Các Giờ Lễ

"Bí tích Thánh Thể rất cần thiết cho mỗi người chúng ta: đó là chính Chúa Giêsu ước ao đi vào cuộc sống của chúng ta và đổ đầy hồng ân của Ngài."
Đức Giáo Hoàng Phanxicô

NGÀY THƯỜNG

Lễ Tiếng Anh
8h00 sáng – Thứ Hai đến Thứ Sáu
9h00 sáng mỗi thứ Sáu - Thánh lễ của trường học
7h00 tối thứ Tư - Thánh lễ Novena
9h00 sáng – mỗi Thứ Bảy

Lễ Tiếng Việt
10h30 am – Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm
7h00 pm – Thứ Sáu, sau lễ có chầu Thánh Thể

CUỐI TUẦN

Lễ Tiếng Anh
Evening Prayer at 4:50pm
5h00 pm – Saturday
8h00 am - Sunday
11h30 am – Sunday
6h00 pm - Sunday

Lễ Tiếng Việt
7h00 pm – Thứ Bảy
9h30 am - Chúa Nhật
2h00 pm - Chúa Nhật (dành cho thiếu nhi)

Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
Đóng Góp
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram