Giáo Xứ

Giới Thiệu

Giáo xứ Thánh Giuse là cộng đoàn Công Giáo của người Việt tại thành phố Vancouver, tỉnh bang British Columbia, Canada. 
Xem Giới thiệu

Các Hội Đoàn

Thông tin và hình ảnh của các ban nghành, hội đoàn & nhóm trong giáo xứ.
Các Hội Đoàn

Các Hoạt Động

Nơi cập nhật các hình ảnh, video về các sinh hoạt trong giáo xứ.
các hoạt động

Hãy cùng chia sẻ với giáo xứ Thánh Giuse qua tiền công đức hàng tuần

Giáo xứ rất cần sự giúp đỡ rộng rãi của quý cộng đoàn cho những công việc chung. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp giáo xứ có kinh phí & khả năng để hoàn thành các chương trình phát triển của giáo xứ.
Đóng Góp
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram