Hội Đoàn

Ban Chăm sóc nhà Chúa


Ban Phòng Thánh

Ban thừa tác viên

Ban giúp lễ

Ban giáo dục đức tin

Ban Đức Mẹ thăm viếng

Đoàn thiếu nhi thánh thể

Đoàn liên minh thánh tâm

(sẽ đăng hình sau)

Hội các bà Mẹ

Huynh đoàn Đa Minh

Hội khấn Martino

Hội mân côi
(sẽ đăng hình sau)

Ca đoàn cung trầm

Ca đoàn Teresa

Ca đoàn thánh tâm

Ca đoàn Savio

 

 

 

 

 

 

⛪ Tiền công đức hàng tuần: Xin xem hướng dẫn để đóng góp cho giáo xứ tại đây: Xem Ngay

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux