Mass Schedule

WEEK DAYS

English Mass
8h00 am – Monday to Friday
9h00 am Fridays - school mass during school months
7h00 pm - Novena mass on Wednesdays
9h00 am - Saturdays

Vietnamese Mass
10h30 am – Tuesday, Wednesday & Thursday
7h00 pm – Friday (eucharist adoration and confession after mass)

WEEKEND

English Mass
5h00 pm – Saturday, evening prayer at 4:50pm
8h00 am - Sunday
11h30 am – Sunday
6h00 pm - Sunday

Vietnamese Mass
7h00 pm – Saturday
9h30 am - Sunday
2h00 pm - Sunday (for children)
"The Eucharist is essential for us: It is Christ who wishes to enter our lives and fill us with His grace." - Pope Francis

Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
Đóng Góp
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram