Các Giờ Lễ

"Bí tích Thánh Thể rất cần thiết cho mỗi người chúng ta: đó là chính Chúa Giêsu ước ao đi vào cuộc sống của chúng ta và đổ đầy hồng ân của Ngài."
Đức Giáo Hoàng Phanxicô

NGÀY THƯỜNG

Lễ Tiếng Anh
8h00 am – Monday, Tuesday, Thursday and Friday
9h00 am – Saturday

Lễ Tiếng Việt
11h30 am – Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm
7h00 pm – Thứ Sáu (trực tuyến)

CUỐI TUẦN

Lễ Tiếng Anh
5h00 pm – Saturday
11h30 am – Sunday (trực tuyến)

Lễ Tiếng Việt
7h00 pm – Thứ Bảy (trực tuyến)
9h30 am - Chúa Nhật (trực tuyến)
3h30 pm - Chúa Nhật

Ghi chú:

  • Các Thánh Lễ vào ngày thường với sự tham dự của cộng đoàn: dưới 50 người.
  • Các Thánh Lễ cuối tuần (Lễ Chúa Nhật) có sự tham dự của cộng đoàn, với số lượng là 50 (trong nhà thờ) và 25 người (dưới hội trường) cho cộng đoàn Việt.
Vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các thánh lễ của giáo xứ có sự thay đổi như trên. Sau khi mọi sự trở lại bình thường, giờ lễ sẽ như sau:

NGÀY THƯỜNG

Lễ Tiếng Anh ngày thường
8h00 am – Monday, Tuesday, Thursday and Friday (Except first Friday)
9h00 am – First Friday and every Saturday.

Lễ Tiếng Việt ngày thường
11h30 am – Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm
7h00 pm – Thứ Sáu (Thứ Sáu đầu tháng trước lễ có chầu Thánh Thể và giải tội.)

CUỐI TUẦN

Thứ Bảy – Saturday:
5:00 pm – English – Evening Prayer at 4:50pm
7:00 pm – Lễ Tiếng Việt

Chúa Nhật – Sunday:
8:00 am – English mass
9:30 am – Lễ Tiếng Việt
11:30 am – English mass
2:00 pm – Lễ Tiếng Việt (dành cho thiếu nhi)
6:00 pm – English mass

Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
Đóng Góp
© Copyright 2020 - Developed & Maintained by Minh Nguyen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram