Đăng Ký Dự Lễ

Xin quý cộng đoàn đăng ký Lễ cuối tuần (chiều thứ Bảy hoặc Chúa Nhật) cứ mỗi 2 tuần 1 lần (chẳng hạn, cuối tuần này đi, tuần sau không đi, và cứ thế…) để cả cộng đoàn có cơ hội tham dự đồng đều và công bằng. Vì lòng bác ái, xin anh chị em nào đã đăng ký Lễ chiều thứ Bảy (anticipated Mass) thì không đăng ký ngày Chúa Nhật hôm sau nữa. Thánh Lễ ngày thường không cần phải đăng ký, ngoại trừ những Lễ đặc biệt hoặc Lễ An Táng (luôn được thông báo trước). 

Để đăng ký tham dự Thánh Lễ cuối tuần, xin cộng đoàn nhấp chuột vào các đường dẫn dưới đây.

Thánh lễ tiếng Việt 7h00 tối thứ Sáu: https://www.eventbrite.com/e/107288219954

Thánh lễ tiếng Anh 5h00 chiều thứ Bảy: https://www.eventbrite.com/e/107290623142

Thánh lễ tiếng Việt 7h00 tối thứ Bảy: https://www.eventbrite.com/e/106984120384

Thánh lễ tiếng Việt 9h30 sáng Chúa Nhật: https://www.eventbrite.com/e/107289491758

Thánh lễ tiếng Anh 11h30 sáng Chúa Nhật: https://www.eventbrite.com/e/107291166768

Thánh lễ tiếng Việt 3h30 chiều Chúa Nhật: https://www.eventbrite.com/e/107290061462

© Copyright 2020 - Developed & Maintained by Minh Nguyen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram