức của hội đoàn.

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux