ST. JOSEPH'S PARISH

1612 East 18th Ave Vancouver, BC V5N - 2H6, Phone (604) 876 7826

Thánh Lễ Trực Tuyến 🚨 St. Joseph School

THÁNH LỄ trong thời đại dịch Covid-19

– Lễ tiếng Anh ngày thường: 8:00g sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu, riêng thứ Bảy: 9g sáng

– Lễ tiếng Việt ngày thường: 11g30 trưa từ thứ Ba đến thứ Năm; và 7g tối ngày thứ Sáu (trực tuyến)

– Lễ cuối tuần tiếng Anh: 5g chiều thứ Bảy; 11:30g sáng (trực tuyến) và 6g chiều Chúa Nhật

– Lễ cuối tuần tiếng Việt: 7g tối thứ Bảy (trực tuyến), 9:30g sáng (trực tuyến) và 3:30g chiều Chúa Nhật

Ghi chú:

  • Các Thánh Lễ vào ngày thường với sự tham dự của cộng đoàn: dưới 50 người.
  • Các Thánh Lễ cuối tuần (Lễ Chúa Nhật) có sự tham dự của cộng đoàn, với số lượng là 50 (trong nhà thờ) và 25 người (dưới hội trường) cho cộng đoàn Việt.

***

Khi mọi sự trở lại bình thường:

– Lễ Tiếng Anh ngày thường:
8:00 am – Monday, Tuesday, Thursday and Friday  (Except first Friday)
9:00 am – First Friday and every Saturday
– Lễ Tiếng Việt ngày thường:
11 giờ 30 sáng – Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm; và 7 giờ chiều thứ Sáu
Lịch cử hành các bí tích khác: Xin xem phần Bí Tích
– Chương trình Thánh Lễ cuối tuần:
English Masses on Saturdays: 9:00 am; and 5:00 pm (Evening Prayer at 4:50 pm)
Lễ tiếng Việt thứ bảy (anticipated Mass): 7 giờ tối
English Masses on Sundays:
8:00 am
11:30 am
6:00 pm
Lễ tiếng Việt Chúa Nhật
Lúc 9 giờ 30 Sáng
Lúc 2 giờ 30 Chiều – Thánh Lễ dành riêng cho Thanh -Thiếu – Nhi

***             

Đăng ký tham dự Lễ tại giáo xứ (cứ hai tuần / lần)

  • School Mass at 9 am, on this Friday, October 2nd, 2020 (8 am Mass is cancelled).
  • Vietnamese Saturday Mass, at 11 pm, for the month of the Holy Rosary.
  • Church closed on Thanksgiving Day, on Monday, October 12th, 2020.
  • Sáng thứ Sáu tuần này, 2/10, sẽ có Lễ 9 giờ cho học sinh trường Tiểu học, sẽ không có Lễ 8 giờ sáng;
  • Sáng thứ Bảy, mùng 3/10 lúc 11g, sẽ có Lễ (sẽ trực tuyến) cho hội Mân Côi trong giáo xứ;
  • Nhà thờ sẽ đóng cửa vào Lễ Tạ Ơn, thứ Hai 12/10.
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux